HABERLER
GENEL BAŞKANIMIZ ALAADDİN SARI'NIN 1 MAYIS 2019 İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

01.05.2019 

GENEL BAŞKANIMIZ ALAADDİN SARI’NIN 1 MAYIS 2019 İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

2019 1 MAYIS’INI KUTLUYORUZ!

          İşçi sınıfının birlik ve mücadele günü olan 1 Mayıs, 2019 yılında tüm dünyada milyonlarca emekçi tarafından iş, ekmek, demokrasi, barış ve özgürlük talepleriyle kutlanacak. Ülkemizde de bu kutlamalar gerçekleştirilecek.

          Herkesin gördüğü gibi, Türkiye’de 2019 yılında da işsizlik ve adaletsizlik devam ediyor. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten istihdama tüm alanlarda sosyal devletin daha da zayıflatıldığı bir dönemden geçiyoruz. İşçiler arasında düşük ücretli ve uzun çalışma sürelerinde çalışma yaygınlaşıyor.

          Günümüzde ayrıca kazanılmış haklarımızı ve iş güvencemizi ortadan kaldırmak için çalışmaların yoğunlaştırıldığını görüyoruz. Böylece tüm işçilerin örgütsüz, düşük ücretli ve güvencesiz çalıştırılmasının yolu açılmak isteniyor. İş kazalarında ölümler devam ediyor. Özel istihdam büroları kurularak işçilerin amele pazarlarında alınıp satıldığı 100-150 yıl önceki çalışma koşullarına geri dönülmesi amaçlanıyor. Çalışanların taşeron sistemi ile istihdamına bir türlü çözüm getirilemiyor. Kıdem tazminatının fona devredilmesi öngörülerek en temel kazanılmış haklarımızdan birisi daha yok edilmek isteniyor. Bütün bu uygulamalarla işverenlerin istedikleri işçiyi istedikleri gibi işten çıkarmalarının ortamı hazırlanıyor.  Üstelik ülkemizdeki işsizlik çığ gibi büyümeye devam ederken, Suriye’den gelen ve sayıları 4 milyonu aşan göçmenler ile sorun daha karmaşık bir hale geliyor. Göçmen işçilikle emek sömürüsü artmakta, kayıtdışı çalışma ve açlık sınırının altında hayat standartları yaygınlaşmaktadır.

          Öte yandan dünyanın dört bir yanında açlık, yoksulluk ve çaresizlik içindeki milyarlarca insan çözüm bekliyor. Yaşanan ekonomik krizlerin yükü dünyanın işçilerine ve emekçilerine yüklenmeye çalışılıyor. Böyle bir dünya, bizlerin hayal ettiği, özlemini kurduğu, uğruna mücadele verdiği dünya olamaz. Bizler, yoksulluktan, ayrımcılıktan ve adaletsizlikten, savaş tehdidinden ve baskıdan kurtulmuş bir dünya istiyoruz.

          Kadınlara karşı ayrımcılığın, dayağın, tacizin, tecavüzün, töre cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Çocukların makine başlarında değil, okul sıralarında olmasını, daha iyi eğitilmelerini, daha iyi beslenmelerini istiyoruz. Çocukların savaşlar içinde büyümesini istemiyoruz. Yoksulluğun ortadan kalktığı, herkesin çalışma olanağı bulabildiği, onurlu bir yaşam sürdürebildiği bir dünya arzu ediyoruz.

          Eşitlik istiyoruz. Irk, din, politik görüş ve cinsiyet nedenleriyle ayrımcılığın olmadığı bir dünya istiyoruz. Sendikal haklarımızın tanındığı ve güvenceye alındığı, iş güvencesinin olduğu, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık gibi sosyal haklarımızın sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşır bir şekilde korunduğu ve geliştirildiği bir dünya ve Türkiye istiyoruz.

          Türkiye’de 2010 yılında Emek ve Dayanışma Günü olarak tatil edilen 1 Mayıs’ı, 2019 yılında toplumsal barışımızı güçlendirecek bir gün olarak kutlamak istiyoruz. Bilindiği gibi, Taksim’de 1 Mayıs 1977’de birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlayan işçilerin üzerine ateş açılmış ve onlarca emekçi öldürülmüştür. Sorumluluk sahibi siyasal iktidarlardan beklenen, çalışanların hak ve özgürlüklerinin önünü açması ve 1 Mayıs 1977 katliamının sorumlularını ortaya çıkarmasıdır. Ayrıca siyasal iktidarlar işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kabul ettikleri 1 Mayıs’ın, özgürce ve barış içinde kutlanabilmesi için uygun ortamı yaratmalıdır.

          1 Mayıs’ta meydanlarda “İş güvencesi” diye; “Kıdem tazminatımıza dokunulamaz” diye; “İnsan onuruna yaraşır bir iş istiyoruz” diye;  “Demokratikleşme” diye, “Adalet” diye, “Düşünce özgürlüğü” diye, “Yoksulluğa hayır” diye, “İş Kazalarına Son” diye… Haykıracağız. Mücadelemiz sonuç verene, sesimiz duyulana kadar haykırmaya devam edeceğiz.

            Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Birlik, Mücadele ve Dayanışma günümüz!

                                   

                                                                                                                                                        ALAADDİN SARI
                                                                                                                                                        GENEL BAŞKAN

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr