HABERLER
Hakan Plastik İşçileri Direnişte

03.03.2014Tekirdağ Çerkezköy’de kurulu Hakan Plastik fabrikasında çalışan işçiler sendikamızda örgütlendiler. İsviçre merkezli Georg Fisher AG ünvanlı uluslararası grubun satın aldığı Hakan Plastik’te işçiler, düşük ücretlerle ve uzun çalışma saatleriyle güvencesiz bir ortamda çalışıyor.  Ocak ayından başlayarak 13 işçi arkadaşımız geçerli hiçbir neden olmaksızın işten çıkarıldı.

 

Sendikamızda örgütlenen ve yaşam koşullarını iyileştirmek için mücadele eden Hakan Plastik işçileri işverenin bu tutumunu protesto ederek direnişe başladı. 3 Şubat 2014 tarihinde fabrika önünde sendikamızın basın açıklamasıyla başlayan direniş Hakan Plastik çalışanlarının ve Çerkezköy’deki tüm işçilerin yaygın desteğiyle devam ediyor.

 

3 Şubat 2014’te yapılan basın açıklamasında sendikamız tarafından Hakan Plastik işçilerinin yalnız olmadığı vurgulanarak sendikal mücadelemizin başarıya ulaşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Basın açıklamasına katılanların sık sık “Sendikal Hakkımız Engellenemez”, “Direne Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz Haklıyız, Kazanacağız” ve “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek” şeklinde sloganlar attıkları görüldü.

 

Basın açıklamasını okuyan sendikamızın İstanbul Şube Başkanı Ali Öztürk, işverenin baskı yaptığı ya da işten çıkardığı işçiler ile dayanışma içinde olacaklarını ve onlar geri alınana kadar meydanlarda olacaklarını söyledi. Öztürk “Hakan Plastik işçileri yalnız kalmayacak” dedi. İşçilerin, sadece insanca yaşamak için en doğal hakları olan ücretlerinde, sosyal haklarında ve çalışma koşullarında iyileştirme istedikleri için sendikamıza üye olduklarını belirten Öztürk “Bu ülkede işverenin işyeri açma hakkı varsa işçinin de sendikalaşma hakkı vardır. Bütün zenginlikleri biz üretiyoruz ama ürettiğimizden payımızı vermiyorlar. Hakkımızı almak için örgütlenmekten başka çaremiz yok. Zaman, işçi sınıfının silkinme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı koyma zamanıdır” diye konuştu.

 

İstanbul Şube Başkanımız basına yaptığı açıklamada; “Sendikalaşma hakkına saygı duyması ve işten çıkardığı işçileri geri alması için Hakan Plastik’e çağrı yapıyoruz. İşçiler haklarını alana kadar ve işten çıkarılan işçiler geri alınana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu yaptıklarımız sadece başlangıçtır. Sendika üyesi olmak suç değildir ama işçilerin sendikaya üye olmasını engellemek ya da bu nedenle işçileri işten çıkarmak suçtur. Hakan Plastik’i işlediği bu suçtan dönmesi için uyarıyoruz. Hiçbir güç sendikal hakların kullanılmasına engel olamayacak” dedi.

 

Hakan Plastik’te işçilerin örgütlü gücü kazanacak; emekçileri yasadışı saldırılarla sefalete mahkum etmek isteyenler kaybedecektir.

Aşağıda sendikamızın Hakan Plastik işyerinde çalışan işçilere dağıttığı bildiriyi ve basın açıklamasıyla ilgili ulusal ve yerel basında konuya ilişkin değerlendirmeleri okuyabilirsiniz.

 

 

 

BİLDİRİ METNİ

Değerli Hakan Plastik Çalışanları,

Hakan Plastik işyerinde yıllardır çok uzun çalışma saatleriyle, emeğinizin karşılığını yeterince alamadan ve olumsuz koşullar altında çalışıyorsunuz. Hakan Plastik işçileri olarak iş yerinde söz hakkınız yok. Tek yanlı olarak işveren tarafından belirlenen düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılıyorsunuz.

 

İşçiler olarak taleplerimizi elde etmenin tek yolu; sendikamız ile işveren arasında yapılacak toplu iş sözleşmesidir. Toplu iş sözleşmesi ile ücret zamları ve yeni ücretler belirlenecektir. İkramiye ödemeleri başlayacaktır. Bayram günleri için veya yıllık izine çıkıldığında sosyal yardım ödemeleri yapılacaktır. Evlenme, doğum, ölüm gibi olaylar için işveren tarafından ödeme yapılması düzenlenecektir. Fazla mesai ücretleri artacaktır. Günlük çalışma düzeni ile yıllık izin uygulamaları işçilerin insanca yaşamalarını sağlayacak bir çerçeveye kavuşturulacaktır. Hepsinden daha önemlisi, ‘’iş güvencemiz’’ olacak ve işverenin tek yanlı olarak işçileri işten çıkarması mümkün olamayacaktır. Bütün bu konular işverenle sendikamız arasında görüşülerek yazılı kurallara bağlanacaktır. Kısaca toplu iş sözleşmesi ile, işyerinin bir ‘’anayasası’’ oluşturulacak ve karşılıklı anlaşma ile belirlenmiş bu kurallar dışında, işveren tarafından hiç bir uygulama yapılamayacaktır.

 

Toplu sözleşme ile belirlenmiş kurallara uyulup uyulmadığı ise sendika üyesi tüm işçilerin oylarıyla seçilecek ‘işyeri sendika temsilcileri’ tarafından denetlenecektir. Ayrıca, üyelerimiz talep ve şikayetlerini işyeri sendika temsilcilerine bildirecek ve temsilciler sendikanın diğer organları ile birlikte bu istekleri yerine getirmeye çalışacaktır.

 

Sevgili Hakan Plastik işçileri,

Hakan Plastik işyerinin yönetimi, daha önce sizlere dağıtılan belgede gördüğünüz gibi, Hakan Plastikte işçilerin söz hakkının ve temsil gücünün olmadığını Georg Fischer AG merkez yönetimine bildirmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte Georg Fischer AG merkez yönetimi her çalışanın sendika üyesi olabileceğini kabul etmekte ve bu konuda güvence vermektedir.

 

Bizler yalnızca insanca yaşamak için gerekli sosyal ve ekonomik taleplerimizin peşindeyiz. Georg Fischer AG merkez yönetimi de çalışanların isteklerine saygılı bir şirket olduğunu söylüyor. Sendika üyesi olmanın işçilerin en temel haklarından birisi olduğunu da yazılı olarak belirtiyor.

 

Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki işçiler olarak isteklerimizin gerçekleşebilmesi birlik ve dayanışma içinde davranmamıza ve sendikal haklarımızı kullanmamıza bağlıdır. Bu nedenle Hakan Plastik’te bugüne dek üye olmamış işçi kardeşlerimizi de sendikamıza üye olmaya ve tüm çalışanları üye yapmak için çaba göstermeye davet ediyoruz.

 

Değerli İşçi Kardeşlerimiz,
Bir kez daha belirtelim ki; işçiler olarak tek isteğimiz, anayasal haklarımızı ve sendika üyeliğimizi özgürce kullanarak, ekonomik ve sosyal koşullarımızı insanca yaşanabilir bir seviyeye çıkarmaktır. Hakan Plastik yönetimini işçilerin bu talepleri doğrultusunda hareket etmeye ve iş barışı içinde üretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken adımları atmaya çağırıyoruz.

LASTİK-İŞ SENDİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgün Gazetesi/ 02.03.2014

Birgün Gazetesi / 04.3.201

Çerkezköyhaber/04.03.2014

 

Marmara Haber/04.03.2014

 

 

 

 

 

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr