HABERLER
SENDİKAMIZIN İSTANBUL ŞUBESİ'NİN 10. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

09.10.2017        

          7 Ekim 2017 tarihinde, Üsküdar Yaşam Merkezi’nde Sendikamızın İstanbul Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.  İstanbul Bölgesinde örgütlü olduğumuz işyerlerinden delege ve üyelerin yanı sıra sendikamızın genel merkez ve şube yöneticileri ile işyeri sendika temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda yeni dönemde görev yapacak şube yöneticileri ve yönetim organları belirlendi.

         Genel kurul sendikamızın tarihini anlatan belgeselin izlenmesiyle başladı. Genel kurula katılanların alkış ve sloganları eşliğinde izlenen belgeselden sonra başkanlık kurulunun seçimiyle genel kurula geçildi. Çeşitli konuşmaların yapılmasından sonra söz alan Genel Başkanımız Abdullah Karacan genel kurula hitap etti. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren, örgütlenmenin ve birlikte mücadelenin önemi üzerinde duran, iş kazalarında yaşamını kaybeden binlerce işçi kardeşimizi saygıyla andığını belirten genel başkanımız konuşmasında özetle şunları belirtti:

          “Gerek örgütlenmelerimizde gerekse diğer sendikal faaliyetlerimizde önümüze büyük engeller çıkarılmıştır. Ancak her şeye rağmen sendikamız yeni örgütlenmelerle büyümüş, maddi altyapısını kendi ayakları üzerinde duracak şekilde geliştirmiş ve sendikal harekete örnek oluşturacak toplu iş sözleşmesi politika ve pratiklerine imza atmıştır. Lastik-İş’in son on beş yılı, Türkiye sendikal hareketinin tarihi içinde, mücadeleci ve onur dolu bir sayfa olarak yerini almış bulunmaktadır. Bugünden sonra, 2017 yılında ve izleyen yıllarda, Lastik-İş Sendikası’nın son dönemde sağladığı birlik-bütünlük ve maddi kazanımları koruyarak daha da güçlendirilmesi için gerekenleri yapmak, başta gelen görevimiz olacaktır. Bütün arkadaşlarımızın sendikamızın gelişip güçlendiği bu dönem içinde olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir Lastik-İş Sendikası yaratabilmek için mücadele edeceğine inancım tamdır.”

           Genel Başkanımızın coşkuyla karşılanan ve ayakta alkışlanan konuşmasından sonra yapılan seçimlerde yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile genel merkez delegeleri belirlendi.

          Yapılan seçimlerle yönetim kurulu ve şube organları aşağıdaki şekilde oluştu.

 

Şube Yönetim Kurulu:

ALİ ÖZTÜRK                                      BAŞKAN

YASİN ONAR                                     İDARİ SEKRETER

MEHMET GENÇAY                            MALİ SEKRETER

HÜSEYİN KAMİL TURAN                  ÜYE

MEHMET BAZ                                    ÜYE

 

Şube Disiplin Kurulu:

KORAY KÜÇÜKTAY

AYDIN BAŞ

SAVAŞ ASLAN

Şube Denetleme Kurulu:

MAHMUT ÇORUK

MEHMET ALİ BAYDI

ERHAN DEMİR


 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr