• TÜİK: ENFLASYON ARALIK AYINDA YILLIK %36,08, AYLIK %13,58 ARTTI
  • ILO: KÜRESEL İŞSİZLİK 2022 YILINDA 205 MİLYON KİŞİ OLACAK

ABDULLAH KARACAN

Abdullah Karacan 1961 yılında Kocaeli’de dünyaya geldi. İlk gençlik yıllarından itibaren doğal önderlik özellikleriyle arkadaşları arasında öne çıktı. Meslek Lisesini bitirdikten ve askerlik görevini tamamladıktan sonra 1984 tarihinde Goodyear İzmit fabrikasında işe başladı.

Kısa bir zaman sonra Goodyear işyeri temsilciliğine seçildi. Hak ve özgürlük mücadelesini o kadar kararlı bir şekilde sahipleniyordu ki, temsilcilik dönemi ‘Goodyear’da Abdullah Karacan Efsanesi’ şeklinde anılmaya başlandı.

1995 yılında Lastik-İş Sendikasının Kocaeli Şube Yönetimine seçildi. O dönemde Lastik-İş zor günler geçiriyordu. Sendikanın kayyuma devredilmesi konuşuluyor, sendikal hak ve özgürlüklerin savunulmasında zaman zaman güçsüz kaldığı görülüyordu.

Abdullah Karacan Lastik-İş Sendikasının ve üyelerinin mücadele azmine güveniyordu. Sendikasını geliştirip güçlendirmek için kolları sıvadı. Alaaddin Sarı ve Talip Topçu ile birlikte 1999 yılında Genel Merkez Yönetimine aday oldular ve Abdullah Karacan Lastik-İş Sendikasının Genel Sekreterliğine seçildi. Mücadele devam ediyordu.

2002 yılının Ocak ayında yapılan Genel Kurul’da Abdullah Karacan Lastik-İş Sendikasının Genel Başkanı seçildi. Genel Merkez Yöneticiliğine seçilen arkadaşlarıyla birlikte Lastik-İş’i kendi ayakları üzerinde duran ve mücadele geleneğine sahip çıkan bir sendika olarak yeniden var etmeye karar verdiler.

Abdullah Karacan’ın önderliğinde ilk adımlar sendikanın kaynaklarını doğru, yerinde ve tasarruflu kullanmak için atıldı. Bu kararlılık kısa zamanda derlenip toparlanmayı ve sendikanın maddi alt yapısının güçlenmesi sonucunu doğurdu. Genel Merkez binası ve bütün şube binaları sendikanın kendi mülkü olarak Lastik-İş’e kazandırıldı ve Kocaeli Sosyal Tesisleri kuruldu. Lastik-İş otelinin kurulması hedeflendi ve 2018 yılında Kocaeli’de Lastik-İş Sendikasının oteli hizmete açıldı.

Sendikanın maddi alt yapısı giderek güçlenirken sendikal mücadeleyi de en etkili şekilde sürdürmek gerekiyordu. Lastik ve kimya işçileri ile birlikte tüm işçilerin haklarının yılmaz savunucusu olan Abdullah Karacan güvencesizliğe adeta savaş açtı. 2003 yılında çıkarılan 4857 Sayılı İş Yasasının esneklik hükümlerinin hiçbirini toplu iş sözleşmelerine koydurmadı. Kazanılmış haklardan hiçbir şekilde geri adım atılmadı. Sonunda Lastik-İş’in onurlu duruşu herkes tarafından kabul edildi. Lastik-İş bugün de aynı doğrultuda kiralık işçiliği reddederek mücadelesini sürdürüyor.

Abdullah Karacan önderliğinde Lastik iş kolu genelinde faaliyet gösteren 50’ye yakın taşeron firma iş yerlerinden çıkarıldı ve tüm taşeron işçileri ana işverenlerin kadrosuna geçirildi. Böylece binlerce işçi, yıllardır süren yokluk ve yoksulluk cenderesinden kurtarılarak sendikal haklara ve toplu iş sözleşmesi güvencesine kavuşturuldu.

Genel Başkan Abdullah Karacan, Türkiye işçi sınıfının mücadelesine de büyük katkılar yaptı. Konfederasyonumuz DİSK’in önderliğinde sürdürülen sınıf mücadelesi içinde aktif biçimde yer aldı. 1 Mayıs’ın işçi bayramı olarak tanınması için, kıdem tazminatının fona devrinin engellenmesi için ve işçilerin haklarını geriletecek özelleştirme uygulamalarına karşı kararlı bir şekilde mücadele etti. Grevler ertelenerek toplu sözleşme hakkımız kullanılamaz hale sokulurken kararlı bir duruş sergiledi ve hak kayıpları yaşanmadan bu sürecin tamamlanmasını sağladı.

Bu dönem içinde Abdullah Karacan uluslararası sendikal hareketin gelişmesi için de çabalarını sürdürdü. Üst üste iki dönem IndustriALL Küresel Sendikasının Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve bu görevi tüm dünya işçilerinin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesini sağlayacak şekilde başarıyla yürüttü.

Kendi ifadesiyle “Görevimiz ve Temel Hedefimiz Sendikamızı Geleceğin Sendikası Yapmaktır” diyen Abdullah Karacan, Genel Başkanlığı döneminde Lastik-İş Sendikasında tarihsel bir dönüşüm gerçekleştirdi. Rıza Kuas’ın ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda mücadele birikimini geliştiren, unutulmaz bir işçi önderi olarak tarihteki yerini aldı.

Abdullah Karacan onuru ile yaşadı, kişiliği ve mücadele anlayışıyla örnek bir yaşam sürdü. Arkadaşları, dostları ve Genel Başkanı olduğu Lastik-İş Sendikasının üyeleri olarak bizlere ölümsüz bir miras bıraktı. Bir sevgi seli içinde 13 Kasım 2018 tarihinde sonsuzluğa uğurlandı.

© 1949 - 2022 LASTİK-İŞ • TÜRKİYE PETROL KİMYA VE LASTİK SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI