HABERLER
GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN'I SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ

19.11.2018            Sevgili Lastik-İş Üyesi Kardeşlerimiz;

            Bildiğiniz gibi Sendikamızın Genel Başkanı Abdullah KARACAN menfur bir saldırı sonucu 13 Kasım 2018 tarihinde hayata veda etmiştir. Aynı saldırıda Adapazarı Şubemizin Başkanı Mustafa SİPAHİ ile Şube Yönetim Kurulu üyemiz Osman BAYRAKTAR yaralanmıştır.

            Genel Başkanımıza yönelik olarak planlı bir biçimde gerçekleştirilen bu saldırı tüm Lastik-İş topluluğunu büyük bir acı içine sokmuştur. Karanlık emellere sahip işçi sınıfı düşmanı çevrelerce gerçekleştirilen bu saldırı,  Lastik-İş’in birlik ve bütünlüğünü bozmayı ve mücadelesini geriletmeyi amaçlamaktadır.

            Hepimizin yakından tanıdığı Genel Başkanımız Karacan, bütün ömrünü işçi sınıfı mücadelesine adamış ve Sendikamızda silinmez izler bırakmıştır. Bugün örgütsel olarak büyümüş ve on binlerce işçiyle buluşmuş olan Sendikamız, bu noktaya Abdullah KARACAN’ın kararlılığı ve önderliğiyle ulaşmıştır. Karacan Lastik-İş Sendikasına kayyuma devredilme tartışmalarının olduğu dönemde başkan seçilmiş ve bugün genel merkezi ve tüm şube ve bölge temsilcilik binaları kendi malı olan, iki sosyal tesise ve bir otele sahip bir sendikayı ortaya çıkarmıştır. Sendikal hedefler ve toplu sözleşme politikaları açısından da Lastik-İş Sendikası bugün Türkiye İşçi Sınıfının yüz akı durumundadır. Lastik-İş tarafından Abdullah KARACAN’ın önderliğinde esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri reddedilmiş; lastik işkolu genelinde tüm taşeron firmaların sözleşmeleri feshedilerek işçi kardeşlerimiz ana işyerleri kadrolarına geçirilmiş ve toplu sözleşme güvencesine kavuşturulmuştur.

            Sendikamıza kattığı büyük değerler yanında KARACAN, taşeronlaştırmaya ve güvencesizleştirmeye karşı verdiği mücadeleyle Türkiye İşçi Sınıfının tarihindeki yerini silinemeyecek bir şekilde almıştır.

            Bizim bugün, Lastik-İş topluluğu olarak görevimiz, Genel Başkanımız Abdullah KARACAN’ın açtığı yolda, temel hak ve özgürlüklerimizden hiçbir ödün vermeden mücadelemizi yükseltmektir.

            Değerli Kardeşlerimiz;

            Genel Başkanımızın vefatının arkasından, belli çevrelerce, Sendikamıza ve Genel Başkanımızın şahsına yönelik suçlamalar ve karalamalar yapıldığı görülmektedir. Bu suçlama ve karalamalar Lastik-İş’in egemen güçlere ve sendika dışı baskı odaklarına teslim olmayan,bağımsız bir sendikacılık faaliyeti sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Bu karalamaların hiçbirisinin gerçeklerle bir ilişkisi yoktur. Lastik-İş Sendikası demokratik, sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışı doğrultusunda mücadelesini sürdürmüştür; var olduğu sürece de aynı doğrultuda yürüyecektir.

            Sizlerin de her gün görüp yaşadığınız gibi, Lastik-İş Sendikası bundan sonra da gerek toplu sözleşme politikalarını, gerekse sendikal faaliyetlerini üyeleriyle, temsilcileriyle ve yöneticileriyle birlikte tartışarak kararlara dönüştürecek ve uygulamaya devam edecektir. Sendikamızı bölüp parçalamaya ve işçi sınıfı mücadelesinden koparmaya yönelik her türlü girişime ise bütün yapısıyla karşı duracak ve gereken yanıtı verecektir. Genel Başkanımız Abdullah KARACAN’ı aramızdan alarak ve Sendikamızı karalayarak bizleri yıldırabileceklerini düşünenler, büyük bir yanılgı içinde olduklarını göreceklerdir.

            İşçi kardeşlerimizin belirli çevrelerce ortaya atılan çirkin ve yalan yanlış iddialara değer vermeyeceklerini biliyoruz. Çünkü Abdullah KARACAN’a ve Genel Başkanlığını yaptığı Lastik-İş Sendikasına yöneltilen hiçbir karalama ve çamur atma, yaşanan gerçeklerin üstünü örtemez. Genel Başkanımız arkasında karanlık güçlerin bulunduğu bir tetikçi tarafından katledilmiştir. Bu tetikçi iki şube yöneticisi arkadaşımızı da ağır bir şekilde yaralamış bulunmaktadır. Açık ve üstü örtülemez gerçek budur. Bu gerçeği çarpıtmaya ya da değiştirmeye çalışanlar ancak emekçilere ve işçi sınıfına düşmanlık besleyen alçaklar olabilir.

            Sendikamız üyesinden, Genel Merkez yöneticisine kadar her birimi ve her üyesi ile dimdik ayaktadır. Üyelerimizden aldığı güçle işçilerin hak ve özgürlüklerini geliştirme ve demokratik bir toplum yaratma mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

            Bu duygu ve düşüncelerle büyük işçi önderi, Genel Başkanımız Abdullah KARACAN’ın sonsuza kadar aramızda yaşayacağını belirtiyor; tüm arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      Lastik-İş Sendikası

                                                                                                                                                Genel Merkez Yönetim Kurulu

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr