HAKKIMIZDA
Güncellenme Zamanı: 28.12.2011
2000 Krizi ve Sonrası

Kasım 2000 
Mali kriz ile başlayan süreç genel ekonomik krizin başlangıcı oldu.

5 Mayıs 2000
28 Nisan günü başlayan ve 8.gününde Bakanlar Kurulu tarafından “Milli Güvenlik” gerekçesiyle ertelenen Goodyear, Brisa ve Pirelli işçileri 8 Mayıs sabahı kararı protesto için bir saat geç işbaşı yaptılar. Lastik fabrikalarından 8 Mayıs sabahı D-100 karayoluna inen binlerce işçi, genel merkez yöneticileri, şube yöneticileri, DİSK ve bağlı sendikaların şube yöneticileri alkışlarla yürüyüşe geçtiler. İşçiler “Ülkemizde IMF’nin sözü geçiyor. İşçi sınıfını mağdur edenler bir daha iktidar yüzü görmeyecekler” diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bunun dışında Emek Platformu üyelerinden bazıları da kararı protesto etmek için açlık grevine başladılar. İşyerlerindeki üyelerimiz açlık grevine dönüşümlü olarak destek verdiler. Açlık grevi 13 Mayıs’ta Kartal’da yapılan kitlesel basın açıklamasıyla son buldu.

Şubat 2001
Milli Güvenlik Kurulu’nda yapılan Anayasa tartışması ile Kasım ayından beri başlayan ülkenin en ağır ekonomik krizi daha da derinleşti.

19-20 Ocak 2002
Bu tarihlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Genel Başkanlığa Abdullah Karacan seçildi.

14 Mart 2002
13.03.2002 günü işveren baskısıyla istifa ettirilen Beybi Fabrikası işçisi olan üyelerimiz, 14.03.2002 günü sendikamızın Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Yöneticilerinin fabrikaya gelmesiyle yeniden sendikalarına topluca üye oldular. Bu baskıya yarım gün süreyle üretimden gelen güçlerini kullanarak yanıt verdiler.

17 Mayıs 2002
Goodyear, Brisa, Pirelli’de devam eden grevler Bakanlar Kurulu tarafından “Milli Güvenlik” gerekçesiyle ertelendi. Üçüncü kez lastik fabrikalarında ertelenen grev kararları ile artık ülkemizde özgürce bir sendikal faaliyetin sürdürmek mümkün olmadığı gibi gerçek anlamda toplu sözleşme sürecini de yaşamak imkansız hale gelmiştir. Türkiye’de artık sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme haklarının özünün yok edildiği ancak sözde varlıklarından söz edilebileceği bir ortam yaratılmıştır. Anayasa ve yasalarda tanımlanmış hakları korumakla yükümlü siyasal yönetim mekanizmaları, ellerinde tuttukları yetkileri yasadışı biçimde, sendikalara ve emekçi güçlere karşı kullanmaktadırlar. Fiili olarak grev hakkının yok edildiği koşullarda, toplu sözleşmeler imzalanmak “zorunda” bırakılmaktadır. İşverenlerin “Kamuoyuna Duyuru” başlıklı yazılarla ulusal basında çıkan açıklamaları üzerine sendikamız, işverenin kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız değerlendirmeleri ve uyuşmazlığın gerçek nedenleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gazetelere ilanlar verdi. İlanlarda yukarıda da belirtildiği gibi anlaşmazlığın gerçek nedeninin ücret zammında ortaya çıkan bir uyuşmazlık olmadığı, anlaşmayı engelleyen şeyin, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulların yarattığı olumsuz koşullardan yararlanılarak, toplu sözleşme düzenini tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik tutum olduğu ifade edildi. Sendikamız ilanlarda, sergilediği sorumlu tutumu ve anlaşma gayretlerini kamuoyuna duyurmuş, işverenlerin spekülatif ve gerçekdışı yaklaşımlarla, uzlaşmaz bir tutum içerisinde bulunduğu herkesçe paylaşılmıştır. Sendikamız kamuoyunu bilgilendirme gayretleri ilanlarla sınırlı kalmamış, gerek bakanlara, basına, sendikalara sunulan değerlendirme raporlarıyla, gerek basın açıklamalarıyla, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri süreci konusunda herkes bilgilendirilmiş ve haklılığımız ve sorumlu tutumumuz konusunda herkes ikna edilmeye çalışılmıştır. Ancak sendikamızın verdiği tüm çabalara rağmen, Bakanlar Kurulu, binlerce emekçinin ekmeği, hak ve özgürlüğü ile oynayarak grevleri erteledi.

22 Mayıs 2002
Pirelli,Brisa ve Goodyear Fabrikalarında sendikamız tarafından alınan grev kararı Bakanlığın kararı ile ertelenmiştir.

8-9-10 Eylül – 7-8-9 Ekim 2002
“Sendikal Yapılar ve Toplu İş Sözleşmesi Politika ve Uygulamaları” başlıklı uluslar arası eğitim çalışması İstanbul’da gerçekleştirildi. 8-9-10 Eylül tarihlerinde İtalya ve İsveç, 7-8-9 Ekim tarihlerinde ise İspanya ve Almanya’dan gelen katılımcılarla sürdürülen karşılaştırmalı seminer çalışmalarına katılan arkadaşlarımız, eğitimin oldukça verimli geçtiğini ve farklı ülkelerdeki sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme politikaları konusunda yaptıkları çalışmanın, sendikal politikalar açısından büyük katkı sunduğunu belirttiler.

30 Ocak 2003
Uluslararası eğitim faaliyetleri kapsamında, işkolumuzda faaliyet gösteren Azerbeycanlı sendikacıların ziyaretinde 2 günlük bir eğitim çalışması birlikte gerçekleştirilmiştir.

27 Şubat 2003
Uluslararası eğitim faaliyetleri kapsamında, işkolumuzda faaliyet gösteren Fransız sendikacıların ziyaretinde 2 günlük bir eğitim çalışması birlikte gerçekleştirilmiştir.

31 Mayıs – 01 Haziran 2003
Lastik-İş Sendikası 24. Olağan Genel kurulu yapıldı.

17 Eylül 2003
Pharmavision işyerinde bir gün önce temsilci dahil 5 işçi işten çıkarıldığı için sabah 06:30’da Genel Başkanımız ve Merkez Yöneticilerimizle birlikte fabrikaya gidildi. 253 işçi fabrika bahçesinde noterden geçerek sendikaya üye oldu.

25 Eylül 2003
Fanset Elektrikli Ev Aletleri işyerinde 13 işçinin işten çıkarılmasıyla fabrika önünde protesto eylemi başlatıldı. İçerde çalışan diğer üyeler çay ve yemek paydoslarında bahçeye çıkarak direnen işçilere destek verdiler. Daha sonra da bölüm bölüm işçilerin çıkarılmaya devam ettiği işyerindeki eyleme Kartal ve Kocaeli Şube Yöneticileri ve Temsilcileri, İstanbul şubemize bağlı fabrikalardan işçiler de destek vermeye devam etti.

28 Şubat 2004
Hükümete karşı gerçekleştirilen “Yolsuzluğa ve Yoksulluğa Hayır” mitingine katılan DİSK, TÜRK-İŞ, KESK ve TMMOB yöneticisi 19 kişiye 18 aya kadar hapis cezası verildi.

16 Mart 2004
Pirelli,Brisa ve Goodyear Fabrikalarında sendikamız tarafından alınan grev kararı Bakanlığın kararı ile ertelenmiştir.

24 Mart 2004
En demokratik hakkımız olan “Grev Hakkımızı” elimizden alanlara karşı, lastik işçileri, eşleri ve çocuklarıyla beraber uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek Türkiye Sendikal tarihinde eşine ender rastlanan bir protesto yürüyüşü ve mitingi gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın önderliğinde, Genel Merkez Yöneticilerimizin, sendikamıza bağlı Şube Başkan ve yöneticilerimizin, kardeş sendikaların, uluslararası sendika yöneticilerinin de katıldığı bu eylemde yer alan 15 bine yakın lastik işçisi, eş ve çocuğu ilgililere gereken cevabı verdiler.

28-29 Haziran 2004
Bu tarihlerde gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ne karşı, Lastik-İş Sendikası, sivil toplum örgütleriyle birlikte bir dizi eylem planladı ve başarıyla hayata geçirdi.

06 Eylül 2004
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ve merkez yönetimi tarafından sendikamıza kazandırılan Rıza Kuas Genel Merkez binasının açılışı gerçekleştirildi.

17 Eylül 2004
Kıdem Tazminatlarına dokunulmaması konusunda üyelerimizle birlikte işyerlerinde görkemli bir oturma eylemi gerçekleştirildi.

01 Ekim 2004
İşyeri temsilcilerimize ve üyelerimize Temel İnsan Hakları, Sosyal Haklar ve Sendikal Hareket konularında Genel Merkez Eğitim Dairemiz tarafından belirlenen program çerçevesinde eğitimler verildi.

20 Ekim 2004
Almanya’dan gelen sendika yöneticileriyle birlikte Genel Merkez Eğitim Daire Başkanlığımızın Uluslararası Eğitim Programı çerçevesinde temsilci ve üyelerimize yönelik bir eğitim düzenlendi.

10 Şubat 2005
Genel Merkez Eğitim Dairesince düzenlenen, ICEM Genel Sekreteri'nin de katıldığı uluslararası seminer Genel Merkez Abdullah Karacan Konferans Salonunda yapıldı.

04 Mart 2005
Seka Fabrikası’nın kapatılmaması için verilen mücadelenin başladığı ilk günden son güne kadar Seka işçisiyle omuz omuzaydık. Bir gecemizi de direnişin sembolü olan Mekanik Atölye'de Genel Başkanımız Abdullah Karacan ve Merkez Yöneticilerimizle nöbet tutarak geçirdik.

27 Haziran 2005
İbrahim Ethem Ulugay İlaç Fabrikası önünde işverenin yetkiye itiraz etmesi nedeni ile sabah, öğlen, akşam alkışlı protesto ve yemek yememe eylemi gerçekleştirildi. Huhtamaki, Bento, Pharmavision ve Pfizer fabrikalarından işçiler de eyleme destek verdi.

14 Temmuz 2005
İbrahim Ethem Ulugay İlaç işçilerine akşam iş çıkışı Genel Merkez Eğitim Dairesince Genel Merkez Abdullah Karacan Konferans Salonu'nda eğitim verildi.

16-20 Temmuz 2005
Bilecik Osmaneli’de kurulu Delta Plastik işyerinde sendika temsilcimizin de içinde bulunduğu bir grup işçinin işten çıkarılmasına karşı işçiler üretimden gelen güçlerini kullandılar. Sendikamızın Genel Merkez ve Şube Yöneticilerinin de birlikte yer aldığı bu direniş ve protesto eylemi sonucunda mücadelemiz başarıyla sona erdi.

20-21 Temmuz 2005
Görsel Plastik Fabrikası’ndan 6 işçinin işten çıkarılması nedeniyle sabah fabrikadan çıkarılan işçiler ve Genel Merkez Yönetimi ile işyerine gidildi. Gece vardiyasında işveren ve korumaları bir işçiyi tartakladı. İşverenler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Çıkarılan işçilerle birlikte Genel Merkez Yöneticilerimizin de katılımıyla fabrika önünde protesto başlatıldı.

22-23 Ağustos 2005
Bento Lastik Fabrikası işçilerin alacaklarına mahsuben fabrika deposunda tutulan ürünleri, başka alacaklılar çıkarmak istediler. Burada yapılan direniş sonucunda ürünler fabrika dışına çıkarılmadı. Ürünlerin çıkarılmasını engellemek için direnen Genel Merkez Şube Yöneticileri, sendikaya bağlı işyeri temsilcileri ve Bento işçileri direnişini sürdürürken, polis müdahale etti ve biber gazı kullanarak ürünleri zorla çıkardılar. Yaşanan arbede de 3 arkadaşımız yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

06 Ocak 2006
Görsel Plastik işyerinde işçilerle bayramlaşmak için işyerine giden sendikamızın İstanbul Şube Yöneticileri ve Genel Merkez Yöneticileri polis barikatı ile karşılaştı. Görsel Plastik’te işverenin baskıları ve gözaltına alınmalara rağmen mücadelemiz sürdü.
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS


Lastik İşyerlerinde Yeni Toplu İş Sözleşmesi Bağıtland?/span>
 
BASINDA LASTİK-İŞ
TV 41 - 09.05.2015
 Adres: Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr