HABERLER
SENDİKAMIZIN İZMİR ŞUBESİNİN 10. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16.07.2018         15 Temmuz 2018 tarihinde, Sendikamızın İzmir Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.  İzmir Bölgesinde örgütlü olduğumuz işyerlerinden delege ve üyelerin yanı sıra sendikamızın genel merkez ve şube yöneticileri ile işyeri sendika temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda yeni dönemde görev yapacak şube yöneticileri ve yönetim organları belirlendi.

         Genel kurul sendikamızın tarihini anlatan belgeselin izlenmesiyle başladı. Genel kurula katılanların alkış ve sloganları eşliğinde izlenen belgeselden sonra başkanlık kurulunun seçimiyle gündem maddelerine geçilerek genel kurul devam etti. İzmir Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulunda bir konuşma yapan Genel Sekreterimiz Alaaddin SARI özetle;

         ‘’Ülkemiz çok hızlı ve önemli değişimler yaşıyor. Son birkaç yılda askeri darbe girişimleri dahil bir çok sorunla yüz yüze kaldık. 2 yıl boyunca olağanüstü hal koşullarında yaşadık. Bu arada Anayasa referandumları, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşandı. Bu durum ülkemizde siyasal ve sosyal dengesizlikleri arttırdı.

         Ekonomik açıdan özellikle son bir yıllık dönem içinde enflasyonun giderek arttığını, işsizlik oranlarının %10’lardan aşağı indirilemediğini gördük. Aynı şekilde döviz ve faiz piyasaları da dengesiz bir gelişme içine girdi.

         Bütün bu gelişmeler başta işçiler olmak üzere tüm çalışanların yaşam koşullarını giderek zorlaştırdı. Yoksullaşma arttı. Satın alma gücü azaldı ve gelir dağılımındaki adaletsizlik büyüdü.

         Bu koşullarda gerçek bir sosyal devlet uygulamasının olmayışı, işçilerin yaşadığı zorlukları daha da arttırdı.

         Siyasal iktidarın gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler esnek çalışmayı yaygınlaştırdı. Güvencesiz ve düşük ücretle çalışma da aynı şekilde yaygınlaştı. Özellikle kiralık işçilik adı verilen özel istihdam bürosu yasası, başta iş güvencesi olmak üzere işçilerin var olan tüm hakları üzerinde büyük bir tehdit olarak varlığını sürdürüyor.

         Bugün ülkemizde sendikal örgütlenme de var olan engellemeler ve yasaklamalar dolayısıyla gerektiği gibi yapılamıyor. İşverenler sendikaya üye olan işçileri hemen işten çıkarıyorlar ve bu durum engellenemiyor. Dolayısıyla ülkemizde örgütlenme hakkı dahil temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve gerçek bir demokratik ortamın oluşturulması kaçınılmaz bir mücadele alanı olarak sendikaların önünde varlığını sürdürüyor.

         Bizim işçiler olarak bir araya gelip dayanışma içinde mücadelemizi yükseltmekten başka bir çıkış yolumuz bulunmuyor. Sahip olduğumuz en önemli güç birliğimizdir. İşyerlerimizden başlayarak şube ve bölge örgütlenmelerinden genel merkezlere kadar uzanan sendikal örgütlenme içinde birlik ve bütünlüğümüzü sağlayıp geliştirmek zorundayız.

         Ülkemizde var olan bütün olumsuzluklara karşı sendikamız Lastik-İş her açıdan gelişip güçlenmektedir. Genel başkanımız Abdullah KARACAN’ın önderliğinde sendikamızın üye sayısını yaklaşık iki buçuk kat arttırarak 15 binlere yükseltmiş bulunuyoruz. İzmir Şubemize de son dönemde Japar, Rultrans ve Aktiv Akrilik gibi yeni işyerleri ve üyelikler kazandırabildik. Sendikamızın maddi alt yapısı da son dönemde büyük bir gelişme gösterdi. Genel Merkez ve Şube binalarımızın sendikamıza kazandırılmasından sonra Kocaeli’de 2. sosyal tesisimizi ve sendikamızın otelini üyelerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz.

         Ben sendikamızın İzmir Şubesinin 10. Olağan Genel Kurulunun birlik ve bütünlüğümüzü devam ettirerek mücadelemize büyük katkı yapacağına inanıyorum. Genel Kurulumuza başarılar diliyor. Tüm arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.’’

         Genel Sekreterimizin konuşmasından sonra yapılan seçimlerde yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile genel merkez delegeleri belirlendi.

         Yapılan seçimlerle yönetim kurulu ve şube organları aşağıdaki şekilde oluştu.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU:

YUSUF ZİYA SARI                                            BAŞKAN

ONUR KOÇ                                                      İDARİ SEKRETER

HÜSEYİN BÜYÜKKARABOSTANOĞLU        MALİ SEKRETER

TANER IŞIK                                                      ÜYE

MUHARREM  HEPIŞILAK                               ÜYE

 

ŞUBE DİSİPLİN KURULU:

SEYİTHAN ALAGÖZ

YÜKSEL DEMİR

SEVİL KAYA

 

ŞUBE DENETLEME KURULU:

AHMET BERBER

ÖMER ACAR

NAZİRE ÖZ

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr