HABERLER
BASIN AÇIKLAMASI: LASTİK-İŞ, GENEL BAŞKANIMIZ KARACAN İLE SENDİKAMIZA YÖNELTİLEN ASILSIZ KARALAMA VE ÇAMUR ATMALARA KARŞI SENDİKAL MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİR

23.11.2018           Bilindiği gibi Sendikamızın Genel Başkanı Abdullah KARACAN’ın, 13 Kasım 2018 tarihinde menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık 10 gün geçmiş bulunuyor. Bu süre içinde herkesin eteğindeki taşı döktüğünü görüyoruz. Böylece kimin dost kimin düşman olduğu da açığa çıkmış bulunuyor. Çünkü Genel Başkanımızın aramızdan ayrılmasının hemen arkasından bir yandan binlerce taziye ve başsağlığı mesajları gelirken diğer yandan Abdullah KARACAN’a ve Sendikamıza yönelik iğrenç bir karalama kampanyasının başlatıldığına şahit oluyoruz.

            Öncelikle Genel Başkanımıza ve Sendikamıza yöneltilen eleştiri ve suçlamaların gerçeklerle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmadığını belirtmek istiyoruz.  İddia edildiği gibi Lastik-İş, Abdullah KARACAN döneminde durumu kötüleşen, sendikal demokrasiden uzaklaşan ve üyeleriyle ilişkisi kopan bir sendika olmak bir yana; ülkemizdeki en başarılı ve demokratik sendikal uygulamalara imza atan bir sendika olmuştur. Lastik-İş tarihi boyunca, hiçbir baskıya boyun eğmemiş, gerektiğinde bedellerini de ödeyerek üyelerinin hak ve çıkarlarını sonuna kadar savunan bir sendika olarak varlığını sürdürmüştür. Abdullah KARACAN’a bugün yöneltilen eleştiriler ve suçlamalar, Lastik-İş’in DİSK üyesi bir sendika olarak, egemen güçlerden ve sendika dışı baskı odaklarından bağımsız bir sendikacılık faaliyeti sürdürmesinden kaynaklanmaktadır.

            Öte yandan Abdullah KARACAN’ın bir tetikçi tarafından katledilmesinden sonra, ortalığa yayılmaya çalışılan ve doğrudan Lastik-İş Sendikasının birlik ve bütünlüğünü bozmayı amaçlayan ‘Lastik-İş Sendikasının yönetiminin görevden alındığı’ yönündeki söylentilerin de hiçbir geçerliliği yoktur. Mağdur olan ve saldırıya uğrayan Lastik-İş Sendikasıdır. Hesap vermesi gerekenler saldırgan ve arkasındaki karanlık güçlerdir. Bu güçleri açığa çıkarmak sorumluluğu da ilgili kamu organlarına aittir.

            Sendikamız Lastik-İş, tarihi boyunca bu türden çeşitli saldırılarla karşı karşıya kalmıştır. Bugüne kadar hiçbir güç Sendikamızı işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda kararlı bir biçimde mücadele etmekten alıkoyamamıştır.  Genel Başkanımız Abdullah KARACAN’ı aramızdan alarak Sendikamızı yıldırabileceklerini düşünenler de büyük bir yanılgı içinde olduklarını göreceklerdir.

            Lastik-İş, Abdullah KARACAN’ın Genel Başkanlığı döneminde tarihi boyunca görmediği bir dönüşüm yaşamıştır. Kayyuma devredilme aşamasında Sendikamızın Genel Başkanlığına seçilen KARACAN, açık, net, kararlı ve tutarlı politikalarla Lastik-İş’i her açıdan geliştirmiş ve güçlendirmiştir. Bugün Lastik-İş gerek örgütlenme düzeyi, gerek maddi alt yapısı, gerekse sendikal mücadele ve toplu sözleşme politikalarıyla Türkiye sendikal hareketi içinde örnek bir kurum olmuş; bu durum uluslararası sendikal hareket tarafından da kabul edilmiş ve defalarca vurgulanmıştır. Lastik-İş, Abdullah KARACAN’ın önderliğinde, binlerce yeni işçi ile buluşmuş, üye sayısı 15.000’i aşmış ve yaklaşık üç kat artmıştır. KARACAN, Sendikamızın Genel Başkanlığını sürdürdüğü dönem içinde lastik işçilerinin umudu ve geleceği olmuş; güvencesiz çalışmayı ve taşeronlaşmayı yok eden bir sendikacı olarak Abdullah KARACAN adı, Türkiye işçi sınıfı tarihine altın harflerle yazılmıştır.

            Türkiye sendikal hareketinin öncü liderlerinden birisi olarak yaşamını tamamlamış bulunan Abdullah KARACAN’a ve Genel Başkanlığını yaptığı Lastik-İş Sendikasına yöneltilen hiçbir karalama ve çamur atma bu gerçeklerin üstünü örtemez.

            Genel Başkanımız, arkasında karanlık güçlerin bulunduğu bir tetikçi tarafından katledilmiştir. Bu tetikçi iki şube yöneticisi arkadaşımızı da ağır bir şekilde yaralamış bulunmaktadır. Açık ve üstü örtülemez gerçek budur. Bu gerçeği çarpıtmaya ya da değiştirmeye yönelik her girişim,  ancak emeğin ve işçi sınıfı düşmanlarının yapacağı türden bir alçaklık olabilir.

            Genel Başkanımızın vefatının ardından toplanan Lastik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, tüm Lastik-İş Camiası olarak KARACAN’ın anısına sahip çıkmış ve Genel Başkanımızın çizdiği yolda yürümeye kararlı olduğunu haykırmıştır. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz aynı zamanda Genel Başkanımıza ve Lastik-İş Sendikasına yönelik her türlü karalama ve asılsız iddialar öne sürenleri şiddetle kınamış;  gerçeklere ve Genel Başkanımızın anısına saygılı olmaya davet etmiştir. 

            Lastik-İş, Genel Merkez Yönetimi, şube yönetimleri, işyeri sendika temsilcileri ve üyeleri ile dimdik ayaktadır. Sendikamız, Abdullah KARACAN’ın bıraktığı yerden en küçük bir geri adım atmadan mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

            Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr