HABERLER
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplandı

18.01.2012 
 
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu  11-12 Ocak 2012 tarihlerinde Abant’ta toplandı .11-13-Şubat 2012 tarihleri arasında toplanacak olan DİSK 14. Olağan Genel Kurulu’nun öncesinde bir araya gelen DİSK’ e bağlı sendikaların başkan ve yönetim kurulları,dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ile sendikal hareketin sorunları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Küreselleşmenin doğurduğu  güvencesizlik ,örgütsüzlük,ücretlerde gerileme ve toplumsal yapıdaki dengesizlikler değerlendirildi. 2008  krizi sonrasında ortaya çıkan ve günümüzde de  varlığını sürdüren emek karşıtı politikalara ve krizin yükünün tümüyle çalışanlara ödetilmesine yönelik yaklaşımlara karşı mücadele kararlılığı belirtildi.Ülkemizde kazanılmış haklarımızı yok etmek amacıyla gündeme getirilen saldırılar değerlendirildi.Kıdem tazminatını  ortadan kaldırmak için yapılan hazırlıklar karşısında mücadelenin yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.
 
Genel Başkanımız Abdullah Karacan da Başkanlar Kurulu’nda yaptığı konuşmada Lastik-İş Sendikası’nın  yaşanan küresel krize ve ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini  ifade etti.Sendikamızın 62 yıllık tarihi boyunca  her zaman çalışanların haklarını koruyan ve geliştiren bir mücadele çizgisi izlediğini belirtti.Bugün de Türkiye sendikal hareketi içinde gerek toplu sözleşme politikalarında gerekse sendikal hakların korunması için verilen mücadelede tavizsiz bir şekilde yerini aldığını söyledi.DİSK’in Türkiye için vazgeçilmez  bir sendikal örgüt olduğunu belirten Genel Başkanımız, mücadelemizde başarıya ulaşabilmemiz için herkesin  iyi niyetle ve samimi bir şekilde davranarak dayanışma içine  girmesi gerektiğini vurguladı.Lastik-İş Sendikası’nın DİSK’in ve DİSK’e bağlı sendikaların güçlenmesi ve örgütlenebilmesi için her türlü desteği verdiğini ve vermeye devam edeceğini,herkesin de bu anlayışla sendikal mücadeleyi sürdürmesi halinde bu süreçten DİSK olarak çok daha güçlü bir biçimde çıkılabileceğini belirtti. 14. Olağan Genel Kurul’un büyük önem taşıdığını ve bu genel kuruldan DİSK’in birlik ve dayanışma içinde çıkmasının önümüzdeki dönemde sendikal mücadelenin gelişmesine önemli bir ivme kazandıracağını vurgulayarak tüm DİSK’lilerin bu bilinç içinde davranması gerektiğini  belirtti.

DİSK Başkanlar Kurulu toplantı sonrasında bir bildiri yayınladı.Bildiride:

-Kapitalizmin ‘’Küreselleşme’’ adıyla bütün dünya halklarına ve emekçilerine dayattığı ‘’yeni dünya düzeni’’ardı ardına yaşanan ekonomik krizle birlikte sorgulanmaya başlandı.Krizin faturasını ödemek istemeyen emekçilerin yaygın grevleri ve eylemleri kendini göstermektedir.

-Dünyada yaşanan krizin sonuçları ,emekçilerin ekonomik ve sosyal hayatını derinden etkilemektedir.

- 12 Eylül Anayasası’yla ucuz işgücüne dayalı büyüme modelinin yasal alt yapısı hazırlandı.

 -Yeni yasalarla ‘’endüstri ilişkileri sistemi’’ de DİSK’ in temsil ettiği sendikal anlayışın önünün kesilmesi amacıyla kurumsallaştırılmıştır.

 -Sonuç olarak 14. Genel Kurul’a  tek yumruk,tek  yürek giden DİSK tüm bunlara karşı sermayenin bugünkü saldırılarını karşılayacak şekilde sınıf mücadelesinin donatılmasını,yaygınlaştırılıp genişletilerek yükseltilmesini karar altına almıştır.

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr