HABERLER
INDUSTRI-ALL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

24.05.2019     Sendikamızın üyesi olduğu merkezi Cenevre’de bulunan Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (Industri-All Global)’nın Yönetim Kurulu 20-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Brüksel’de toplandı. 2012 yılında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da kuruluş Genel Kurulu yapılan Industri-All tüm dünyada 150’ye yakın ülkeden 50 milyon işçiyi temsil ediyor.

     Toplantıya sendikamız adına Genel Başkanımız Alaaddin SARI, Genel Sekreterimiz İhsan MALKOÇ ve Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürümüz Üzeyir ATAMAN katıldılar.

     Industri-All, Sendikamızın uluslararası kuruluşu olan Uluslararası Kimya İşçileri Federasyonu (ICEM) ile Uluslararası Metal İşçileri ve Uluslararası Tekstil İşçileri Sendikalarının 2012 yılında birleşmesiyle kuruldu. Türkiye’den 19 sendikanın üye olduğu Industri-All’un yönetiminde 13 Kasım 2018’de menfur bir saldırı sonucu kaybettiğimiz sendikamızın Genel Başkanı Abdullah Karacan da görev yapıyordu.

     20 Mayıs 2019 günü komisyon toplantıları ile başlayan Industri-All faaliyetleri 21 ve 22 Mayıs günleri Yönetim Kurulu toplantısı ile devam etti. Komisyon toplantılarında Industri-All’un eylem planı, tüzük değişiklikleri, parasal sorunlar ve kadın komisyonunun çalışmaları yer aldı. Daha sonra 2 gün boyunca sürdürülen Yönetim Kurulu görüşmelerinde komisyonların raporları ile yönetim kurulunun tüm dünya sendikal hareketinin sorunlarına ilişkin gündemi görüşüldü. Özellikle İngiltere’de, Brezilya’da, Şili’de, Meksika’da, Bangladeş’te ve Siri Lanka’da yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Türkiye’nin durumu da konuşmalarda ele alınan konulardan birisiydi. Ayrıca Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye’den Türk Metal Sendikasının Industri-All’a üyeliği konusu da karara bağlandı. 

     Genel Başkanımız Alaaddin SARI toplantıda yaptığı konuşmada, işçi haklarının evrensel niteliğini vurgulayarak, ‘’nerede olursa olsun çalışanların hak ve özgürlüklerine yönelik saldırılara karşı mücadele etmemiz gerektiğini’’ belirtti. Ülkemizde de sendikal hareketin, gerek yasal düzenlemelerden gerekse uygulamalardan kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşılaştığını vurguladı. Özellikle sendika üyeliği ve toplu sözleşme hakkına ulaşma konularında büyük sorunlar yaşandığını belirtti. Ayrıca bu toplantıda Türk Metal Sendikasının DİSK üyesi Birleşik Metal Sendikası ile uzlaşma sağlayarak üyelik işlemlerinin tamamlanmış olmasının olumlu karşılandığını; ancak Industri-All sekretaryası tarafından durumun dikkatle izlenmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

     Industri-All Yönetim Kurulunda, eylem planı görüşülerek sendikal kampanyalar düzenlenmesi ve dünya çapında güvencesiz işçiliğe karşı mücadelesinin kesintisiz sürdürülmesi kabul edildi.

 

 

 

 

  

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr