HABERLER
Anayasa Mahkemesinin Sosyal Sigortalar Yasasının Ek 5. Maddesinde Yaptığı İptale İlişkin Olarak İşyerlerine Gönderilen Duyuru

19.10.2007 Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi’nin 04.10.2006 tarih ve 2006/97 sayılı kararı ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun’un ek 5. maddesinin birinci fıkrasına 20.06.1987 tarihli 3395 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile IV numaralı bent  olarak eklenen itibari hizmet sürelerine ilişkin hükümlerde yer alan `Azotlu Gübre ve Şeker Sanayinde` ibaresinin iptal edilerek kanun metninden çıkarılmasına karar verilmiştir. Anayasa mahkemesinin bu kararı 27 Mart 2007 tarih ve 26475 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 18.08.2007 tarihli 26617 sayılı resmi gazetede “506 Sayılı Kanunun Ek 5. Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır. Tebliğe göre; “Bir hizmet süresine itibari süresi eklenebilmesi o hizmetin 506 Sayılı Kanunun Ek 5. Maddesindeki çizelgenin “Sigortalılar” ve “Hizmetin Geçtiği Yer” başlıklı sütunlarında nitelikleri sayılı hizmetler kapsamında bulunmasına bağlı olduğundan, hizmetin Azotlu Gübre ve Şeker Sanayinde geçmesi şartına bakılmadan tüm fabrika, atölye, havuz ve depolarda ve trafo binalarında çalışan sigortalıların çelik, demir ve tunç döküm, zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesiyle çalışmayı gerektiren, patlayıcı maddeler yapılmasında ve kaynak işlerinde geçen hizmetleri 27.03.2007 tarihinden sonra itibari hizmet kapsamında değerlendirilecektir.”
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının tebliğinde ayrıca yukarda belirtilen işlerde çalışan sigortalıların aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenlerce düzenlenerek itibari hizmet süresinden yararlanacak sigortalılar için % 9 sigortalı hissesi % 13 işveren hissesi olmak üzere % 22 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının aynı konuya ilişkin 26 Eylül 2007 tarihli ve 26655 sayılı resmi gazetede yayınlanan “506 Sayılı Kanunun Ek 5. Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre ise, “Anayasa Mahkemesi kararına istinaden itibari hizmet süresi kapsamına giren çalışmalara ilişkin 2007 Mart ila 2007 Temmuz dönemi aylarına ait düzeltme amacıyla verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç 30.11.2007 tarihine kadar kuruma verilmesi” zorunlu olup, bu tarihe kadar bildirim yapılmaması ve primlerin ödenmemesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacağı belirtilmektedir.
 Gerek işverenliğinizin ilerde ortaya çıkabilecek olan çeşitli cezai yaptırımlarla karşılaşmaması gerekse üyelerimizin yasal haklarının kullanılabilmesini sağlamak açısından işyerinizde yukarıda belirtilen işlerde çalışan işçiler için konunun Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla ortaya çıkan yeni çerçeveye ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının tebliğlerine uygun şekilde düzenlenmesi amacıyla gereğinin yapılmasını rica ederiz.
                                                                               
Saygılarımla
                                                                    
Lastik-İş Sendikası Genel Merkez
Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Abdullah KARACAN 
     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr