HABERLER
SUMITOMO İŞÇİLERİ SENDİKAMIZA ÜYE OLDU

06.12.2017         Çankırı’da kurulan ve yaklaşık iki yıl önce faaliyete başlayan Sumıtomo Lastik Fabrikası işçileri sendikamız Lastik-İş’e üye oldular. İşyerinde çalışan yaklaşık 900 Sumıtomo işçisi büyük bir coşku ve kararlılık içinde üyeliklerini tamamladılar. Şimdi artık işverenin sorumluluk duygusu içinde işçilerin kararına saygı duyarak iş barışını bozmadan sendikamızla görüşmelere başlamasını bekliyoruz. Sumıtomo işçileri yalnızca Anayasal haklarını kullandılar. Hiçbir suç işlemediler. İşlerini büyük bir dikkat ve özenle yapmaya devam ediyorlar.

         Sendikamızda örgütlenen Sumıtomo işçilerinin insanca yaşayabilecekleri bir işyeri ortamı ve ücret geliri elde etmekten başka hiçbir amaçları yoktur. Kaliteli ve verimli bir üretim yaparak ve geleceklerinden endişe etmeden işyerinde çalışmaya devam etmek istiyorlar. İş güvencesine sahip olmak istiyorlar. Her türlü yasal haklarını korkmadan kullanmak istiyorlar. Geleceklerine güvenle bakmak istiyorlar. Sumıtomo işçileri bu amaçlarına ulaşabilmek için işyerinin ve işlerinin devam etmesi gerektiğini çok iyi biliyorlar. Ancak işyerinde toplu sözleşme yapılarak güvenceli ve iyi koşullarda yaşamak istiyorlar. Sendikamız çatısı altında bu amaçlarına ulaşmak için yürüyüşlerini sürdürüyorlar.

         Sumıtomo işvereni işçilerin sendikaya üye olma hakkına ve sendika seçme özgürlüğüne saygılı olduğunu değişik zamanlarda belirtti. Ancak işyerindeki uygulamalar böyle gelişmedi. İşçilerin çoğunun sendikamıza üye olmasına rağmen işveren ve işveren sendikası iki yıl önce bakanlıkça verilen yetki tespitine itiraz ettiler ve aslı olmayan gerekçelerle itirazlarını sürdürdüler. O dönemde toplam çalışan sayısı yaklaşık 300 iken bugün artık yaklaşık 1400’ü bulmuş bulunuyor. İşçilerin büyük çoğunluğunun Lastik-İş Sendikasına üye olduğu açıkça ortada. Dolayısıyla Sumıtomo işvereninden işçilerin iradesine saygı göstermesini ve bazı yetkililerini araya sokarak yapmaya çalıştığı baskılardan vazgeçmesini bekliyoruz. Sendikamız ve Sumıtomo işçileri huzurlu bir işyeri ortamında geleceğinden kuşku duymadan çalışmak istiyor. Kaldı ki Sumıtomo işkolumuzda kurulu bulunan Kiplas İşveren Sendikası’na üyedir. Dolayısıyla işveren olarak kendisinin sahip olduğu ve kullandığı sendikalaşma hakkının işçiler tarafından kullanılmasına karşı çıkılması, en hafif deyimle iyi niyetli bir tutum olmayacaktır.

         Sumıtomo işçisi kararını vermiş bulunmaktadır. Hiç kimse işçilerin yasal hakkını kullanma iradesine karşı çıkma hakkına sahip değildir.  Bu nedenle bir kez daha Kiplas İşveren Sendikasını ve Sumıtomo işverenini çalışanlarının kararlarına saygılı olmaya ve sendikamızla biran önce masaya oturarak iş barışı içinde işyerinin ve işçilerin geleceğini belirleyecek toplu sözleşme yapabilmek için görüşmelere başlamaya davet ediyoruz.

         İnanıyoruz ki sorumluluk duygusu galip gelecek ve Sumıtomo işçileri yasal hakları olan toplu sözleşme hakkına kavuşacaktır.

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr