HABERLER
GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ: 'ABDULLAH KARACAN'I SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ'

21.11.2018          Sendikamızın, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 21 Kasım 2018 tarihinde Genel Merkez’imizde toplanarak Türkiye’de ki genel durumu, krize karşı izlenmesi gereken sendikal politikaları ve Genel Başkanımız Abdullah KARACAN’ın aramızdan ayrılmasıyla ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirmiştir.

            Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkanımız Abdullah KARACAN’ın hayatını kaybettiği menfur saldırıyı bir kez daha kınamış ve Genel Başkanımızın anısını sonsuza kadar yaşatma konusunda ki kararlılığını vurgulamıştır. Ayrıca Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Genel Başkanımızın vefatından sonra ortaya atılan karalama ve suçlamaları şiddetle reddettiğini belirtmiştir. Bu saldırıların Genel Başkanımızın ve Lastik-İş’in mücadelesine en küçük bir leke süremeyeceğini vurgulayan başkanlar kurulumuz, hiçbir gücün sendikamızı işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda sürdürdüğü kararlı mücadeleden alıkoyamayacağını bildirmiştir.

            Başkanlar Kurulumuz konuyu aşağıdaki şekilde değerlendirmektedir:

             ‘Kayyuma devredilme aşamasında Sendikamızın Genel Başkanlığına seçilen KARACAN, açık, net, kararlı ve tutarlı politikalarla Lastik-İş’i her açıdan geliştirmiş ve güçlendirmiştir. Bugün Lastik-İş gerek örgütlenme düzeyi, gerek maddi alt yapısı, gerekse sendikal mücadele ve toplu sözleşme politikalarıyla Türkiye sendikal hareketi içinde örnek bir kurum olmuş; bu durum uluslararası sendikal hareket tarafından da kabul edilmiş ve defalarca vurgulanmıştır. Lastik-İş, Abdullah KARACAN’ın önderliğinde, lastik işçilerinin umudu ve geleceği olmuş; güvencesiz çalışmayı ve taşeronlaşmayı yok eden bir sendikacı olarak Abdullah KARACAN adı, Türkiye işçi sınıfı tarihine altın harflerle yazılmıştır.

            Lastik-İş Sendikası bundan sonra da gerek toplu sözleşme politikalarını, gerekse sendikal faaliyetlerini üyeleriyle, temsilcileriyle ve yöneticileriyle birlikte tartışarak kararlara dönüştürecek ve uygulamaya devam edecektir. Sendikamızı bölüp parçalamaya ve işçi sınıfı mücadelesinden koparmaya yönelik her türlü girişime ise bütün yapısıyla karşı duracak ve gereken yanıtı verecektir. Genel Başkanımız Abdullah KARACAN’ı aramızdan alarak ve Sendikamızı karalayarak bizleri yıldırabileceklerini düşünenler, büyük bir yanılgı içinde olduklarını göreceklerdir.

            Genel Başkanımız arkasında karanlık güçlerin bulunduğu bir tetikçi tarafından katledilmiştir. Bu tetikçi iki şube yöneticisi arkadaşımızı da ağır bir şekilde yaralamış bulunmaktadır. Açık ve üstü örtülemez gerçek budur. Bu gerçeği çarpıtmaya ya da değiştirmeye çalışanlar ancak emekçilere ve işçi sınıfına düşmanlık besleyen alçaklar olabilir.’

            Bu değerlendirmeler ışığında Başkanlar Kurulumuz; Sendikamızın birlik ve bütünlüğünün korunacağını ve geliştirileceğini, Abdullah KARACAN’ın bıraktığı yerden ve onun gösterdiği doğrultuda, kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğini, Başkanlar Kurulu’nun mutlak iradesi olarak ortaya koymuştur. Bu zor dönemde örgütsel bütünlüğümüzü geliştirebilmek için Başkanlar Kurulu ve Temsilciler Kurulu toplantılarının daha sık yapılmasını da karar altına almıştır. Ayrıca Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Genel Başkanımız Abdullah KARACAN’ın vasiyeti çerçevesinde Genel Sekreterimiz Alaaddin SARI’nın Genel Başkanlık Görevini sürdürmesi konusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunulmasına da karar vermiştir. 

            Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzun ortaya koyduğu gibi, Genel Başkanımız Abdullah KARACAN’ın aramızdan ayrılması, bizi hedeflerimizden koparmak bir yana,  mücadele azmimizi daha da arttıracak; Lastik-İş topluluğunu daha çok birleştirip bütünleştirecek ve Lastik-İş Abdullah KARACAN’ın ortaya koyduğu sendikal pratik ve ilkeler ışığında kararlılıkla yoluna devam edecektir.

 

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr