HABERLER
Sendikamızın Sakarya Şubesi'nin 9. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

10.01.2017          8 Ocak 2017 tarihinde, Sakarya Orhangazi Kültür Merkezi’nde Sendikamızın Sakarya Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Sakarya Bölgesinde örgütlü olduğumuz işyerlerinden delege ve üyelerin yanı sıra sendikamızın genel merkez ve şube yöneticileri ile işyeri sendika temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda yeni dönemde görev yapacak şube yöneticileri ve yönetim organları belirlendi.

 

         Genel kurul sendikamızın tarihini anlatan belgeselin izlenmesiyle başladı. Genel kurula katılanların alkış ve sloganları eşliğinde izlenen belgeselden sonra başkanlık kurulunun seçimiyle genel kurula geçildi. Çeşitli konuşmaların yapılmasından sonra söz alan Genel Başkanımız Abdullah Karacan genel kurula hitap etti. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren, örgütlenmenin ve birlikte mücadelenin önemi üzerinde duran, iş kazalarında yaşamını kaybeden binlerce işçi kardeşimizi saygıyla andığını belirten genel başkanımız konuşmasında özetle şunları belirtti:

 

          “Gerek örgütlenmelerimizde gerekse diğer sendikal faaliyetlerimizde önümüze büyük engeller çıkarılmıştır. Lastik-İş’in gelişmesini önlemek için bazı çevreler sendikamıza karşı karalama kampanyaları başlatmıştır. Ama her şeye rağmen Lastik-İş’in onurlu mücadelesini kendi küçük dünyalarına hapsetmek isteyenler umduklarını bulamamıştır. Lastik-İş’in son on beş yılı, Türkiye sendikal hareketinin tarihi içinde, mücadeleci ve onur dolu bir sayfa olarak yerini almış bulunmaktadır. Bugünden sonra, 2017 yılında ve izleyen yıllarda, Lastik-İş Sendikası’nın son dönemde sağladığı birlik-bütünlük ve maddi kazanımları koruyarak daha da güçlendirilmesi için gerekenleri yapmak, başta gelen görevimiz olacaktır. Bütün arkadaşlarımızın sendikamızın gelişip güçlendiği bu dönem içinde olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir Lastik-İş Sendikası yaratabilmek için mücadele edeceğine inancım tamdır.”

 

          Genel başkanımızın coşkuyla karşılanan ve ayakta alkışlanan konuşmasından sonra yapılan seçimlerde yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile genel merkez delegeleri belirlendi.

          Yapılan seçimlerle yönetim kurulu ve şube organları aşağıdaki şekilde oluştu.

 

Şube Yönetim Kurulu:

SUAT GÜZEL                 ŞUBE BAŞKANI

MUSTAFA SİPAHİ          ŞUBE İDARİ SEKRETERİ

KENAN ÇINGIR              ŞUBE MALİ SEKRETERİ

ERSOY ALTINSOY         ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

OSMAN BAYRAKTAR    ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

Şube Disiplin Kurulu:

LÜTFÜ TIRANCI

AHMET ERDİNÇ YILDIZ

FATİH MOLLAOĞLU

 

 

Şube Denetleme Kurulu:

MURAT TÜTER

AHMET DOĞDU

İRFAN BERBER

 

 

 

 

 

 

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr