HABERLER
Dünya İşçileri Birleşiyor

08.11.2006Ekim ayının son haftasında Viyana’da toplanan 150 ülkeden 1500 sendika delegesi yeni bir “Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu(ITUC)” kurmayı kararlaştırdı. Bu toplantıya 200 milyondan fazla işçiyi temsil eden 360 sendika katıldı.  Bu gelişme küreselleşmenin işçi sınıfının toplumsal çıkarları üzerinde doğurduğu olumsuz etkilere karşı birliğin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. 1949’dan günümüze önemli bir birleşme olmaksızın gelen 3 uluslararası işçi örgütünün en büyüğü olan Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ile Dünya Emek Konfederasyonu(WCL)’nun birleşmesi küresel ve uluslararası sermaye karşısında işçi sınıfının dünya çapında çıkarlarının daha etkin bir biçimde savunulmasını sağlayacaktır.   Gerçekten de son yıllarda çalışanların ve işsizlerin sorunları geçmişe göre ağırlaşmakla kalmamış, toplumsal düzeyde gündem oluşturmaktan da giderek uzaklaşmıştır. Sermayenin daha fazla yerleşiklik kazanmaya başlayan neo-liberal vahşi ve kuralsızlık öngören anlayışlarına karşı dünya işçi hareketinin kendi arasındaki farklılıkları biryana bırakarak bir bütün halinde uluslar arası düzeyde mücadele etmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu gelişme yeni kurulan Uluslar arası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ile şimdilik varlığını sürdüren Dünya Sendikalar Federasyonu’nun da birleşmesi için yol açıcı niteliktedir. Gerçi günümüzde bu örgütler arasında önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu bilinmektedir. Yine de sendikal hareket içinde bu birleşmeyi sağlayabilecek yaygın bir uzlaşma eğilimi söz konusudur.

Uluslar arası sermayenin çıkarlarına dayalı küreselleşme tüm dünya işçilerini tehdit etmektedir. Yeni birleşme bu tehdide işçi sınıfı tarafından daha üst düzeyde örgütsel ve eylemsel birlik sağlama amacıyla verilen bir yanıt niteliğindedir.
 Yeni oluşum “başka bir küreselleşme için” şeklinde tanımladığı amaçları şöyle
-Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için ekonomik ve çevresel unsurların birleştirilmesi,
-Temel haklara evrensel saygı duyulmasının garanti altına alınması,
- İnsan onuruna yakışan işin herkes için oluşturulması,
-Yoksulluğun sona erdirilmesi ve ulus içinde uluslar arası arenada yoksulluğun büyük ölçüde azaltılması
      olarak belirlemiştir.
     
                                                                                                                                                                                                                 Üzeyir Ataman
                                                                                                                                                                                                             Lastik-İş Sendikası
                                                                                                                                                                                                   Toplu Sözleşme Dairesi Müdürü
 
     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr