HABERLER
10 Ekim Katliamı Dolayısıyla Sendikamızın Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın Açıklaması

12.10.2015 

Sevgili Kardeşlerim

2 gün önce 10 Ekim Cumartesi günü Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör saldırısı gerçekleşti. Karanlık güçler, Konfederasyonumuz DİSK’in de içinde yer aldığı sendikalar tarafından düzenlenen mitingi kana boyadılar. Son açıklamalara göre 97 yurttaşımız hayatını kaybetti. 400’e  yakın yaralı var. Bu olay dolayısıyla ülkemizde üç gün ulusal yas ilan edildi. Bu vahşi saldırıyı kınamak için gösterilen tepkiler çığ gibi büyüyor. 

Sevgili Kardeşlerim

Nedeni ne olursa olsun böyle bir saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu saldırıyı yapanlar barış ve demokrasi mitingine katılanları katlettiler. 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki nineye kadar hiç kimseye acımadılar. İşçilerin ve emekçilerin katıldığı bir mitingi kana boyadılar. 

Sevgili Kardeşlerim

İçinde yaşadığımız koşullar ülkemizi çok büyük belirsizliklerle karşı karşıya bırakmıştır. Hepiniz bölgemizde olan bitenleri yakından izliyorsunuz. Bu karışık günlerde en çok ihtiyacımız olan şey iç barışın ve kardeşliğimizin korunmasıdır. 

Bu saldırıyı yapanlar öncelikle iç barışımızı ve demokrasiyi hedef almışlardır. Bu saldırı emeğimize ve sürdürdüğümüz emek mücadelesine karşı düzenlenmiştir. Bu saldırı sendikal haklarımızı ortadan kaldırmayı amaçlayan bir saldırıdır. Bu saldırı işçi sınıfına karşı yapılmış bir saldırıdır. Tarihimizde böyle saldırılar olmuştur. 1 Mayıs 1977’de 36 işçi kardeşimizi katlettiler. O günden bugüne mücadelemiz nasıl durmadıysa bundan sonra da durdurulamayacaktır. Bu katliamlar ve alçakça saldırılar hak ve özgürlüklerimiz için sürdürdüğümüz mücadeleyi engelleyemeyecektir. Bu saldırıları yapanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Biz işçiler olarak vahşi katliamlara rağmen kardeşliğimizi, iç barışı, birlik ve bütünlüğümüzü koruyacağız. 

 

 

Sevgili Kardeşlerim

Bu katliam ile demokratik hak ve özgürlüklerimiz için sürdürdüğümüz mücadeleyi engellemek isteyenler de hüsrana uğrayacaktır.  10 Ekim katliamını bahane ederek temel haklarımızın kısıtlanmasına veya ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. İş güvencemizi, toplu sözleşme hakkımızı, grev hakkımızı ve insanca yaşama talebimizi daha kararlı bir şekilde haykıracağız. Demokratik haklarımızı ve sendikal özgürlüklerimizi geliştirmek için sesimizi daha gür çıkaracağız. Sefalet ücretlerine, işten atılmalara, güvencesiz çalışmaya, taşeron düzenine son vermek için mücadeleye devam edeceğiz. 

Temel haklarımız için korkmadan yılmadan mücadele edeceğiz. Ülkemizin bir kan gölüne dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. 


Sevgili Kardeşlerim

Günümüzde bir yandan dünya çapındaki ekonomik çarpıklıklar, öte yandan ülkemizin bölgemizde karşı karşıya kaldığı tehlikeler, işçi sınıfı ve sendikal hareket için en önemli sorunları oluşturmaktadır. Yıllardır uygulanan ekonomik politikalarla hiçbir toplumsal sorunun çözülemediği, işsizliğin, yoksulluğun ve gelir dağılımı dengesizliğinin giderek arttığı görülmektedir. Küresel düzeyde yaşanan son gelişmeler, yeni ve sosyal amaçlı politikalara ağırlık veren ekonomik yaklaşımların uygulanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bölgemizde ve Ortadoğu’da tırmanan gelişmeler de ulusal bağımsızlığımızın korunabilmesi için mücadele etmeyi zorunlu duruma getirmiştir.

Sendikamız Lastik-İş, demokratik ve barış içinde bir Türkiye yaratma mücadelesinde en aktif şekilde yerini almaktadır. Özgürlük, demokrasi, sosyal devlet, toplumsal refah ve barış bir arada talep edilerek gerçekleştirilmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle barış ve demokrasi mitinginde katledilen kardeşlerimize Allahtan rahmet; yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Bu saldırının sorumlularının bir an önce bulunması ve bütün yönleriyle açığa çıkarılması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bir kez daha karanlık emeller içindeki güçlerin yaptığı katliamların bizi korkutamayacağını, barış, demokrasi ve sendikal haklar mücadelemizden hiçbir şekilde geri adım atmayacağımızı haykırıyoruz. 

 

 

Lastik-İş Sendikası

Genel Merkez Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan Abdullah KARACAN                                                                           

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr