HABERLER
DİSK Ankara da Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısını Protesto Etti

08.03.20122821 ve 2822 sayılı yasalarda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarılarının uluslar arası sendikal özgürlük normlarını içermemesi ve örgütlenme özgürlüğünü getirmemesi nedeniyle DİSK tarafından protesto edildi.

DİSK ve bağlı sendikalardan temsilci ve yöneticilerin katıldığı basın toplantısı Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde gerçekleşti. 8 Mart 2012 günü yapılan basın toplantısında DİSK genel başkanı Erol Ekici genel bir durum değerlendirmesi yaparak aşağıdaki görüşlerini belirtti.

“Bugün burada, yine Ankara sokaklarında olmamızın nedeni AKP Hükümetinin bitip tükenmeyen bir hırsla emeğe yönelik saldırılarıdır.

Bu saldırının ilk ayağından biri, içinde sendika sözcüğü dahi geçmeyen ve sınıfsal çıkarları örtbas etmek üzere tasarlandığı anlaşılan “ Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı”dır.

Bu tasarı bugünkü şekliyle yasalaşması halinde 12 Eylül Askeri Cuntası tarafından çıkarılan 2821 ve 2822 sayılı yasaların bir benzeri olmaktan asla kurtulamayacaktır. 2821 ve 2822 sayılı yasalar, başta uluslar arası Çalışma Örgütü ( ILO ) sözleşmeleri olmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalara aykırıdır ve bu aykırılık doğrudan ILO tarafından da her yıl üst üste teyit edilerek belgelenmiştir.

Sendikal örgütlenme, toplu sözleşme, grev hakları ve özgürlüklerin çerçevesini çizen bu mevzuat ve hukuk çerçevesi, 1983 yılından beri işçilerin örgütlenmesini engelleyen ve giderek yoksullaşmasına yol açan bir işlev görmektedir.

Tasarı hazırlanırken getirilen öneriler, sunulan gerçekler, hazırlanan taslaklar, başta ILO’ nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri olmak üzere Avrupa Sosyal Şartı, BM Ekonomik, Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi gibi birçok sözleşmeyle birlikte Anayasa’nın 90. maddesine de aykırıdır.

İşte bu yasa tasarısını yasallaştırmak isteyenlerin asıl niyetleri de, tarihin en büyük saldırısının ikinci ayağını,yani Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi’ni” Mecliste onaylamaktır.”

Basın toplantısından sonra orandaki İLO Türkiye Temsilciliğine giden DİSK heyeti İLO Türkiye Temsilcisi Ümit Efendioğlu ile görüşerek konu hakkındaki düşüncelerini iletti.

DİSK’in Ankara da gerçekleştirdiği bu basın toplantısı ve görüşmelere Genel Başkanımız Abdullah Karacan ile sendikamızın şube ve merkez yöneticilerinden oluşan bir heyet sendikamızı temsilen katıldı.

 

 
 
 
 
 
 
 
Genel Başkanımız Abdullah Karacan Başkanlar Kurulu İle Birlikte ILO Türkiye Temsilciliği Önünde
 
 
 
 
 
Eyleme Katılanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde
 
 
 
Lastik-İş Katılımcıları ILO Türkiye Temsilciliği Önünde
 
 
 
 
Katılımcıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önüne Yürüyüşü
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr