HABERLER
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası TBMM’de Kabul Edildi

18.10.2012TBMM tarafından bir süredir Genel Kurul’da görüşmeleri sürdürülen Toplu İş İlişkileri Yasası’nın adı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası şeklinde değiştirilerek 18.10.2012 tarihinde kabul edildi. Yasa Cumhurbaşkanının onayına sunulmak üzere köşke gönderildi. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girecek.

Yasa ile yürürlükte bulunan 2821 Sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası tümüyle yürürlükten kaldırılmış bulunuyor. Toplam 12 bölüme ayrılmış 83 maddeden oluşan yasa sendikalar ve toplu sözleşme mevzuatını tek bir metinde topluyor.

Yasa ile sendikal faaliyetlere ilişkin bazı hükümler sadeleştirilirken üyelikte ve istifada noter koşulunun kaldırılması, sendikaların genel kurullarına ilişkin ayrıntılı hükümlerin yasadan çıkarılması, sendika aidatına ilişkin düzenlemeler gibi bazı konularda olumlu değişiklikler getiriliyor. Ancak üyelikte e-devlet üzerinden bir sistemin oluşturulması, sendikaların yeminli mali müşavirlerce denetiminin öngörülmesi, sendika temsilcilerinin ve sendika üyeliğinin güvencesinin sağlanmamış olması konularında ise mevcut uygulamada büyük sorunlara yol açan sakıncaları devam ettiriyor.

Yeni yasanın toplu sözleşme yetkisi için var olan işkolu ve işyeri barajlarını koruması, grev yasaklarını kaldırmamış olması, toplu sözleşme prosedürünü 2822 sayılı yasadakine benzer biçimde düzenlemiş bulunması ise yeni yasal düzenlemenin asıl büyük eksiklerini oluşturuyor. Yeni yasa yetki barajları dolayısıyla sendikaların toplu sözleşme hakkından yoksun bırakılmasını temelden çözecek bir yaklaşım içermiyor. Bu konuyu mevcut durumu geçici olarak sürdürmek amacıyla geçici maddelerle düzenliyor.

Genel olarak 18.10.2012 tarihinde kabul edilen bu yasa sendikal özgürlükleri genişleten ve toplu sözleşme ve grev haklarının daha özgür bir biçimde kullanılmasını sağlayan bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu nedenle daha özgür bir sendikacılık ve bir toplu sözleşme düzeni için yasal değişiklik taleplerimiz devam edecektir.

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr