HABERLER
AKDENİZ KİMYA İŞ YERİNDE YAŞANAN İŞ KAZALARIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

05.07.2019Lastik-İş Sendikası olarak örgütlü olduğumuz Akdeniz Kimya’da yaşanan iş kazaları, işverenin baskısı ve sendikamızın toplu sözleşme yapabilmek için aldığı yetkiyle ilgili basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, işverenin sorumsuzluğu kadar, adli ve idari makamların da işçilerin taleplerine kayıtsız kalmaları eleştirildi. Basın açıklamasında sendikamız adına konuşan Genel Başkan Yardımcımız ve Toplu Sözleşme Daire Başkanımız Ziya Ünal sendikalaşmayı ve toplu sözleşmeyi engelleyen işverenin işçilerin canına kastettiğini söyledi.

 

Ziya Ünal açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

 

‘‘Bilindiği gibi İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kurulu Akdeniz Kimya kısa adı OYAK olan Ordu Yardımlaşma Kurumuna ait bir işyeridir. OYAK, Türkiye içinde ve dışında başka işyerleri de bulunan çok uluslu bir kurumdur. Bir OYAK kuruluşu olan AKDENİZ KİMYA yabancı işyerlerini de satın alarak zaman içinde büyüdü. Gelirini ve karını artırdı. Bütün atılımlarını biz işçilerin çalışmalarıyla yaptı.

 

Peki kendisi büyüyen ve gelişen Akdeniz Kimya işçilere ne verdi? Çalışanların ücretleri mi arttı? Çalışma saatleri mi azaldı? Yeni sosyal yardımlar mı verdiler? İş güvencesi mi geldi? İşçilerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunması için adımlar mı atıldı? İşçiler işyerinde söz hakkına mı sahip oldu? İşçilerin isteklerini dinleyip saygı mı gösteriyorlar?

 

Bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Yapılanlar göz boyamadan öteye geçmedi. Akdeniz Kimya işvereni işçileri işten çıkarma tehdidi ile baskı altına alarak düşük ücretlerle ve hiçbir söz hakkı tanımadan çalıştırmaya devam etti. İşçileri iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı tedbir almadan çalışmayı sürdürdü. Bugün Akdeniz Kimya’dan ayrılan işçiler başka işyerlerine başvurduklarında genellikle sağlık raporu alamıyorlar. Birçoğunda Akdeniz Kimya’da yakalandıkları akciğer hastalıkları çıkıyor.

 


Akdeniz Kimya’da sendikamız, 14 Ağustos 2017 tarihinde toplu iş sözleşmesi yapmak için Bakanlığa başvurmuştur. Bakanlıktan 24.08.2017 tarihinde sendikamızın toplu iş sözleşmesini yapmak için işyerinde çoğunluğu sağladığı bildirilmiştir. Ancak Bakanlığın bu tespitine işveren itiraz etmiştir. Açılan dava 2 yıldır devam etmektedir.
Akdeniz Kimya, işkolumuzda faaliyet gösteren KİPLAS işveren sendikasının üyesidir. Kendisi sendikaya üye olan işveren, işçilerin sendikaya üye olmasına şiddetle karşı çıkmakta ve yasa dışı baskılar uygulamaktadır. İşçiler işverenin tutumunu çeşitli defalar protesto etmiş bulunmaktadırlar. Yine sendikamızın kamuoyuna duyurular yayınlamış, işyerinde protesto gösterileri yaparak işverenin baskılarını kınamıştır. Akdeniz Kimya’da çalışan onlarca işçi, Kemalpaşa Adli makamlarına başvurarak işverenin yasa dışı baskılarının önlenmesi için şikayette bulunmuşlardır.


Bugün Akdeniz Kimya’da sendikamızın işçilerle buluşmasını engelleyen ve toplu iş sözleşmesi sürecini geciktiren işverenin, işçilerin hayatına kastettiği, denetimsiz bir ortam söz konusudur. Bugün, Akdeniz Kimya artık işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tehdit altında olduğu bir işyeri durumundadır. Sendikal örgütlenmenin yokluğunda denetimsiz kaldığı için, aşırı kar hırsı ile işyerinde iş kazaları her geçen gün artmaktadır.

 

 

Son bir yılda derin yanıklar, kırıklar, ezikler ortaya çıkaran yirmiden fazla iş kazası yaşanmıştır.22 Haziran’da yaşanan iş kazasında ise bir işçi kardeşimizin kolu kopmuştur. Bu olaydan birkaç gün sonra, işyerinde vardiyada çalışan tüm işçilerin yaralanabilecekleri bir kaza ise büyük bir şans eseri olarak ucuz atlatılmıştır. Yangın söndürme hattında vanaların patlaması ile işçilerin dinlenme alanları tehlike altına girmiş ancak dinlenme alanında kimse olmadığı için olay herhangi bir yaralanmaya yol açmamıştır.

 

 

Sendikamız bu olayların daha da vahim sonuçlara yol açmaması ve devamının önlenmesi için herkese çağrı yapmaktadır. İzmir İŞKUR İl Müdürlüğü’ne Akdeniz Kimya’da gerekli incelemelerin yapılması için başvuruda bulunduk. İşveren sendikası KİPLAS’a konuya dikkatleri çeken bir uyarı yazısı gönderdik.

 


Akdeniz Kimya’da örgütsüzlük ve işverenin gereken önlemleri almaması dolayısıyla işçilerin meslek hastalığı ya da iş kazası ile hayatlarını ya da çeşitli organlarını kaybetmeleri asla kabul edilemez. Bir işçi arkadaşımızın canının yanmasının ya da hayatını kaybetmesinin sorumluluğu elbette Akdeniz Kimya işverenine aittir. Ancak bu konuda işveren kadar, işçilerin çığlıklarına ve taleplerine bugüne kadar kayıtsız kalmış olan idari ve adli makamlar da büyük sorumluluk altındadır.

 

 

Akdeniz Kimya’da önümüzdeki günlerde işçilerin hayatına kastedecek olayların gerçekleşmesinden büyük kaygı duyuyoruz. Son bir yıldır yaşanan iş kazaları, gelecekte daha kötü sonuçların ortaya çıkabileceği endişesini yaşatıyor. Adli ve idari makamların tümünü, bugüne kadar işverenin etkisiyle İçine girdikleri ve işçilerin haklarına saygı göstermeyen kayıtsız tutumu terk etmeye davet ediyoruz.
Kemalpaşa’da, OYAK işvereninin, bugüne kadar adli ve idari makamları etkisi altına alabildiğini gördük ve yaşadık. Ancak hiçbir gücün insanların vicdanlarını köreltemeyeceğine inanmak istiyoruz.

 

 

Bu nedenle Lastik-İş sendikası olarak, bir kez daha İŞKUR’u ve adli makamları Akdeniz Kimya’daki işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekenleri yapmaya davet ediyoruz. İlgili mahkemeleri de işverenin kötü niyetli olarak açmış bulunduğu yetki davasını bir an önce, işçilerin yasal haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde sonuçlandırmaya davet ediyoruz.
 

 

İnanıyoruz ki haklı olan kazanacak ve işçiler, sendikamız Lastik-iş ile birlikte toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşarak yoluna devam edecektir. Tek amacımız Akdeniz Kimya’da insanca üretim ve yaşama koşullarının hakim olduğu, iş kazalarının sıfırlandığı, işçilerin gülerek işbaşı yapıp, sevinçle evlerine döndüğü, barış ve huzur içinde çalışılan bir işyeri ortamını bir an önce oluşturmaktır. Sendikamızın Akdeniz Kimya işçilerinin bu onurlu mücadelesine tüm kamuoyunun destek olacağına inanıyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. ‘’

 

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr