HABERLER
Mısır Kimya İşçileri Sendikası Ziyareti

28.03.2013Sendikamızdan Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın başkanlığında bir heyet Mısır Kimya İşçileri Sendikası’nın davetlisi olarak Mısır’a gitti.

22 Mart 2013 tarihinde başlayan Mısır ziyareti 27 Mart 2013 tarihine kadar sürdü. Ziyaretin ilk üç gününde Mısır’ın İskenderiye kentinde kurulu olan Pirelli fabrikası ile ağırlıklı bir kamu yatırımı niteliğindeki Abo Quir Kimyasal Hammaddeler Fabrikası ziyaret edildi; incelemelerde bulunuldu ve çeşitli sendikal temaslar yapıldı. Bu ziyaretlerde işyerlerindeki sendikal örgütlenme ve işçilerin çalışma koşulları ile ücret yapıları özellikle incelendi. Genel Başkanımız Karacan işyeri ziyaretlerinde sendikal politikalar ve işçi işveren ilişkilerinin niteliği konusunda değerlendirmeler yaparak çeşitli önerilerde bulundu. Bağımsız bir sendikal hareketin öncelik vermesi gereken nitelikler konusunda önemli vurgular yaptı.

Sendikal amaçlı ziyaretin son iki günü Kahire’de geçti ve Mısır Kimya İşçileri Sendikası ile Mısır İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Gebaly Muhammed Gebaly ve Yönetim kuruluyla çeşitli toplantılar yapıldı. Sendika ve federasyonun genel merkezinde yapılan bu toplantılarda küresel düzeyde işçi hareketinin niteliği ve geleceğe ilişkin sorunlar üzerinde durularak görüş alışverişi gerçekleştirildi. Ayrıca Mısır’daki gelişmeler de ayrıntılı olarak değerlendirildi. Genel Başkanımız Karacan gerek Mısır Kimya İşçileri Sendikası ile gerekse Mısır İşçi Sendikaları Federasyonuyla yapılan toplantılarda sendikal hareketin gerçek kimliğinin nasıl oluşması gerektiği üzerinde durarak Mısır ve tüm dünya için sendikal yaklaşımlarını ortaya koydu.

Mısır’daki tarihsel kalıntıların ve önemli kültürel merkezlerin de ziyaret edildiği geziden 27 Mart 2013 tarihinde dönüldü.

Bu gezi boyunca Mısır Kimya İşçileri Sendikası Başkanı Sayın Tawfik Favzi ve yöneticileri sendikamıza büyük bir saygı ve yakın ilgi gösterdiler. Türkiye’ye geldiklerinde Lastik-İş Sendikası’nı ve örgütlülüğünü gördüklerini; Lastik-İş Sendikası’nın sendikal yaklaşım ve uygulamalarından olağanüstü etkilendiklerini ve iki sendika arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini özellikle belirttiler.

ETUF Başkanı Gebaly Muhammed Gebaly (Ortadaki)Mısır'daki Pirelli işyeri yöneticileri ile toplantı

 

Mısır'daki Pirelli işyeri temcileri ve Türk Pirelli işyeri temsilcileri bir arada...


 Mısır Pirelli Fabrikası önünde Direktör Atef Alfy ve yöneticiler ile toplu resim

Mısır Pirelli Fabrikasının Bahçesinde Toplu Resim
 

Mısır Pirelli Fabrikasında Toplantı Sırasında


 AbuQir Gübre Fabrikası Önünde Toplu Resim


Abu Qir Gübre Fabrikasında Eğitim Toplantısı

 

Mısır Kimya İşçileri Sendikası Başkanı Tawfik Fawzi Genel Başkanımızdan plaket alırken
 

Mısır Kimya İşçileri Sendikasında Görevli Gazeteci Emira Abdalla ile Söyleşi

 


Mısır Pirelli Fabrikasında Tur Sırasında Genel Başkanımız Abdullah Karacan Yetkililerden Bilgi Alırken
 
 
 
 
 
 
 
     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr