HABERLER
ICEM Dünya Lastik İşkolu Konferansı Küreselleşmenin Yarattığı Zorluklara Tepki Verdi

04.04.20066-7 Nisan Nisan tarihlerinde İstanbul’da toplanan ICEM 3. Dünya Lastik İşkolu Konferansı’na katılan delegeler, iki gün boyunca karşılıklı bilgi alış-verişi ve tartışmaların ardından, bir eylem planı kabul etti. Konferans’ta ele alınan konular arasında, en oligopolistik sanayi kollarından birisi olan lastik işkolunda dünyadaki mevcut yönelimler ve işçiler üzerindeki etkileri ile çokuluslu şirketlerin ulusal ve uluslararası işçi haklarına saygı göstermelerinin garanti altına alınması ihtiyacı bulunmaktaydı. Konferansa, 14 ülkeden lastik işkolunda örgütlü ICEM üyesi 16 sendikayı temsilen 100’ü aşkın delege katıldı.

Konferans’ta iki özel karar da kabul edildi. Bunlardan ilki, Goodyear Şirketi’nin yeni açıklamış olduğu İngiltere ve Polonya’daki fabrikalarını kapatacağına ilişkin kararı üzerine, bu ülkelerdeki Goodyear çalışanlarına yönelik uluslararası destek ve dayanışmayı ortaya koyan karar oldu. İkinci karar ile de, Goodyear, Bridgestone ve Pirelli şirketlerine, ICEM üyesi Lastik-İş Sendikası ile “sağduyu ve iyi niyetli müzakere etmeleri” yönünde çağrıda bulunuldu. Her üç şirket, Türkiye’deki toplu pazarlıklarda son derece katı bir tutum takınmaktadır. Söz konusu şirketler yalnızca, çalışma koşullarında ödün talebiyle kalmamakta, aynı zamanda, Türk Hükümeti’ni yoğun bir biçimde ülkeden ayrılma tehditiyle grevleri yasaklamaya çalışmaktadır.

Konferans, ulusal ve uluslararası düzeyde uluslararası sendikal eyleme yönelik geniş bir çerçeveyi ortaya koyan, gelecek dört yıl içerisinde uygulanmak üzere bir eylem planını da kabul etmiştir. Eylem planındaki en önemli öncelik, küresel çerçeve sözleşmeler ve küresel sendika ağları yoluyla, lastik işkolundaki çokuluslu şirketlerle sürekli ve iyileştirilmiş bir diyalog ihtiyacı olarak belirlenmiştir. Ayrıca özel bir vurgu da, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna yapılmıştır. Diğer öncelikli alanlar ise, artan taşeron ve geçici işçiliğin yarattığı güçlükler ve cinsiyet eşitliğine ilişkin mücadele olarak belirtilmiştir. ICEM’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üyesi olan Birleşik Çelik İşçileri Sendikası Uluslararası Başkanı Leo GERARD, ICEM Lastik İşkolu Bölümü Başkanlığı’na yeniden seçilmiştir.

Konferansın sonunda konuşan ICEM Genel Sekreteri Fred HIGGS, “Konferans’taki tartışmalar, kararlar ve gelecek döneme ilişkin eylem planı, lastik işkolunda örgütlü dünyadaki tüm sendikaların, hızla değişen işkolundaki tüm zorluklara, karşılıklı destek ve dayanışma ile karşı koyacakları hususunda son derece kararlı olduklarını ortaya koymuştur” demiştir.

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr