HABERLER
GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINA İLİŞKİN OLARAK GENEL BAŞKANIMIZ ALAADDİN SARI'NIN BASIN AÇIKLAMASI

19.02.2019            Sendikamızın, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 19 Şubat 2019 tarihinde Genel Başkanımız Alaaddin SARI’nın başkanlığında Genel Merkez’imizde toplanmış ve Türkiye’deki genel durumu, krize karşı izlenmesi gereken sendikal politikaları ve 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde toplanacak Genel Kurul öncesi yaşanan gelişmeleri değerlendirmiştir.

            Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkanımız Abdullah KARACAN’ın hayatını kaybettiği menfur saldırıyı bir kez daha kınamış ve Genel Başkanımızın anısını sonsuza kadar yaşatma konusunda ki kararlılığını vurgulamıştır. Genişletilmiş Başkanlar kurulumuz, hiçbir gücün sendikamızı işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda sürdürdüğü kararlı mücadeleden alıkoyamayacağını bildirmiştir.

            Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının ardından Genel Başkanımız Alaaddin SARI, Başkanlar Kurulu toplantısı ve güncel gelişmelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

             İlk olarak belirtmeliyim ki; kayyuma devredilme aşamasında Sendikamızın Genel Başkanlığına seçilen Abdullah KARACAN, açık, net, kararlı ve tutarlı politikalarla Lastik-İş’i her açıdan geliştirmiş ve güçlendirmiştir. Bugün Lastik-İş gerek örgütlenme düzeyi, gerek maddi alt yapısı, gerekse sendikal mücadele ve toplu sözleşme politikalarıyla Türkiye sendikal hareketi içinde örnek bir kurum olmuştur. Güvencesiz çalışmayı ve taşeronlaşmayı yok eden bir sendikacı olarak Abdullah KARACAN adı, Türkiye işçi sınıfı tarihine altın harflerle yazılmıştır.

            Lastik-İş Sendikası bundan sonra da gerek toplu sözleşme politikalarını, gerekse sendikal faaliyetlerini üyeleriyle, temsilcileriyle ve yöneticileriyle birlikte uygulamaya devam edecektir. Sendikamızı bölüp parçalamaya ve işçi sınıfı mücadelesinden koparmaya yönelik her türlü girişime ise bütün yapısıyla karşı duracaktır.

            Bu çerçevede 23-24 Şubat 2019 tarihinde toplanacak 28. Olağan Genel Kurul, sendikamızda var olan birlik, bütünlük ve örgüt içi dayanışmanın bir örneği olarak yaşanacaktır. Lastik-İş’in çatısı altında yer alan bütün arkadaşlarımız sendikal mücadeleyi sorumluluk bilinciyle ve üstün bir görev anlayışıyla sürdürmektedir. Başkanlar kurulumuz başta olmak üzere hepimiz 70 yıllık bir çınar olan Lastik-İş Sendikasını, tarihinden aldığımız güçle, geleceğe daha da büyüterek taşıyacağız. Özellikle son 10 yıllık süreç içinde sendikamız onlarca yeni işyerinde çalışan işçi arkadaşlarımızı örgütlemiş ve toplu sözleşme hakkına kavuşturmuştur. Böylece üye sayımız beş binlerden on beş binlere yükselmiştir. Bu gelişme olurken sendikamızın birlik ve bütünlüğü de korunmuş ve geliştirilmiştir. Dolayısıyla sendikamızda 28. Olağan Genel Kurul’da barış ve kardeşlik içinde demokratik bir yarış olacak ve gelecek dönemin yetkili organları belirlenecektir. Lastik-İş topluluğu, bu süreci engelleyecek ve sendikamıza zarar verecek hiçbir girişime asla izin vermeyecektir.

            Üstelik bugün sorumluluklarımız daha da artmış durumdadır. Çünkü ülkemizde 2018 yılı içinde başlayan ağır bir ekonomik kriz koşullarında yaşıyoruz. 2018 yılında enflasyon %20’yi aşarak son 18 yılın en yüksek değerine ulaştı. İşsizlik hızla yükseliyor. Resmi açıklamalara göre 4 milyona yaklaştı. Biz biliyoruz ki gerçek işsiz sayısı 7 milyondan daha az değil. İş güvencesi yok oldu. İşverenler her zaman yaptıklarını yaparak,  krize karşı kendilerini korumak için işçileri toplu olarak işten çıkarmaya başladılar. Ücret zamları uygulanmıyor. Asgari ücret uygulanmıyor. Üstelik asgari ücret %26,5 arttırılmasına rağmen yine açlık sınırının altında kaldı. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin 3 katı düzeyinde. Demokratik haklarımızı, başta sendika üyeliği, toplu sözleşme ve grev hakkı olmak üzere kullanamıyoruz.

            Bütün bunların sonucu olarak sendikal örgütlenmenin önemi artıyor ve sendikaların sorumluluğu ağırlaşıyor. Bu nedenle 2019 yılında ve sonrasında işçilerin birlik ve dayanışması ile ortak mücadele geleneğinin yaratılması büyük önem taşıyor. Çünkü kamunun ve işverenlerin ortaklaşa geliştirdiği, güvencesizliğe ve ucuz işçiliğe dayalı krizden çıkış politikalarına karşı mücadele edebilmemizin başka hiçbir yolu yoktur.

            Bu değerlendirmeler ışığında Başkanlar Kurulumuz; Sendikamızın birlik ve bütünlüğünün korunacağını ve geliştirileceğini, Abdullah KARACAN’ın bıraktığı yerden ve onun gösterdiği doğrultuda, kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğini, Başkanlar Kurulu’nun mutlak iradesi olarak ortaya koymuştur.

            Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzun ortaya koyduğu gibi, Genel Başkanımız Abdullah KARACAN’ın aramızdan ayrılması, bizi hedeflerimizden koparmak bir yana,  mücadele azmimizi daha da arttıracak; 28 Olağan Genel Kurulumuz Lastik-İş topluluğunu daha çok birleştirip bütünleştirecek ve Lastik-İş Abdullah KARACAN’ın ortaya koyduğu sendikal pratik ve ilkeler ışığında kararlılıkla yoluna devam edecektir.

 

 

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr