HAKKIMIZDA
Güncellenme Zamanı: 29.12.2011
12 Eylül Sonrası ve Laspetkim-İş'in Kuruluşu

5 Eylül 1983
Vahdettin Karabay, Naci Çelikoğlu, Ahmet Teker, Muzaffer Kurt, Akif Pehlivan, Remzi Tunç ve Şerafettin Yığın Laspetkim-İş Sendikası'nı kurdu.

12-13 Kasım 1983
Laspetkim-İş’in ilk Genel Kurulu yapıldı, Kuruluş tüzüğünün 2. maddesinde sendikanın üyelerinin hak ve çıkarlarını korumanın yanında “ sendikanın demokratik ilkelerden sapmadan, sendika içi demokrasinin en geniş anlamda ve kesintisiz işlemesini sağlamak, tabanın söz ve karar sahibi olması için önündeki tüm engelleri kaldırmak, demokratik, özgür sınıf ve kitle sendikacılığını hayata geçirmek için mücadele” edeceği belirtiliyordu.

1984 
12 Eylül sonrasında Laspetkim-İş %10 barajını aşan bağımsız ilk sendika oldu.

9 Aralık 1985
Yasal yetkiye dayanarak görüşmeleri başlatılan ve yapılan görüşmeler sonucunda bir anlaşma sağlanamaması üzerine 53 işçinin çalıştığı Nur Sun Deri Fabrikası’nda 12Eylül sonrasının ilk grevi yapıldı.

1986
Pirelli Lastik Fabrikası’nda toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine 21.11.1986 günü başlatılan grev 26. gününde, Derby Lastik Fabrikası’nda  17.12.1986 günü başlatılan grev ise 136. gününde anlaşma sağlanması üzerine sona erdirildi.

1986 
Laspetkim-İş Sendikası'nın 2. Olağan Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul Raporu’nda 12 Eylül’den sonra kurulup işkolu barajını tek başına aşan sendika olduğu belirtiliyor, “Önüne çıkan bütün engellere karşın bunu başarabilmek, Laspetkim-İş gücünü tabanın gücünden alan, sendikal işleyişin her alanında yönetimde işçinin söz ve karar sahibi olmasını başlıca ilke edinen, demokratik sınıf sendikalarına özgüdür” deniliyordu.

1 Mayıs 1986
12 Eylül sonrasında işyerlerinde bildiriler okunarak ilk defa 1 Mayıs kutlandı.

1987 
350 işçinin çalıştığı Dora Plastik’te toplu sözleşme uyuşmazlığı nedeniyle 43 gün süren grev gerçekleştirildi.

1988 
Toplu sözleşme uyuşmazlığı nedeniyle Brisa’da 26 gün, Noramin’de 147 gün, Ege Plast’ta 363 gün süren grevler yapıldı.

17 Nisan 1989
Kocaeli’de kurulu Ansa İlaç Fabrikası’nda çalışan 200 işçi, toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine greve çıktılar. Grev 4 ay sürdü.

28-29 Ekim 1989
Laspetkim-İş Sendikası'nın 3. Olağan Genel Kurulu 28-29 Ekim 1989 tarihlerinde gerçekleştirildi. Genel Başkanlığa tekrar Vahdettin Karabay seçildi.
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS


Lastik İşyerlerinde Yeni Toplu İş Sözleşmesi Bağıtland?/span>
 
BASINDA LASTİK-İŞ
TV 41 - 09.05.2015
 Adres: Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr