HABERLER
Lastik-iş’ten ILO ve IndustriALL ziyareti

24.10.2014Sendikamızdan bir heyet İsviçre’nin Cenevre kentindeki ILO Genel Merkeziyle Industriall Genel Merkezini ziyaret etti.

Sendikamızdan Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın Başkanlığında bir heyet ILO’nun ve Industriall’in çağrılısı olarak Cenevre’ye gitti. 20 Ekim 2014 tarihinde hareket eden Lastik-İş heyeti 21 ve 22 Ekim tarihlerinde sendikal temaslarda bulunduktan sonra 23 Ekim 2014 tarihinde ülkemize geri döndü.

Cenevre’de ilk toplantı ILO Genel Merkezinde ILO Sektörel Etkinlikler Departmanında Petrol, Gaz ve Kimyasal Ürünler Uzmanı Yasuhiko Kamakura ile yapıldı. Toplantıya ILO Gençlik İstihdamı Programının Sorumlusu Yonca Gürbüzer de katıldı. Toplantıda tüm dünyadaki emek hareketinin durumu değerlendirildi. Ülkemizde ve diğer ülkelerde sendikalaşma eğilimleri üzerinde duruldu. Gelir dağılımı dengesizlikleri tartışıldı. Genç işçilerin istihdamına ilişkin sorunlar değerlendirildi. Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkanımız Karacan ILO’nun önemine vurgu yaparak daha etkili bir mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Dünyadaki emek-sermaye dengesinin özellikle son 20-25 yıllık dönem içinde emeğin aleyhine bir gelişme eğilimi gösterdiğini vurgulayarak dünya barışının sağlanabilmesi için insanların huzur ve refahının büyük önem taşıdığını vurguladı.

İkinci toplantı ise küresel sanayi işçileri sendikası Industriall’ın merkezinde düzenlendi. Bu toplantıya Industriall Genel Sekreteri Jyrki Raina ile Industriall Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan katıldılar. Jyrki Raina’nın açılış konuşması ile başlayan toplantı Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın değerlendirmeleri ve Industriall Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan’ın sunuşu ile devam etti. Bu toplantıda kimya işkolu başta olmak üzere tüm dünyadaki sendikal hareketin durumu ayrıntıları ile ele alındı. Güvencesiz ve esnek çalışma koşullarının sonuçları değerlendirildi. Sendikamız ile Industriall arasında sektörel düzeyde gerçekleştirilebilecek projeler üzerinde duruldu.

Bu toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkanımız Karacan Industriall’ın kurulduğu 2012 yılından bu yana uluslar arası sanayi işçileri sendikalarının daha aktif bir mücadele çizgisine sahip olduğunu belirtti. Çeşitli ülkelerde işçilerin hakları açısından büyük dengesizlikler bulunduğunu vurgulayarak sendikalar arasındaki uluslar arası işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Lastik-İş olarak üyelerimizin ve işçilerin ortak çıkarlarının savunulabilmesi için Türkiye’de etkin bir mücadele sürdürdüğümüzü ve Industriall ile birlikte uluslar arası dayanışmayı da sağlayarak daha güçlü bir sendikal mücadeleyi yaratmanın büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Genel Başkanımız IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikaları Genel Sekreteri Jyrki Raina'ya Hediyesini Sunarken

 

Genel Başkanımız IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikaları Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan'a Hediyesini Sunarken

 

Genel Başkanımız ILO Sektörel Aktiviteler Departmanından Petrol,Gaz ve Kimyasal Ürün Uzmanı Yasuhiko Kamakura'ya Hediyesini Sunarken

 

Genel Başkanımız ILO Gençlik İstihdamı Programı Sorumlusu Yonca Gürbüzer'e Hediyesini Sunarken

 

 

 

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr