ARAŞTIRMA VE YAYINLAR
Güncellenme Zamanı: 15.03.2012
Küreselleşme Sürecinde Esneklik ve İş Güvencesi

Bu çalışmanın temel konusu küreselleşme sürecinde iş güvencesi tartışmalarını ele alıp yeniden değerlendirmektir. Birinci bölümde konumuzun alt yapılarını oluşturan küreselleşme, işsizlik ve esneklik kavramları ve süreçlerin getirdiği temel oluşumlar üzerinde durulmuş, ikinci bölümde ise, iş güvencesi kurumunun ulusal ve uluslararası kaynaklar ile dünyada, AB ülkelerinde ve Türkiye'de temel esasları belirlenmeye çalışılmış ve son bölümde de, küreselleşme sürecinde iş güvencesi kurumu çok boyutlu analitik bakış açısı ile ele alınıp değerlendirilmiştir.
 
 
 
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS


Lastik İşyerlerinde Yeni Toplu İş Sözleşmesi Bağıtland?/span>
 
BASINDA LASTİK-İŞ
TV 41 - 09.05.2015
 Adres: Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr