HABERLER
Hakan Plastik'te Direnişe Devam

07.03.2014Georg Fischer Hakan Plastik’teki üyelerimizin direnişi sürüyor. Sendikamıza üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan 15 üyemiz için başlayan mücadele devam ediyor. 7 Mart Cuma günü işyeri önünde sendikamızın yaptığı basın açıklaması ile Hakan Plastik’te gelinen son durum kamuoyuna anlatıldı. Üyelerimizi işten çıkartan Hakan Plastik işvereninin samimiyetsiz tutumu bir kez daha sergilendi. Basın açıklamasına sendikamıza üye yüzlerce işçi ile demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar katıldı. Basın açıklamasında ayrıca IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina’nın Hakan Plastik işverenine gönderdiği yazı da okundu.

Basın açıklaması metnini, IndustriALL’un Hakan Plastik işverenine gönderdiği yazıyı ve fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz;

Değerli Hakan Plastik Çalışanları,

Sendikamız Lastik-İş’e üye olarak insanca yaşama koşullarına kavuşmak için bir adım attınız. En temel anayasal hakkınızı kullandınız. Ancak uluslararası bir şirket tarafından satın alınan işyerinizin yönetimi, sendikal hakları sözde kabul ettiğini açıklamasına rağmen aslında sendikalaşmayı engellemeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarını sendikamıza üye olan bazı işçi kardeşlerimizi işten çıkarma aşamasına kadar getirdiler.

 

Sevgili Arkadaşlarımız,

 

Hakan Plastik’te sendikalaşma hakkımızı kazanmak ve örgütlenmek için kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede her türlü direniş ve dayanışma eylemlerini yasal haklarımızı sonuna kadar kullanarak gerçekleştiriyoruz. Haklılığımızı ve işverenin yasalara aykırı tutumunu tüm dünyaya açıklamış bulunuyoruz. Sendikamızın üyesi olduğu ve merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Küresel Sanayi İşçileri Sendikası, IndustriAll Genel Sekreter’i Jyrki Raina’nın, Hakan Plastik’in Türkiye’deki yöneticilerine gönderdiği yazıyı aşağıda sizlere sunuyoruz. Georg Fischer Hakan Plastik işverenini, ekteki yazıda da belirtildiği gibi çalışanların sendikal haklarına saygı göstermeye, sendikamızla diyalog içine girmeye ve işten çıkardığı üyelerimizi işe geri almaya çağırıyoruz. Hakan Plastik’te sürdürdüğümüz örgütlü mücadelenin başarıya ulaşacağından hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Sendikamızın tarihi, mücadeleci geleneği ile Hakan Plastik işçilerinin birlik ve dayanışması mücadelemizi başarıya ulaştıracak en temel güvencemizdir.

 

Lastik-İş Sendikası

 

INDUSTRIALL TARAFINDAN HAKAN PLASTİK ŞİRKETİNE GÖNDERİLEN YAZI

 

4 Mart 2014

 

IndustriALL, Türkiye Georg Fischer Hakan Plastik’i

Sendikal Hak İhlallerine Son Vermeye ve İşçileri Derhal Tekrar İşe Almaya

Davet Ediyor

 

Sayın Karadeniz,

 

Bu mektubu 140 ülkede 50 milyondan fazla sanayi işçisini temsil eden IndustriAll adına yazıyorum. Lastik-İş, Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası bu büyük ailenin bir parçasıdır. Türkiye Georg Fischer Hakan Plastik işverenini, işçilerin sendikaya üye olma hakkını kullanmalarına engel olmamaya ve haksız yere işlerine son verilen işçileri işe geri almaya davet ediyoruz.

 

Lastik-İş’in işyerinizde örgütlenme kampanyasından sonra yönetiminizin 13 sendika üyesi işçiyi işten çıkarmasını kınıyoruz. Hakan Plastik'in işçileri bizim üyemiz olan Lastik-İş Sendikasına katılmaktadır. İşçiler, uluslararası ILO sözleşmelerinin yanı sıra Türkiye Anayasası tarafından güvence altına alınan yasal ve temel hakları olan örgütlenme özgürlüklerini kullanmaktadır. Sendika üyeliği nedeniyle haksız yere işten çıkarmalara ek olarak orta düzey yöneticileriniz sendikaya üye olmamaları için işçiler üzerinde baskı kuruyor. Bu, kabul edilemez.

 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun "Sendika özgürlüğünün güvencesi” başlıklı 25. maddesi “İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz” demektedir.

 

Buna ek olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi” başlıklı 118. maddesi, “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” demektedir.

 

Georg Fischer Hakan Plastik’i sendikal hak ihlallerine derhal son vermeye ve işçi ile sendika üyeleri üzerindeki baskıya son vermeye çağırıyorum. Ayrıca şirketinizi işlerine son verilen işçileri işe geri almaya ve adil çalışma ilişkileri ile çalışma koşulları kurmak için Lastik-İş ile diyaloga davet ediyorum.

 

Ana firma olan Georg Fischer’dan, çalışanlara sendikaya üye olma ve toplu görüşmelere katılma hakkı tanıyan OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi’ne uymasını beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca 87 sayılı Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması konusundaki ILO Sözleşmesi ile 98 sayılı Toplu Pazarlık ve Örgütlenme Hakkı konusundaki ILO Sözleşmesi yanı sıra; Birleşmiş Milletler (BM) İş ve İnsan Hakları İlkeleri gereği şirketlerin çalışanlarının haysiyet ve saygıya ilişkin haklarında uyum sağlama görevi vardır. Uluslararası gereklilik ve standartlara uymak görevinizdir.

 

Ayrıca, bu mektubun bir kopyasını da Türkiye'deki durumla yakından ilgilenen İsviçreli üyemiz UNIA’ya gönderdiğimizi belirtmek isteriz.

 

Acil olarak cevabınızı bekliyorum.

Saygılarımla

Jyrki Raina (Genel sekreter)

 

Bilgi: Renzo Ambrosetti, Eş Başkan, UNIA

Abdullah Karacan, Başkan, Lastik-İş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr