HABERLER
Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (Industrial Global union) Güvencesiz İşçiliğe Karşı Dünya Çapında Kampanya Başlatıyor

02.10.2012 

2012 yılında Küresel Sanayi Federasyonlarının birleşmesiyle kurulan Küresel Sanayi İşçileri Sendikası Undustrial Global Union günümüzde en önemli çalışma yaşamı sorunu haline gelen güvencesiz işçiliğe karşı yoğun ve yaygın bir kampanya yürütüyor. Tüm dünyada giderek artan özel istihdam büroları, işçi simsarları ve taşeron aracılığıyla gerçekleştirilen istihdam çalışanların kazanılmış haklarının tehdit ediyor. Dünyanın tüm işçilerinin açlık, yoksulluk ve güvencesizlikle karşı karşıya bırakan düzensiz istihdamın sona erdirilmesi için sendikalar büyük bir mücadele yürütüyorlar.

Bu çerçevede 7 Ekim tarihi insana yakışır çalışma için küresel eylem günü olarak belirlenmiştir. Küresel sanayi işçileri sendikası da güvencesiz çalışmaya son vermek için dünya çapında bir kampanya başlattı.

Aşağıda Industrial Global Union Sendikası’nın güvencesiz işçilik konusundaki açıklamasını okuyabilirsiniz.

Industriall Küresel Sanayi İşçileri Sendikası’nın Güvencesiz İşçilik Konusundaki Açıklaması

02 Ekim 2012

 

Sendikalar Kiralık İşçiliğe Karşı Mücadele Ediyor

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL, 2 Ekim tarihinde kiralık işçilik konusunda 'Üçlü Tuzak' adlı yeni bir rapor yayımladı. Rapor kiralık işçiliğin büyük bir hızla yaygınlaşmasına karşı çıkıyor ve doğrudan, güvenceli ve insana yakışır istihdam talep ediyor.

IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina, “İstihdam büroları, işçi simsarları ve taşeronlar aracılığıyla gerçekleştirilen istihdam, sürekli ve doğrudan istihdamın yerine geçirilmek için kullanılıyor. Kiralık işçiliğin uygulanması geçici olarak boşalan kadroları doldurma meşru ihtiyacının çok ötesine geçiyor” dedi.

Kiralık İşçilikte Hızlı Yaygınlaşma

‘Üçlü Tuzak’ adlı rapor şu saptamayı yapıyor: “Manpower, Adecco, Kelly ve Randstad gibi en büyük küresel istihdam şirketleri ile 48 ulusal federasyonu çatısı altında toplayan Özel İstihdam Büroları Uluslararası Konfederasyonu Ciett'e göre, sektörün küresel yıllık satış geliri 1996'da 83 milyar avro iken 2009'da 203 milyar avroya yükseldi ve bürolar aracılığıyla istihdam edilen işçilerin sayısı aynı dönemde iki katından fazlasına çıktı”.

Kiralık işçiliğin belirleyici özelliği, işçiyi çalıştıran şirket, aracı firma (veya istihdam bürosu) ve işçi arasında kurulan üçlü istihdam ilişkisidir. Bu üçlü ilişki işçiyi, işçilerin çalışmasını, ücretini ve çalışma koşullarını fiilen denetleyen işletmeden koparmakta. Böylece işçi, bu konularda söz sahibi olmaktan çıkmakta ve çalışma koşullarını iyileştirecek görüşme mekanizmalarından yoksun kalmaktadır.

Sonuç ise kiralık işçilerin, doğrudan istihdam edilen ve aynı işi yapan işçilerden daha düşük ücret alması, çeşitli sosyal haklardan yoksun kalması ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin artması olmaktadır. Kiralık işçiler genellikle sendikalaşamamakta ve toplu sözleşme yapamamakta.

Raina açıklamasına “Bütün dünyada işverenler, istihdamın yükümlülüklerinden kaçınmak için sürekli işçilerin yerine taşeron işçilerini geçirmelerine olanak veren yasalardan yararlanıyorlar” devam etmektedir.

İşverenler kiralık işçiliğin kullanılmasını yaygınlaştırmak için her türlü lobiyi yapmakta

Rapor, istihdam bürolarının ve Ciett'in kiralık işçilik üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak için yürüttüğü lobi çalışmalarında kiralık işçiliğin olumsuz sonuçlarını nasıl örtbas etmeye çalıştığını gözler önüne sermekte. Ciett'in pazarladığı efsanelerin içyüzünün ortaya konduğu bir bölümde rapor, dünyanın her yerinde kiralık işçiliğin olumsuz sonuçlarına karşı mücadele veren işçilerden ve sendikalardan çok sayıda örnek veriyor.

IndustriALL “Üçlü Tuzak” adlı raporu, güvencesiz çalışmaya son vermeye yönelik küresel kampanyası çerçevesinde yayımlamaktadır. İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü olan 7 Ekim'de IndustriALL üyesi sendikalar, taşeron işçiliğinin ve diğer güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasına karşı üyelerini harekete geçirecek.

Raina açıklamasını şu ifadelerle tamamlamakta: “IndustriALL, ‘Üçlü Tuzak’la, bütün dünyadaki iş çevrelerine ve hükümetlere, sendikal mücadeleyle kazanılmış işçi hakları, çalışma standartları ve koruma mekanizmaları kiralık işçilik uygulamasıyla yok edilirken sessiz kalmayacağımız mesajını iletmektedir”.

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL Hakkında Bilgi Notu 

IndustriALL, petrol ve gaz, maden, elektrik enerjisi sektörlerinden metal, gemi yapımı, otomotiv, havacılık/uzay, makine mühendisliği, elektronik, kimya, lastik, kâğıt, tekstil, inşaat malzemesi, çevre hizmetleri sektörlerine kadar çok geniş bir işkolu yelpazesinde çalışan işçileri temsil ediyor. IndustriALL Küresel Sendika, 19 Haziran 2012 tarihinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag'da kuruldu. Yeni örgüt şu üç eski küresel federasyonun üyesi olan sendikaları çatısı altında topluyor: Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF), Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM) ve Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu (ITGLWF).

 

 

     
Site içi arama:

Dünya'dan HaberlerAdres: Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr