HABERLER
Onursal Başkanımız Rıza Kuas Ölümünün 34. Yılında Mezarı Başında Anıldı

27.10.2015Sendikamızın Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas’ı, Ölümünün 34. yıldönümünde 27 Ekim 2015, Salı günü 11:30’da Edirnekapı Hava Şehitliğindeki mezarı başında düzenlediğimiz bir törenle andık. Türkiye’de işçi hakları mücadelesinde direnme kararlılığını öğreten, Konfederasyonumuz DİSK’in Kurucu Başkanlarından Rıza Kuas’ı anma törenine, Sendikamızdan Genel Sekreterimiz Alaaddin Sarı, Genel Başkan Yardıcısı Nejdet Ulusoy, Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Dairesi Başkanı Muharrem Özen,  Mali İşler Dairesi Başkanı İhsan Malkoç, Şube Başkanlarımız, işyeri sendika temsilcilerimiz ve şubelerimize bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin yanı sıra Rıza Kuas’ın ağabeyi Niyazi Kuas katıldı.  Ayrıca  Konfederasyonumuz DİSK’in Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Celal Ovat, Sine-Sen Genel Başkanı Zafer Ayden, Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar katıldılar.

Anma töreninde DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Alaaddin Sarı birer konuşma yaptılar. Efsanevi işçi liderinin, sendikal mücadelede altın harflerle kazınmış unutulmaz sözü “Bu bitmeyen bir kavgadır, sürer gider…. Rıza Kuas” pankartının ön saflarda yer aldığı tören, ilk önce Rıza Kuas ve işçi sınıfının mücadelesinde hayatını kaybeden tüm emekçiler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Genel Sekterimiz Alaaddin Sarı konuşmasında, Rıza Kuas’ın sendikal mücadelede kendine özgün bir yeri olduğuna dikkat çekerek “Sendikamız Lastik-İş Rıza Kuas’ın önderliğiyle Türkiye Sendikal Hareketi içinde kendine özgü bir kimlik kazandı ve geleneklerini oluşturarak bugüne kadar ulaşabilmesini sağlayan birikimleri yarattı. Ayrıca son dönemde Türkiye’de yaşanan olaylara dikkat çekerek “Konfederasyonumuz DİSK’in de içinde yer aldığı sendikalar tarafından 10 Ekim Cumartesi günü Ankara’da düzenlenen “Barış Mitingi”ne yapılan bombalı saldırı Türkiye Cumhuriyeti tarihine “kara bir gün” olarak geçmiştir. Çocuğundan, yaşlısına, gencine, emekçisinden, işçisine, öğrencisine kadar birçok kesimden vatandaşımızın hayatını kaybettiği kanlı saldırıda 400’e yakın kişi de yaralandı. Bu korkunç saldırı öncelikle, iç barışa, kardeşliğe, birliğe, bütünlüğe, demokrasiye ve emek mücadelesine yapılmıştır. Bu katliamlar ve alçakça saldırılar, hak ve özgürlüklerimiz için sürdürdüğümüz mücadeleyi kesintiye uğratamayacaktır. Bizler işçi sınıfı olarak, vahşi katliamlara rağmen kardeşliğimizi, iç barışı, birlik ve bütünlüğümüzü var gücümüzle koruyacağız.”
Konuşmasının devamında, “Özgürlük, demokrasi, demokratik devlet, ülkemizin bütünlüğü, toplumsal refah ve barış bir arada talep edilerek gerçekleştirilmelidir. Ancak bunu başarabilirsek Rıza Kuas’a layık olabiliriz. Ancak böyle bir ülke yaratabilirsek Rıza Kuas yattığı yerde rahat uyur. Bu duygu ve düşüncelerle sendikamızın Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas’ı bir kez daha rahmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum. Ruhu şad olsun.” dedi. Başkanımızın ardından söz alan DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise konuşmasında, Rıza Kuas’ın DİSK, Lastik-İş Sendikası ve işçi sınıfı açısından önemli bir sendikal önder ve sendikal mücadeleye simge olmuş bir isim olduğunu belirtti. Anma töreni yapılan konuşmaların ardından kabire karanfiller konulmasıyla son buldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN’IN RIZA KUAS’IN 34. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ İÇİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

    Konfederasyonumuz DİSK’in kurucularından efsanevi Onursal Genel Başkanımız Rıza KUAS, 34 yıl önce 1981 yılında bizlere veda etti.

    Değerli Arkadaşlarım,
    Rıza KUAS’ın sendikal mücadelede yer aldığı 1960’lı yıllarda Türkiye Ekonomisi yapı değiştirmiş, sanayileşme artmış, buna bağlı olarak işçilerin hak, özgürlük ve sendikalaşma talepleri de yükselmiştir. Böyle bir dönemde Türkiye’nin 1971 ve 80 yıllarında iki askeri müdahale yaşamış olması rastlantı sayılamaz. Darbelerin gölgesinde bu dönemlerde 1971 müdahalesiyle sendikal özgürlükler sınırlanmış, 1980 askeri darbesi ise ülkemizi bugün de birçok soruna neden olan açmazlara sokmuştur. 

1980 darbesinden sonra ekonomik gelişme ucuz işgücü istihdamı üzerinden sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede işçilerin hak kayıpları 1980 yılında kıdem tazminatına tavan konulmasıyla başlamış, arkasından bugüne dek süren ve sosyal hakları gerileten düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında 4857 sayılı Yeni İş Yasası’nın çıkarılması ve 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik Yasası aynı sürecin uzantılarıdır. Bu dönem içinde, 1980 sonrasında yürürlüğe konulan 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Yasasıyla toplu sözleşme hakkının kullanımı baskı altına alınmış, grev hakkı yasaklar ve ertelemelerle neredeyse yok edilmiştir. 
 
     18 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası da, 12 Eylül düzeninde bir değişiklik oluşturamamıştır. Bu nedenle değiştirilen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası konusundaki gelişmeler ne yazık ki umut verici değildir. Yeni yasada, sendikal hareketi siyasal iktidarların güdümüne sokan düzenlemeler devam ettiği gibi, ucuz işgücüne dayalı kalkınma politikasına temel oluşturan ayrıntılı yasaklar ve sınırlamalar da varlığını sürdürmektedir. 

    Değerli Arkadaşlarım,
    Sendikamız Lastik-İş, Rıza KUAS’ın önderliğinde oluşturduğu geleneklerini bugüne kadar sürdürmüştür. Bu gelenekler, 66 yıllık mücadele tarihinde, bir yandan sermayenin yoğun saldırılarına, öte yandan askeri darbelerin yasak ve baskılarına karşı direnme gücünü oluşturdu. Bu durum öncelikle sendikamız tarafından aktif bir mücadele çizgisinin sürdürülmesinde kendisini göstermektedir. Ayrıca sendikamız 4857 sayılı İş Yasası’nın kazanılmış haklarımızı ortadan kaldıran hükümlerinin uygulanmasına karşı ortaya koyduğu dirençle, Rıza KUAS’tan devraldığı mirasa başarıyla sahip çıktığını kanıtlamıştır. Bugün, sendikamız, toplumsal çıkarları temel alan bir yönetim anlayışı içinde, Rıza KUAS’ın adının verildiği çağdaş bir Genel Merkez binasına sahiptir. Şube binalarımız da satın alınarak tek tek hizmete açılmıştır. Ayrıca 2012 yılında Kocaeli’de tüm üyelerimizin özlemi olan Lastik-İş Sosyal Tesislerini faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Bütün bunlarla da yetinmeyerek üyelerimizin ve Kocaeli halkının yararlanacağı otelimizin ve ikinci sosyal tesisimizin temel atma törenini 8 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirdik. Benzer atılımlara yenilerini ekleyerek daha güçlü bir sendikal yapı için adımlar atmaya devam etmektedir. Rıza Kuas’ın yolunda yürüyor ve bize bıraktığı mirası daha güçlü bir şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. 

Ayrıca sendikamız Lastik-İş, Türkiye çalışma yaşamı tarihinde bir ilke imza atarak taşıt lastiği sektöründe faaliyet gösteren Goodyear, Pirelli ve Brisa işyelerinde çalışan yaklaşık 1250 kişilik taşeron işçisini sürdürülen sendikal mücadele sonucunda 2015 yılında kadroya geçirmiştir. Yasal olarak taşerona verilmesi mümkün işlerde iş alan taşeron firmaların ortadan kaldırılmasıyla sendikal mücadelede yeni bir dönem açılmıştır. Kölelik düzenine, düşük ücretlere, esnek çalışma  gibi birçok çarpıklığa baş kaldıran sendikamızın bu başarısının altında; örgütlülükten gelen gücümüz, birlik ve bütünlüğümüz, sendikal mücadeleye olan inancımız bulunmaktadır. 

    Sevgili Kardeşlerim,
Hepinizin de bildiği gibi özellikle son dönemde ülke olarak çok zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Yaşanan terör olayları, siyasi belirsizlik ve ekonomik çalkantılar barış ve güven ortamını tehdit etmektedir. Neredeyse her güne bir kaç şehit haberi düşmektedir. Art arda verilen şehitlerimizin acısı daha tazeyken Ankara’da gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 100’ü aşkın vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Konfederasyonumuz DİSK’in de içinde yer aldığı sendikalar tarafından 10 Ekim Cumartesi günü Ankara’da düzenlenen “Barış Mitingi”ne yapılan bombalı saldırı Türkiye Cumhuriyeti tarihine “kara bir gün” olarak geçmiştir. Çocuğundan, yaşlısına, gencine, emekçisinden, işçisine, öğrencisine kadar birçok kesimden vatandaşımızın hayatını kaybettiği kanlı saldırıda 400’e yakın kişi de yaralandı. Bu korkunç saldırı öncelikle, iç barışa, kardeşliğe, birliğe, bütünlüğe, demokrasiye ve emek mücadelesine yapılmıştır. Bu katliamlar ve alçakça saldırılar, hak ve özgürlüklerimiz için sürdürdüğümüz mücadeleyi kesintiye uğratamayacaktır. Bizler işçi sınıfı olarak, vahşi katliamlara rağmen kardeşliğimizi, iç barışı, birlik ve bütünlüğümüzü var gücümüzle koruyacağız.

    Sendikamız Lastik-İş, demokratik ve barış içinde bir Türkiye mücadelesinde en aktif şekilde yerini almaktadır. Özgürlük, demokrasi, sosyal devlet, toplumsal refah ve barış bir arada talep edilerek gerçekleştirilmelidir. Ancak bunu başarabilirsek Rıza KUAS’a layık olabiliriz. 

    Bu duygu ve düşüncelerle sendikamızın Onursal Genel Başkanı Rıza KUAS’ı bir kez daha rahmetle anıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Lastik-İş Sendikası  

Genel Merkez Yönetim Kurulu                                                                         

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr