BASIN
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın Goodyear, Pireli ve Brisa İşyerlerindeki Grev Kararlarının Ertelemesi İle İlgili Basın Açıklaması

24.03.2004

Sendikamız Goodyear, Pireli ve Brisa lastik fabrikaları için aldığı grev kararının Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmesine karşı mücadelemiz hukuki ve meşru kanallarla farklı biçimlerde artarak devam edecek…

Bu erteleme kararı, gerçekte yasaklama anlamına gelmekte, sendikaların toplu iş sözleşmesi sürecindeki en önemli mücadele aracı ellerinden alınmaktadır.

Bakanlar Kurulu da bu grev erteleme kararı ile açıkça taraf olmuş ve yasanın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kötüye kullanarak Anayasa suçu işlemiştir.

Grev ertelemesine gerekçe olarak milli güvenlik gösterilmiştir. Oysa Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu kararına göre, milli güvenlik: “Yurt ölçüsünden beliren iç ve dış tehlikelere karşı devlet tüzel kişiliğinin savunma ve güvenlik altına alınmasıdır.” Söz konusu karar ve lastik grevlerini arasında hiçbir ilişki olmadığı ve Bakanlar Kurulu’nun erteleme kararının tamamen hukuka aykırı olduğu açıktır.

Bu ölçüde yaygın bir grev ertelemesi 12 Eylül’den beri yaşanmıştır. Ülkemiz, özellikle uluslar arası sermaye için “dikensiz bir gül bahçesi” haline dönüştürülmeye çalışılarak emekçilerin bugüne kadar büyük mücadelelerle kazandıkları hak ve özgürlüklerinin gasp edildiği bir ülke durumuna düşürülmektedir.

Lastik işçileri de Bakanlar kurulu’nun, uluslar arası sermayenin CEO’larının telkini ile almış olduğu bu karara tepkilerini dün kitlesel gösteri ve protestolarla ortaya koydu.

Grevlerin ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının, yürütmesinin durdurulması talebiyle birlikte iptaline ilişkin sendikamızın başvurusu bugün Danıştay’a yapıldı.
Sendikamız, uluslar arası dayanışmanın bir gereği olarak hukuk tanımaz, işçi hak ve özgürlüklerini yok sayan grev erteleme kararını üyesi bulunduğu uluslar arası örgütlere, AB kurumlarına, Uluslar arası Çalışma Örgütü’ne taşımıştır. Buna ilişkin olarak sendikamız;
Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdürü Juan SOMAVIO,
Avrupa Birliği Genişlmeden Sorumlu Komiseri Günter VERHEUGEN,
Avrupa Birliği Türkiye Masaı Direktörü Matthias REUTE,
Uluslar arası Kimya, Enerji ve Maden İşçileri Federasyonu (ICEM) Genel Sekreteri Fred HIGGS,
Avrupa Kimya, Maden ve Enerji İşçileri Federasyonu (EMCEF) Genel Sekreteri Reinhard REIBSCH,
Uluslar arası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) Genel Sekreteri Guy RYDER,
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri John MONKS’a
Mektuplar yazarak Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu grev erteleme kararı ile ilgili olarak bilgilendirilmiş ve mücadelemize destek olmaları istenmiştir.
Bu hukuksuzluğa karşı mücadelemiz ulusal ve uluslar arası düzeyde artarak devam edecektir. 
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS


Lastik İşyerlerinde Yeni Toplu İş Sözleşmesi Bağıtland?/span>
 
BASINDA LASTİK-İŞ
TV 41 - 09.05.2015
 Adres: Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr