HABERLER
GENEL BAŞKANIMIZ ALAADDİN SARI KOCAELİ TV CANLI YAYININA KATILDI

27.06.2019Genel Başkanımız Alaaddin SARI 25 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli TV’de yayınlanan ‘Burak Turan ile Günün Manşeti’ programının canlı yayın konuğu olan Genel Başkanımız Alaaddin Sarı, Sendikamızın tarihi ve genel yapısı hakkında bilgi verdi ve 70. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerimizden, eğitim programımızdan, toplu sözleşme süreçlerimizden bahsetti. Ayrıca Sanayi 4,0’ın üzerinde duran Genel Başkanımız ‘Bu gelişmeler insanın yerini robotların aldığı ve çeşitli sosyal sorunlara kaynaklık edecek bir sürecin ifadesidir. Ancak gelişmenin önünde durmak mümkün değildir. Bu anlamda, üretilen değerlerin tüm toplumun daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için uygun şekilde dağıtılacağı bir düzeni ortaya koymak gerekir’ ifadelerini kullandı.


Sıklıkla dile getirilen ‘Lastik-İş, Yönetimden daha görünür olacak’ sözlerini ‘Aslında olması gerekeni ve doğal olanı ifade ediyoruz. Bu yaklaşımın iki yönü var. İlk olarak yönetimimizin ortak düşünme ve orta karar alma özelliğini ve niyetini anlatıyor. Bu sendikanın her birimi için, dolayısıyla işyerlerinde ve şubelerde alınacak kararlar için de geçerli olacak. Bu söylemin ikinci ve asıl önemli yönü ise sendikal politika ve stratejiler üzerinde yoğunlaşma isteğimizin ifade edilmesidir. Çünkü ülkemiz özellikle sendikal haklar ve işçi özgürlükleri açısından sorunların yoğun olduğu bir ülkedir. Bu sorunlara karşı gerek toplu sözleşmelerde gerekse diğer alanlarda sendikal politikalar üretebilmek ve uygulayabilmek büyük önem taşımaktadır. ‘Sendika daha görünür olacak’ derken kast ettiğimiz, sendikanın tüm organları ile birlikte oluşturulan endüstri ilişkileri politikalarını öne çıkarmaktır’ olarak açıkladı.


Genel Başkanımız Sendikamızın mücadele biçimini ‘Aslında sendikal mücadele demokratik haklar için verilen mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Onun için biz işçiler ‘Demokrasi İşçinin Ekmeğidir’ deriz. Lastik-İş sendikası yeni dönemde temelini bu yaklaşıma dayandıran bir mücadeleyi yükseltecektir. Toplu sözleşme ve grev haklarımız başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerimize kıskançlıkla sahip çıkacak ve koruyacağız. Sendika üyeliğine karşı, nereden gelirse gelsin, yöneltilen her türlü saldırıya kararlılıkla karşılık vereceğiz ve sendikalaşma hakkımızı sonuna kadar koruyacağız. Toplumsal mücadelenin ancak bilinçli ve örgütlü işçilerle yürütüldüğünde başarıya ulaşacağını bildiğimiz için de sendikada yaygın bir eğitim ve örgütlenme seferberliği başlatıyoruz. Her düzeydeki işçi arkadaşımıza, temsilcilerimize ve yöneticilerimize işçi kimliğinin tanınmasından, sendikal hak ve özgürlüklerin tanımlanmasına kadar uzanan bir çerçevede çok yönlü eğitimler vermeye başlıyoruz. Elbette vazgeçemeyeceğimiz bir çalışma alanımız da, yeni işyerlerini örgütleyerek yeni işçi kardeşlerimizle sendikamızda buluşmaktır. Aslında bu konuda son 5-6 yılda büyük adımlar atmış bulunuyoruz. Şu anda 14 bine ulaşan bir üye sayısıyla yaklaşık ikiye katlanmış bir üyelik söz konusudur. Bu sayıyı hem nitelik hem nicelik olarak geliştirmek istiyoruz. Bir yandan üyelerimizin bilinç düzeylerini yükseltirken öte yandan üye sayımızı 20 binlere yükseltmeyi hedefliyoruz. ‘ sözleri ile anlattı.Genel Başkanımızın katıldığı canlı yayının tamamını aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.facebook.com/kocaelitvcomtr/videos/2837053936337269/

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr