HABERLER
Pirelli İşçileriyle Eğitim

09.05.2012Türk Pirelli A.Ş. işyerinde çalışan sendikamız üyesi işçilerle sendikamızın genel merkezinde 9 Mayıs 2012 tarihinde bir eğitim toplantısı düzenlendi. Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sendikamızın tarihinin anlatıldığı belgeselin izlenmesiyle başladı. Sendikamızın Kocaeli’nde yapımı tamamlanan sosyal tesislerinin tanıtıldığı bir gösteriyle devam etti. Belgeseller büyük bir coşku ile karşılandı. Daha sonra sendikamızın Toplu Sözleşme Ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman Türkiye’de Çalışma Yaşamı Lastik İşkolu ve Lastik-İş Sendikası başlıklı bir sunuş yaptı.

Sendikamızın Genel Başkanı Abdullah Karacan eğitim toplantısında konuşmasına Lastik-İş Sendikası’nın tarihi, yaşanan olaylar ve gelişme sürecine ilişkin genel bir değerlendirme ile başladı. Sendikalı olmanın ve örgütlü toplumun önemi üzerinde durdu. Lastik-İş Sendikası’nın toplu sözleşme politikaları ve genel sendikal duruşu konusunda değerlendirmeler yaptı. Lastik sözleşmelerinin Türkiye’de endüstri ilişkileri içindeki yeri konusunda görüşlerini belirtti. Kazanılmış hakları koruyan ve yeni haklar elde etmeye yönelik bir anlayışla sendikal politikaları oluşturduklarını ifade etti. Lastik-İş Sendikası’nın 10 yıl önceki durumundan söz ederek bugün gelinen aşamayı karşılaştırmalı olarak anlattı. Lastik-İş Sendikası’nın geleceğini ve üyelerinin haklarını güvenceye kavuşturmak doğrultusunda büyük adımlar atıldığını belirtti. Kocaeli’de 19 Mayıs 2012’de açılışı yapılacak olan sosyal tesislerin daha önce hayal bile edilemeyen aşamaların sendikamızda gerçekleştirildiğinin somut bir örneği olduğunu söyledi. Ülkemizde işsizliğin, kayıt dışı çalışmanın ve esnek istihdamın yaygınlaşması ile sendikal örgütlenmenin giderek güç kaybettiğini vurgulayarak mevcut haklarımızdan ödün vermeden güçlü bir biçimde varlığımızı sürdürebilmemiz için birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak mücadelemizi yükseltmemiz gerektiğini belirtti. Genel Başkanımız Karacan, üyelerimizin coşkulu bir biçimde sık sık alkışlayarak ve slogan atarak karşıladığı konuşmasını tüm üyelerimize olan inanç ve güvenini belirterek bitirdi.


     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr