HABERLER
IndustriALL Dünya Lastik Konferansı Toplandı

23.04.2013Sendikamızın üyesi bulunduğu IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası tarafından düzenlenen Dünya Lastik Konferansı 22-24 Nisan 2013 tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de toplandı.  Tüm dünyadaki lastik ve kauçuk sanayi işyerlerinde çalışanların temsilcilerinin katıldığı toplantıda işkolundaki ve işyerlerindeki sorunlar ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Bilindiği gibi IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası 2012 yılının Haziran ayında üç küresel işçi federasyonunun birleşmesiyle kurulmuştu. ICEM(Uluslar arası Kimya Enerji ve Maden İşçileri Federasyonu), IMF(Uluslar arası Metal İşçileri Federasyonu) ve IG… (Uluslar arası Tekstil ve Deri İşçileri Federasyonu) birleşerek tek bir çatı altında bir araya gelmişti. Danimarka’nın başkenti Kopenhang’da yapılan IndustriALL Kuruluş Kongresinde Genel Başkanımız Abdullah Karacan’da IndustriALL Yönetim Kurulu’na seçilmişti.

IndustriALL ile Macaristan, Kimya, Enerji ve Genel İşçiler Federasyonu(VDSZ) tarafından birlikte düzenlenen Dünya Lastik Konferansında lastik ve kauçuk işkollarında küresel kriz sonrasında ortaya çıkan durum ve güncel koşullar ayrıntılı olarak tartışıldı. Katılımcılar geldikleri ülkelerde var olan durumu aktarırken aynı zamanda küresel düzeyde yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi sahibi oldular.

Konferansın başlangıcında lastik üretimindeki lastik üretimindeki uluslar arası kuruluşlar Goodyear, Bridgestone, Continental, Michelin ve Pirelli için alt grup toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantılarda söz konusu uluslar arası şirketlerin durumu karşılaştırmalı olarak ele alındı.

Konferans ikinci gün her ülkeden gelen sendika temsilcilerinin ekonomik kriz ve sonuçları hakkında bilgilendirildiği toplantılarla devam etti. Bu tartışmalarda tüm dünyadaki ekonomik, sosyal ve sendikal gelişmeler değerlendirildi. Dünya Lastik Konferansı her ülkeden katılan sendikaların durum değerlendirmeleri ile sürdürüldü. Lastik işkolunun ele alındığı panelde ve tartışmalarda Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ da konuşmacı olarak yer aldı.

Genel Başkanımız katılımcılara da dağıtılan konuşmasında Türkiye’deki lastik işkolunun ekonomik önemini vurguladıktan sonra genel olarak çalışanların haklarının ve toplu sözleşme düzeninin özellikleri üzerinde durdu. Yeni İş Yasası’nın 2003 yılında kabul edilmesinden sonra toplu sözleşmelerde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalındığını belirtti. Ancak bütün bu zorlukların sendikamızın ve üyelerinin kararlı mücadelesiyle aşıldığını ve yeni hakların elde edildiğini söyledi. Genel Başkanımız Karacan konuşmasını tüm dünya çapındaki lastik işçilerinin mücadelesinin ortak olduğunu belirterek bu Lastik Konferansıyla sağlanacak bilgi alışverişinin mücadelemize güç katacağını belirterek tamamladı.

Konferansın son gününde lastik ve kauçuk işkollarında sendikalar arasında işbirliğinin ve dayanışmanın güçlendirilmesi için neler yapılabileceği tartışıldı. Geleceğe dönük olarak çeşitli programlar ve eylem planları üzerinde duruldu.

Sendikamızdan Genel Başkanımız Abdullah Karacan ile birlikte Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman ile Uluslar arası İlişkiler Görevlisi Süleyman Mert Balioğlu’nun katıldığı Dünya Lastik Konferansı’nda IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası adına Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan bulundu. Konferans katılımcıların birbirlerine başarılar ve iyi dileklerini iletmeleri ile sona erdi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ı
     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr