• TÜİK: OCAK AYI ENFLASYONU YILLIK %64,86, AYLIK %6,70
  • DİSK-AR: GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 9,7 MİLYON
  • DİSK-AR: GENİŞ TANIMLI İŞSİZ ORANI %24,7
  • DİSK-AR: GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ ORANI %33,2
  •  

LASTİK-İŞ TARİHÇESİ

1947
5018 sayılı ilk Sendikalar Yasası yürürlüğe girdi.

4 Nisan 1949
Kazlıçeşme, Eyüp ve Balat’taki Lastik Atölyelerinde çalışan Ahmet Saygı, Mehmet Ali Sarsılmaz, Hakkı Cesur, Nevzat Akdeniz, Abdurrahman Yavuz, Hamdi Erkan, Osman Milaç, Hasan Uluç, Mehmet Tunalı, Hayri Kantoğlu ve Hüseyin Mağara İstanbul Lastik ve Kauçuk Sanayi İşçileri Sendikası’nı kurdu.

25 Eylül 1949
Sendikamızın ilk Olağan Genel Kurulu yapıldı, Genel Başkanlığa Şaban Akdoğan seçildi.

1 Ekim 1950
Sendikamızın 2. Olağan Kurulu’nda söz alan konuşmacılar, sigorta hastanelerinin yetersizliğine, genç işçilerin sık sık iş kazalarına uğradığına ve kıdemli işçilerin çıkarılıp yerlerine genç işçilerin alınmasına dikkat çektiler. Bu Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Nevzat Akdeniz seçildi.

1950
Çok partili döneme geçildi ve seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri kaybetti, Demokrat Parti iktidara geldi.

30 Eylül 1951
3. Olağan Genel Kurul’da Nevzat Akdeniz tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

1952
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ kuruldu.

18 Mayıs 1952
3. Genel Kurul’da seçilen yönetim kurulunun aralarında ortaya çıkan anlaşmazlıkların derinleşmesi üzerine bu tarihte Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Olağanüstü Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Emin Karatekin seçildi.

30 Kasım 1952
Yönetim içerisinde baş gösteren bu sorunlar Olağanüstü Genel Kurul’la da giderilemedi. Bunun üzerine yapılan 4. Olağan Genel Kurul’da, Genel Başkanlığa Emin Karatekin tekrar seçildi. Yoğun tartışmaların yapıldığı bu Genel Kurul’da Eyüp ve Kazlıçeşme’de şubeler açılması kararı alındı.

1953
Sendikanın 5. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa Niyazi Hançer seçildi.

1954
6. Olağan Genel Kurul sonrası Rıza Kuas Genel Başkan seçildi.

1956
7. Olağan Genel Kurul’da Rıza Kuas tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

11 Mayıs 1957
Bu tarihlerde yapılan Olağan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Rıza Kuas tekrar seçildi.

17 Mayıs 1958
Bu tarihlerde yapılan Olağan Genel Kurul’da Başkanlığa tekrar Rıza Kuas seçildi.

7 Kasım 1959
Genel Kurul kararı ile sendikanın adı Türkiye Lastik, Kauçuk ve Plastik Sanayi İşçileri Sendikası LASTİK-İŞ olarak değiştirildi.  
27 Mayıs 1960
27 Mayıs askeri darbesi oldu.

1961 Anayasası
1961 Anayasası kabul edildi.

13 Şubat 1961
Lastik-İş Genel Başkanı Rıza Kuas’ın da kurucuları arasında yer aldığı Türkiye İşçi Partisi kuruldu.

16 Şubat 1961
Bu tarihte yapılan Genel Kurul kararı ile Lastik-İş TÜRK-İŞ’e üye oldu. Genel Başkan tekrar Rıza Kuas seçildi.

16 Aralık 1961
Bu tarihlerde gerçekleştirilen Genel Kurul’da alınan karar ile Uluslar arası Sanayi Örgütleri ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu IFF’ye ( Daha sonra adı Uluslararası Kimya, Maden, Enerji ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu ICEM oldu) üye olundu. Yine aynı Genel Kurul’da Türkiye’de ilk defa kadın kolu oluşturulması kararı alındı.

31 Aralık 1961
Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu bir türlü çıkmamıştı. İşverenler bu yasal boşluktan yararlanarak işçilerle kısa süreli anlaşmalar yapıyor, sürenin dolmasından sonra işçileri işten çıkarıyordu. Bu durum nedeniyle, sendikaların Yüksek Hakem Kurulu’na yaptığı tüm başvurular da sonuçsuz kalmaktaydı. Bu gelişmeler üzerine İstanbul Saraçhane’de Türkiye’nin ilk büyük mitingi gerçekleştirildi. Mitinge 200.000’den fazla insan katıldı.

1963
Bu tarihte yapılan seçimlerde Türkiye İşçi Partisi meclise girdi. Rıza Kuas milletvekili seçildi. 1961 Anayasası’yla belirlenen grev ve toplu sözleşme haklarına ilişkin yasaların çıkarılması geciktiriliyordu. Bu dönem Rıza Kuas’ın imzasıyla işverenlere gönderilen mektuplarda işçilerin zorla pazar günü çalıştırılamayacağı ve fazla mesaiye zorlanamayacağı uyarısı yapıldı. Derby Lastik fabrikasında çalışan işçiler de bu konularda kendilerine haksız uygulamada bulunulduğunu belirterek üretimi durdurdular. Rıza Kuas ve 10 işçi hakkında yasadışı greve teşvik gerekçesiyle dava açıldı. Rıza Kuas Anayasaya dayanarak kullandıkları bir hak nedeniyle yargılandıklarını ve davanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesini istediler. Anayasa Mahkemesi 24 Mart 1963’te, İş Kanunu’nun grev hakkını engelleyen 72. maddesinin Anayasa ile bağdaşmadığını gerekçe göstererek maddenin iptaline karar verdi. 1961 Anayasası’nın öngördüğü doğrultuda 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu çıkarıldı. Fargo Lastik fabrikasında ilk sakal bırakma eylemi gerçekleştirildi.

22 Haziran 1963
Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da bir değişiklik olmaz iken, Genel Kurul çalışmalarını ağırlıklı olarak Anayasaya uygun olarak toplu sözleşme ve grev haklarını içeren yasaların çıkarılması amacıyla sendikanın yaptığı ve yapacağı çalışmaların tartışılması oluşturdu.

2 Eylül 1963
Şark Lastik fabrikasında Lastik-İş tarafından ilk yasal toplu iş sözleşmesi imzalandı. Trio Lastik fabrikasında toplu iş sözleşmesi çağrısına uymayan işvereni uyarmak için greve çıkıldı. İşverenler tarafından açılan dava sonucunda, 21 Kasım günü tutuklanan Rıza Kuas ve Celal Beyaz kanunsuz greve teşvik gerekçesiyle 21 gün tutuklu kaldılar. 28 gün süren grev sonucu işveren geri adım atmak zorunda kaldı.

21 Aralık 1963
Bu tarihte yapılan Genel Kurul ise daha çok Türk-İş ile sendikanın anlaşmazlıklarının tartışılması ile geçti. Genel Başkan Rıza Kuas yaptığı konuşmada Türk-İş’ten beklentilerinin “Anayasa ile belirlenen haklardan vazgeçilmemesi, kendine bağlı örgütlerde sınıf şuuru yaratılması ve ezilenlerin bu bilince ulaştırılması için şahsiyetli bir politika izlemesi”  olduğunu söylüyordu.

1964
Goodyear’da 1964 yılında grev başladı. Hükümet grevi durdurmadı, ancak Türk-İş Kıbrıs olaylarını gerekçe göstererek grevleri durdurma kararı aldı. 93 gün süren Goodyear fabrikasındaki grev, Türk-İş tarafından durduruldu. Türk-İş yöneticileri ile Çalışma Bakanı’nın katıldığı toplantı sonucu sözleşme imzalandı. Rıza Kuas işçilerle yaptığı toplantıda şu soruyu soruyordu. “İşçi sınıfının yüksek menfaatleri yerine işçi sınıfını sömüren tabakaların ve egemen güçlerin çıkarını kollayan sözde işçi sendikası konfederasyonunda bizim Lastik-İş olarak kalmamız ne derece doğru olur?”
12-14 Şubat 1966
Bu tarihlerde toplanan Genel Kurul’da daha çok Türk-İş’in izlediği politikalar değerlendirildi, yönetim kurulunda bir değişiklik olmadı.

1-2 Şubat 1967
Bu tarihlerde toplanan Olağanüstü Genel Kurul ile Lastik-İş’in Türk-İş’ten ayrılmasına ve kuruluş çabaları devam eden DİSK’in kurucu üyesi olmasına oy birliği ile karar verildi.

13 Şubat 1967
12 Şubat 1967’de Türk-İş’e bağlı üç sendika Lastik-İş, Maden-İş ve Basın-İş, bağımsız Gıda-İş’i de alarak “Sendikalar arası Dayanışma Örgütü”nü kurdular. Türk-İş’in bu üç sendikaya geçici ihraç kararı vermesi üzerine, bu üç sendika Türk-İş’ten ayrıldı ve Gıda-İş ve Zonguldak Maden İşçileri Sendikası ile birlikte beş sendika DİSK’i kurdu.

1968 
Sendikanın 1968 tarihinde 15. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan tekrar Rıza Kuas olurken, DİSK’in kuruluşu ile ilgili olarak “sendikacılık tarihimizin bu önemli olayını kavramakta geç kalmamalıyız. Türk-İş ve onu destekleyen siyasi partiler, DİSK Konfederasyonu’nu bazı sendikacıların geçici bir macerası olarak görmekten ve göstermekten fayda ummuşlardır. Türkiye’nin siyasi ve sosyal gelişmelerini yakından izleyenler bu yakıştırmanın hiçbir gerçeği ifade etmediğini hemen kavramışlardır.” deniliyordu.Yine bu tarihlerde ünlü “Üstünü Aratma!”  kampanyası başlatıldı. İşçilere dağıtılan broşürlerde “İşçi arkadaş, İnsanlık onuruna, yani anayasaya aykırı hareketlere engel ol. Fabrikaya giriş ve çıkışlarda üstünüzü aratmak isteyen işverenlere “Üstünü Aratma”.  ……İşçi kardeşlerim; üstünüzü aramaya  kalkarlarsa dinlemeden  topluca geçeceksiniz. Mahkeme kararı olmadan ne olursa olsun üstünü aratmayacaksın.   ……Sen üstünü aratma, gerisini sendikana bırak.” deniliyordu.

10-13 Şubat 1968
Bu tarihlerde yapılan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Rıza Kuas seçildi.

4 Temmuz 1968
Derby Lastik fabrikasında işverenin Lastik-İş yerine kendi kurdurduğu Kauçuk-İş ile sözleşme yapmak istemesi üzerine ilk fabrika işgali gerçekleştirildi.

1969-1970
Bu yıllarda Samsun’da Tor Lastik fabrikasında, Kocaeli’de Goodyear’da, İzmir’de Nurop’ta, İstanbul’da Atlas, Doğan Lastik fabrikalarında ve birçok yerde Lastik-İş grev  yapıyordu.

10-11 Şubat 1970
Bu tarihlerde yapılan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Rıza Kuas seçildi.

15-16 Haziran 1970
11 Haziran 1970’te 274-275 sayılı yasalarda değişiklik yapılarak sendika üyeliğine ve sendikaların toplu sözleşme yapma hakkına ciddi sınırlamalar getirilmesi isteği üzerine 15-16 Haziran’da yasaya karşı direniş başlatıldı, olaylarda üç işçi yaşamını yitirdi, yasa geri çekildi.

18 Haziran 1970
15-16 Haziran olaylarında gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılması için Gıslaved ve Derby Lastik fabrikalarında çalışan işçiler eylem başlattılar. İşverenler ise 15-16 Haziran olaylarına katılan ve işbaşı yapmayan işçilerin yevmiyelerini kesme kararı aldılar. 3 Ekim 1970’te 15-16 Haziran olayları nedeniyle ücretleri ödenmeyen Gıslaved işçileri önce oturma eylemi yaptılar, sonra bunu fabrika işgaline dönüştürdüler. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda Hüseyin Çapkan isimli üyemiz yaşamını yitirdi.

12 Mart 1971 Muhtırası

12 Mart 1971
Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları muhtıra verdiler.

4-5 Nisan 1972
12 Mart’ın hemen ardından yapılan Genel Kurul’da da Genel Başkan Rıza Kuas seçildi.

1971-1973
Bu dönem 12 Mart sonrasında DİSK ve DİSK’e bağlı birçok sendikacının tutuklandığı, yargılandığı, Konfederasyon ve sendikaların faaliyetlerinde belli bir yavaşlamanın olduğu, örgütü geliştirmek ve yeni örgütlenmeler gerçekleştirmek bir yana sadece mevcut kadroların korunması yönünde mücadele edildiği bir dönemdir.

7 Ekim 1974
Gıslaved Fabrikası’nda 12 Mart’ın ardından ilk grev kararı alındı.

16 Eylül 1976
1973’te hazırlanan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Yasası’nın Anayasa Mahkemesi tarafından  iptalinin ardından yasaya yeniden işlerlik kazandırabilmek için 1976 yılında çalışmalar başlatıldı. Bunun üzerine DİSK tarafından gerçekleştirilen ve tarihte DGM direnişi olarak adlandırılan, gerek yürütülüş biçimi gerekse amaçları açısından siyasal içerikli olan eylemler 4 gün sürdü, tasarı yürürlüğe girmedi.

1976 
Bu tarihte yapılan Genel Kurul’da sendikanın 51 işyerinde toplu sözleşme bağıtladığı ve 11 işyeri için de sözleşme görüşmelerinin devam ettiği açıklandı, sendika Genel Başkanı rahatsız olmasına rağmen, delegelerin ve üyelerin ısrarı ile tekrar Rıza Kuas seçildi.

1 Mayıs 1977
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeni ile Taksim Meydanı’nda yapılan mitingde işçilerin üzerine ateş açıldı, 36 işçi yaşamını yitirdi.

27-28 Haziran 1977
Sendikanın19. Genel Kurulu’nda Rıza Kuas tekrar Genel Başkan seçildi.

16 Mart 1978
İstanbul Üniversitesi öğrencilerine Beyazıt’ta saldırı düzenlendi, 7 öğrenci yaşamını yitirdi, Lastik-İş üyeleri iş bırakarak katliamı kınadı.

24 Ocak 1980
24 Ocak ekonomik kararları alındı.

28-30 Mayıs 1980
Rıza Kuas’ın Genel Başkanlığı bıraktığını açıkladığı 20. Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Kocaeli Şube Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu üyesi Durmuş Ali Yalnız seçildi.

22 Temmuz 1980
DİSK eski Genel Başkanı Kemal TÜRKLER evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. (1947 yılında hukuk eğitimi alırken aynı zamanda Emayeteş Fabrikası’nda çalışmaya başlayan Kemal Türkler, 1953’te Türkiye Maden-İş Bakırköy Şube Başkanlığına, 1954’te ise Türkiye Maden-İş Genel Başkanlığına seçildi. DİSK ve Türkiye İşçi Partisi kurucusu olan Kemal Türkler, DİSK’in kuruluşundan 1977’ye kadar DİSK Genel Başkanlığı görevini sürdürdü.

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
Askeri darbe gerçekleştirildi. DİSK ve DİSK’e bağlı sendikaların faaliyetleri yasaklandı. 1983 sonuna kadar YHK serbest toplu pazarlığın yerini aldı.

17 Ekim 1980
2319 sayılı yasa ile İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’na getirilen değişiklerle Kıdem Tazminatı tavanının 30 günlük asgari ücretin 7.5 katını aşamayacağı hükmü getirildi. 10 Aralık 1982’de ise bu düzenleme yıllık kıdem tazminatı miktarının en yüksek devlet memurunun ikramiyesini geçemeyeceği olarak değiştirildi. Böylelikle o güne kadar ki işçi alacakları yasa değişikliği ile ortadan kalktı.

17 Nisan 1981
2448 sayılı yasa ile toplu sözleşmelerle işçilere en fazla 4 ikramiye verilebileceği hükme bağlandı.

29 Ekim 1981
1971 yılında uluslararası bir toplantıda bir konuşma yaparken rahatsızlanan Rıza Kuas’a böbrek rahatsızlığı teşhisi kondu. Görev yapacak durumda olmamasına karşın 1977’deki Genel Kurul’da üyelerin ısrarı ile bir kez daha Genel Başkan seçilen Kuas, Kazlıçeşme’den alıp işkolunun en etkin ve köklü sendikası konumuna getirdiği Lastik-İş’in Mart 1980’de yapılan 20. Genel Kurulu’nda işçilere “Bu Genel Kurul’da Genel Başkanınız olarak sizlere veda ediyorum. Yaşamım, canım, varlığım hep sizinle onurlandı, sizin kararlarınızla işçi sınıfına hizmetle geçti. Canım sizlere feda olsun, lütfen beni bağışlayın. Sendikanızı daha yüceltin, ona yeni can ve kan katın, ama beni unutmayın, ilginiz yaşamımın tek ilacıdır…” sözleriyle vedalaştı. Rıza Kuas 29 Ekim 1981 günü yaşama veda etti.

Mayıs 1983
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Greve Lokavt Kanunu çıkarıldı.

Haziran 1983
1980 öncesinde büyük mücadelelerle geri çekilen Devlet Güvenlik Mahkemeleri 2845 sayılı yasa ile yürürlüğe girdi. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, grev ve lokavt, toplu iş sözleşmesi gibi yasalarda yer alan suçlar bu mahkemeler kapsamına alındı.

6 Ekim 1983
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası çıkarıldı ve bu alanda önemli kısıtlamalar getirildi.  
5 Eylül 1983
Vahdettin Karabay, Naci Çelikoğlu, Ahmet Teker, Muzaffer Kurt, Akif Pehlivan, Remzi Tunç ve Şerafettin Yığın Laspetkim-İş Sendikası’nı kurdu.

12-13 Kasım 1983
Laspetkim-İş’in ilk Genel Kurulu yapıldı, Kuruluş tüzüğünün 2. maddesinde sendikanın üyelerinin hak ve çıkarlarını korumanın yanında “ sendikanın demokratik ilkelerden sapmadan, sendika içi demokrasinin en geniş anlamda ve kesintisiz işlemesini sağlamak, tabanın söz ve karar sahibi olması için önündeki tüm engelleri kaldırmak, demokratik, özgür sınıf ve kitle sendikacılığını hayata geçirmek için mücadele” edeceği belirtiliyordu.

1984 
12 Eylül sonrasında Laspetkim-İş %10 barajını aşan bağımsız ilk sendika oldu.

9 Aralık 1985
Yasal yetkiye dayanarak görüşmeleri başlatılan ve yapılan görüşmeler sonucunda bir anlaşma sağlanamaması üzerine 53 işçinin çalıştığı Nur Sun Deri fabrikasında 12 Eylül sonrasının ilk grevi yapıldı.

1986
Pirelli Lastik fabrikasında toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine 21.11.1986 günü başlatılan grev 26. gününde, Derby Lastik Fabrikası’nda  17.12.1986 günü başlatılan grev ise 136. gününde anlaşma sağlanması üzerine sona erdirildi.

1986 
Laspetkim-İş Sendikası’nın 2. Olağan Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul Raporu’nda 12 Eylül’den sonra kurulup işkolu barajını tek başına aşan sendika olduğu belirtiliyor, “Önüne çıkan bütün engellere karşın bunu başarabilmek, Laspetkim-İş gücünü tabanın gücünden alan, sendikal işleyişin her alanında yönetimde işçinin söz ve karar sahibi olmasını başlıca ilke edinen, demokratik sınıf sendikalarına özgüdür” deniliyordu.

1 Mayıs 1986
12 Eylül sonrasında işyerlerinde bildiriler okunarak ilk defa 1 Mayıs kutlandı.

1987 
350 işçinin çalıştığı Dora Plastik’te toplu sözleşme uyuşmazlığı nedeniyle 43 gün süren grev gerçekleştirildi.

1988 
Toplu sözleşme uyuşmazlığı nedeniyle Brisa’da 26 gün, Noramin’de 147 gün, Ege Plast’ta 363 gün süren grevler yapıldı.

17 Nisan 1989
Kocaeli’de kurulu Ansa İlaç fabrikasında çalışan 200 işçi, toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine greve çıktılar. Grev 4 ay sürdü.

28-29 Ekim 1989
Laspetkim-İş Sendikası’nın 3. Olağan Genel Kurulu 28-29 Ekim 1989 tarihlerinde gerçekleştirildi. Genel Başkanlığa tekrar Vahdettin Karabay seçildi.  
10 Mart 1990
Toplu iş sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sona ermesi üzerine 10 Mart’ta Goodyear’da, 13 Mart’ta Duramel, 2 Nisan’da Pirelli, 24 Nisan’da Brisa Fabrikalarında grev başladı.

13 Ağustos 1990
Goodyear, Brisa, Pirelli ve Duramel’de devam eden grevler Bakanlar Kurulu tarafından Milli Güvenlik gerekçesiyle ertelendi. Yapılan bu grevlerin Türkiye açısından taşıdığı önem üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. Bu grevlerde işçi sınıfının örgütlü gücünün işverenleri ve  siyasal iktidarı ne ölçüde zor duruma düşürdüğünün ve Laspetkim-İş’in tabana dayalı sendikal anlayışının ne ölçüde sağlıklı sonuçlar doğurduğunun açık bir örneğini yaşanmıştır. Büyük zorluklar içerisinde işçiler 6 aydan fazla grevde kalmış, herkesin “bugün-yarın çözülür” umuduyla beklediği ve baktığı lastik işçisi, tüm beklentileri boşa çıkarmış ve işçi sınıfı için örnek oluşturabilecek önemli bir mücadele vermiştir. Nitekim siyasal iktidar grevleri işverenlerin de baskısıyla erteleyerek sona erdirmiştir.

1990-1991
Derby işyerinde 28 işçinin işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla yemek boykotu yapıldı. Ansa’da 117 işçinin çıkarılmasını protesto etmek amacıyla açlık grevi yapıldı.  Pirelli’de 5 işçinin işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla toplu vizite eylemi yapıldı. Pirelli’de ve Brisa’da iş avanslarının verilmemesi dolayısıyla fabrikada işgal eylemi gerçekleştirildi.

31 Ağustos 1990
Yalova’da kurulu Aksa ve Akim Fabrikalarında örgütlenen sendikamız üyelerinin işten çıkarılması üzerine işçiler ölüm orucuna başladılar.

1990’lı Yıllar, Dönemin Akılda Kalanları, 5 Nisan ve Susurluk

3 Ocak 1991
Türk-İş tarafından ülkedeki genel gidişi protesto etmek amacıyla alınan “genel eylem” ve 1 gün işe gitmeme yönündeki “genel boykot” çağrısına Laspetkim-İş üyesi işçiler de uymuşlar ve 90’ı aşkın bir oranda üye eylemi desteklemişlerdir.

1991 
Pirelli ve Brisa’da ücret avanslarının ödenmemesi dolayısıyla fabrika işgal eylemi yapıldı. Yine 1991 yılında Goodyear’da 115 işçinin işten çıkarılması nedeniyle işyerini terk etmeme eylemi yapıldı. Adana’da kurulan Pilma Plastik işyerinde işverenin 2. yıl toplu sözleşme alacaklarını ödememesi üzerine 200 işçi ve ailesi şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdirler.

4 Ocak 1991
30 Kasım 1990’da greve çıkan Genel Maden-İş Sendikası işçileri, 4 Ocak 1991’de Ankara’ya yürüme kararı aldı. Ancak işçiler Mengen’e geldiğinde Bakanlar Kurulu grevin 1 ay süre ile ertelendiğini açıkladı.

16 Temmuz 1991
1989’da tamamlanan DİSK davası ile ilgili Yargıtay 3. Dairesi’nin verdiği kararla, 1980 yılında açılan davadan beraat etti. Bunun hemen ardından DİSK yeniden açıldı.

24-25 Ocak 1992
1980 yılında faaliyetleri durdurulan Lastik-İş Sendikası, 1991 yılına kadar süren davanın beraatle sonuçlanmasından sonra 21. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

1 Eylül 1992
DİSK, Dünya Barış Günü 1 Eylül’de Kocaeli’de “Demokrasi Mitingi” gerçekleştirdi.

24-25 Ekim 1992
Laspetkim-İş Sendikası’nın 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

5 Aralık 1992
İstanbul’da kurulu bulunan Laysan fabrikasında  tazminatları verilmeksizin işten atılan 11 üyemizin başlattığı ve 1 ay boyunca devam eden fabrika önünde oturma eylemi başarı ile sonuçlandı ve atılan işçiler yeniden işe alındı.

20 Aralık 1992
Kartal’da kurulu bulunan Pimal Plastik işyerinde işverenin toplu sözleşme maddelerine uymaması üzerine, üretim durdurularak işyerini terk etmeme eylemi yapıldı.

3 Mart 1993
Bağımsız Laspetkim-İş Sendikası DİSK üyesi oldu.

2 Temmuz 1993
Aralarında Aziz Nesin’in de bulunduğu birçok sanatçının Pir Sultan Abdal Şenlikleri için geldikleri Sivas’ta kaldıkları otel ateşe verildi, birçok sanatçı yaşamını yitirdi.

1993 
Gaziantep’te kurulu bulunan Keban Plastik’te toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sona ermesi üzerine 11.01.1993’te başlatılan grev, anlaşma sağlanması üzerine 04.03.1993’te sona erdi. Kocaeli’nde kurulu bulunan Fürsan Fabrikası’nda toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sona ermesi üzerine 13.04.1993’te başlatılan grev, anlaşma sağlanması üzerine 28.05.1993’te sona erdi. Dabsab fabrikasında 18 işçinin işten çıkarılması üzerine başlatılan işyerini terk etmeme eylemi, işverenin atılan işçileri geri alması ve sendikayı tanıması üzerine 5 gün sonra sona erdirildi.

24 Ağustos 1993
İstanbul’da kurulu bulunan Özlider Plastik işyerinde çalışan 90 işçinin sendikamıza üye olmasının ardından işveren 24 işçinin işine son verdi. İşten çıkarılanlar fabrika önünde oturma eylemi gerçekleştirdiler, işyerinde çalışanlar ise toplu vizite eylemi ile üretimi durdurdular.

10 Ekim 1993
İstanbul’da kurulu bulunan Plaspen Plastik işyerinde örgütlenme çalışmalarına öncülük eden 4 işçinin işten çıkarılması üzerine 150 işçinin tümü iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler. İşverenin iş bırakma eylemine katılan işçileri işten çıkarması üzerine fabrika önünde başlatılan oturma eylemi 60 gün sürdü.

4 Kasım 1993
Konya’da kurulu bulunan Polat Kauçuk işyerinde çalışan 220 kişinin sendikamız çatısı altında örgütlenmesinden sonra işverenin 2 işçiyi işten çıkarması üzerine iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirildi. Ancak işveren örgütlülüğe karşı olan tahammülsüzlüğünü ortaya koyarak geri kalan tüm işçiyi de işten çıkardı. Fabrika önünde başlatılan oturma eylemi güvenlik güçlerinin engellemelerine rağmen devam etti.

26 Mart 1994
Lastik-İş sendikası, bu tarihte yaptığı 3. Olağanüstü Genel Kurulu’nda Laspetkim-İş Sendikası ile birleşme kararı alındı.

2-3 Nisan 1994
Olağanüstü Birleşme Genel Kurulu ile Laspetkim-İş ve Lastik-İş faaliyetlerini Lastik-İş adı altında yürütme kararı aldı.

1994
Pilma Pil fabrikasında örgütlenen sendikamız üyesi 67 işçinin işten çıkarılması üzerine fabrikada oturma eylemi yapıldı.

20 Temmuz 1994
Türk-İş, DİSK, Hak-İş, Kamu Çalışanları Sendikaları Platformu ve çeşitli kitle örgütlerinin yer aldığı platform, ekonomik krizin getirdiği ağır yük ve kamu kesimi işçilerinin 1993 sözleşmelerinden doğan zam fark alacaklarını ödemek istememesi ve gelişen olaylar karşısında 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

27 Eylül 1994
Kartal-Poliplast işyerinde sendikamıza üye olan işçilerden üçünün işten çıkarılması üzerine işyerinde direniş yapıldı. Güvenlik güçlerinin de müdahale ettiği direnişte çok sayıda işçi gözaltına alındı.

Eylül 1994
Adapazarı Goodyear işyerinde çalışan 84 işçinin işine son verilmesi üzerine işyerinde direniş başlatıldı. Üç gün süren direniş, işverenin toplu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getireceğine dair protokol imzalamasıyla son buldu.

23 Kasım 1994
Bilecik’te sendikamıza üye olan 130 Site Deri çalışanının 57’sinin işten çıkarılması üzerine fabrikada oturma eylemi yapıldı.

26 Kasım 1994
Fürsan Fabrikası’nda işverenin hiçbir gerekçe göstermeden 6 işçiyi işten çıkarması üzerine, fabrika çalışanlarının tümü işyerinde üretimi durdurdular. Eylem aralıksız 25 gün devam etti.

29-30 Eylül 1994
İnsan Hakları Derneği ile Çağdaş Hukukçular Derneği’nin düzenlediği “Düşünceye Özgürlük” Ankara yürüyüşüne sendikamız da katıldı.

1995 
Ciba Geigy İlaç fabrikasında sendikamıza üye olan işçilerden 5’inin işten çıkarılması üzerine üç gün üretim durduruldu, fabrikada oturma eylemi yapıldı. Kartal’da kurulu bulunan Görce Plast işçilerinin sendikamıza üye olmasının hemen ardından 40 işçi işten çıkarıldı. 01.04.1995 tarihinde fabrika önünde oturma eylemine başlayan işçilere, güvenlik güçleri eylemin 7. gününde müdahale etti.

5 Nisan 1995
5 Nisan kararları açıklandı. 3 Haziran’da 5 Nisan sonrasında 500.000 kişinin işsiz kaldığı açıklandı. Ülkede birçok eylemler yapıldı. Petlas kapatılma kararına karşı aileleriyle birlikte binlerce işçi Ankara’ya gelerek eylemler yaptılar. İzmit’te Tersane ve Yarımca Pektim işçilerinden oluşan 6 bin işçi yürüyüş yaptı.

10-11-12 Nisan 1995
Lastik-İş üyesi bulunduğu Uluslar arası Kimya, Enerji ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu ICEM’in düzenlediği Lastik İşkolu Dünya Konferansı Lastik-İş’in ev sahipliği ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

24 Nisan 1995
SSK Yasa Tasarısı’nı protesto etmek amacıyla DİSK tarafından Ankara yürüyüşü gerçekleştirildi.

21-22 Ekim 1995
Sendikamızın 22. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

1996
ABD’de bulunan 2300 işçinin çalıştığı Bridgestone Lastik fabrikasında örgütlü bulunan Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (USWA)’nın grevini desteklemek amacıyla Brisa Lastik Fabrikası’nda 12.09.1996 tarihinde 1200 işçi dayanışma eylemi gerçekleştirdi. Eylemde basın açıklaması yapılarak el ilanları dağıtıldı.

23-27 Nisan 1997
Sendikamız bir yandan üyelerine ve temsilcilerine yönelik eğitim çalışmalarına hızla devam ederken öte yandan uluslar arası eğitim çalışmalarına da büyük önem vermekteydi. İlki 14-18 Ekim 1996 tarihinde gerçekleştirilen “Yeni İş Örgütlenmeleri ve Sendikal Örgütlenme” başlıklı eğitim programının ikincisi 23-27 Nisan tarihlerinde Polenezköy’de yapıldı. Yine aynı başlıklı eğitim programının üçüncüsü ise Fransa’da gerçekleştirildi.

1997
Kocaeli’de kurulu bulunan 130 işçinin çalıştığı Fürsan fabrikasında toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkıldı. 52 gün süren grev 18.07.1997 günü anlaşma sağlanması üzerine sona erdirildi.

8-16 Aralık 1997
DİSK tarafından sendikal örgütlenme nedeniyle işten atılmalara, pahalılığa, devlet içindeki çeteleşmeye karşı Ankara Yürüyüşü gerçekleştirildi.

16 Şubat 1998
Kartal’da kurulu bulunan Mefar işyerinde çalışan işçiler sendikamız çatısı altında örgütlenme kararı aldılar. Ancak işveren 8 işçiyi tazminatsız olarak işten çıkardı. Ancak işçiler yılmadılar ve fabrika önünde direniş başlattılar. Direnişe tüm bölge halkı ve üyelerimiz de destek verdiler. 9 gün süren direniş işverenin işçileri geri almayı kabul etmesi üzerine sona erdirildi.

1998 
İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Van Leer Saf Plastik fabrikasında çalışan 500 işçi sendikamıza üye oldular. İşveren üye olan 14 işçiyi işten çıkardı. Ancak işverenin işten çıkarma tehditlerine rağmen direnen işçiler sonunda başardılar. Adapazarı Toprak İlaç fabrikasında 1998 yılında başlayan ve işverenin yetki itirazı üzerine 1 yıldır devam eden hukuk mücadelesi, işçilerin kararlılığı ve mücadelesiyle nihayet sonuçlandı ve toplu sözleşme imzalandı. Bilecik’te kurulu bulunan Rehau Polimeri Kimya fabrikasında çalışan işçilerin sendikamıza üye olması üzerine işveren 22 işçiyi işten çıkardı. İstifa etmeyenlere de “Rehau’ya Güven” başlıklı birer mektup göndererek sendikadan istifa etmeleri konusunda açıkça tehditlerde bulundu. Yıllarca her türlü güvenceden yoksun ve ağır koşullarda çalışan işçiler, işverenin bu tehditlerine boyun eğmeyerek direndiler. Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan ve 140 işçinin çalıştığı Laspar’da ve Bursa Kestel Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Contitch-Aktaş işyerlerinde sendikamıza üye olan işçiler yine işverenlerin hukuk tanımazlığı ve örgütlü topluma olan tahammülsüzlüğü ile karşı karşıya kaldılar. İşten çıkarılan arkadaşlarına destek veren ve direniş başlatan işçilerin tümü tazminatsız olarak işten çıkarıldılar.

29-30 Mayıs 1999
Sendikanın 23. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa Vahdettin Karabay seçildi. Genel Sekreterliğe de Kocaeli Şubesi İdari Sekreteri Abdullah Karacan seçildi.

1999
Çerkezköy’de kurulu bulunan Paksel Kimya İşçileri, Gebze’de kurulu bulunan Işık Boya ve Boyataş işçileri, Kocaeli’de kurulu bulunan Özka Kauçuk işçileri ülkemizde örgütlenme özgürlüğünün ne kadar sözde ve kağıt üzerinde olduğunun bir örneğini daha yaşadılar. Anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olan işçilerden 110’u işverenlerin çağ dışı ve haksız bir anlayışı sonucu işten çıkarıldılar. İşçiler, işten atılan arkadaşlarıyla birlikte, işverenleri yasalara uymaya çağırarak direnişlerini sürdürdüler.

2000
143 işçinin çalıştığı Halkalı İmsan Sanayi Sitesi’nde kurulu bulunan Fatih Ölçe işyerinde, anayasal haklarını kullanarak örgütlenen 60 işçinin işten çıkarılması üzerine fabrika önünde direniş gerçekleştirildi.
Kasım 2000 
Mali kriz ile başlayan süreç genel ekonomik krizin başlangıcı oldu.

5 Mayıs 2000
28 Nisan günü başlayan ve 8.gününde Bakanlar Kurulu tarafından “Milli Güvenlik” gerekçesiyle ertelenen Goodyear, Brisa ve Pirelli işçileri 8 Mayıs sabahı kararı protesto için bir saat geç işbaşı yaptılar. Lastik fabrikalarından 8 Mayıs sabahı D-100 karayoluna inen binlerce işçi, genel merkez yöneticileri, şube yöneticileri, DİSK ve bağlı sendikaların şube yöneticileri alkışlarla yürüyüşe geçtiler. İşçiler “Ülkemizde IMF’nin sözü geçiyor. İşçi sınıfını mağdur edenler bir daha iktidar yüzü görmeyecekler” diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bunun dışında Emek Platformu üyelerinden bazıları da kararı protesto etmek için açlık grevine başladılar. İşyerlerindeki üyelerimiz açlık grevine dönüşümlü olarak destek verdiler. Açlık grevi 13 Mayıs’ta Kartal’da yapılan kitlesel basın açıklamasıyla son buldu.

Şubat 2001
Milli Güvenlik Kurulu’nda yapılan Anayasa tartışması ile Kasım ayından beri başlayan ülkenin en ağır ekonomik krizi daha da derinleşti.

19-20 Ocak 2002
Bu tarihlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Genel Başkanlığa Abdullah Karacan seçildi.

14 Mart 2002
13.03.2002 günü işveren baskısıyla istifa ettirilen Beybi fabrikası işçisi olan üyelerimiz, 14.03.2002 günü sendikamızın Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Yöneticilerinin fabrikaya gelmesiyle yeniden sendikalarına topluca üye oldular. Bu baskıya yarım gün süreyle üretimden gelen güçlerini kullanarak yanıt verdiler.

17 Mayıs 2002
Goodyear, Brisa, Pirelli’de devam eden grevler Bakanlar Kurulu tarafından “Milli Güvenlik” gerekçesiyle ertelendi. Üçüncü kez lastik fabrikalarında ertelenen grev kararları ile artık ülkemizde özgürce bir sendikal faaliyetin sürdürmek mümkün olmadığı gibi gerçek anlamda toplu sözleşme sürecini de yaşamak imkansız hale gelmiştir. Türkiye’de artık sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme haklarının özünün yok edildiği ancak sözde varlıklarından söz edilebileceği bir ortam yaratılmıştır. Anayasa ve yasalarda tanımlanmış hakları korumakla yükümlü siyasal yönetim mekanizmaları, ellerinde tuttukları yetkileri yasa dışı biçimde, sendikalara ve emekçi güçlere karşı kullanmaktadırlar. Fiili olarak grev hakkının yok edildiği koşullarda, toplu sözleşmeler imzalanmak “zorunda” bırakılmaktadır. İşverenlerin “Kamuoyuna Duyuru” başlıklı yazılarla ulusal basında çıkan açıklamaları üzerine sendikamız, işverenin kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız değerlendirmeleri ve uyuşmazlığın gerçek nedenleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gazetelere ilanlar verdi. İlanlarda yukarıda da belirtildiği gibi anlaşmazlığın gerçek nedeninin ücret zammında ortaya çıkan bir uyuşmazlık olmadığı, anlaşmayı engelleyen şeyin, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulların yarattığı olumsuz koşullardan yararlanılarak, toplu sözleşme düzenini tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik tutum olduğu ifade edildi. Sendikamız ilanlarda, sergilediği sorumlu tutumu ve anlaşma gayretlerini kamuoyuna duyurmuş, işverenlerin spekülatif ve gerçek dışı yaklaşımlarla, uzlaşmaz bir tutum içerisinde bulunduğu herkesçe paylaşılmıştır. Sendikamız kamuoyunu bilgilendirme gayretleri ilanlarla sınırlı kalmamış, gerek bakanlara, basına, sendikalara sunulan değerlendirme raporlarıyla, gerek basın açıklamalarıyla, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri süreci konusunda herkes bilgilendirilmiş ve haklılığımız ve sorumlu tutumumuz konusunda herkes ikna edilmeye çalışılmıştır. Ancak sendikamızın verdiği tüm çabalara rağmen, Bakanlar Kurulu, binlerce emekçinin ekmeği, hak ve özgürlüğü ile oynayarak grevleri erteledi.

22 Mayıs 2002
Pirelli, Brisa ve Goodyear Fabrikalarında sendikamız tarafından alınan grev kararı Bakanlığın kararı ile ertelenmiştir.

8-9-10 Eylül – 7-8-9 Ekim 2002
“Sendikal Yapılar ve Toplu İş Sözleşmesi Politika ve Uygulamaları” başlıklı uluslar arası eğitim çalışması İstanbul’da gerçekleştirildi. 8-9-10 Eylül tarihlerinde İtalya ve İsveç, 7-8-9 Ekim tarihlerinde ise İspanya ve Almanya’dan gelen katılımcılarla sürdürülen karşılaştırmalı seminer çalışmalarına katılan arkadaşlarımız, eğitimin oldukça verimli geçtiğini ve farklı ülkelerdeki sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme politikaları konusunda yaptıkları çalışmanın, sendikal politikalar açısından büyük katkı sunduğunu belirttiler.

30 Ocak 2003
Uluslararası eğitim faaliyetleri kapsamında, işkolumuzda faaliyet gösteren Azerbeycanlı sendikacıların ziyaretinde 2 günlük bir eğitim çalışması birlikte gerçekleştirilmiştir.

27 Şubat 2003
Uluslararası eğitim faaliyetleri kapsamında, işkolumuzda faaliyet gösteren Fransız sendikacıların ziyaretinde 2 günlük bir eğitim çalışması birlikte gerçekleştirilmiştir.

31 Mayıs – 1 Haziran 2003
Lastik-İş Sendikası 24. Olağan Genel kurulu yapıldı.

17 Eylül 2003
Pharmavision işyerinde bir gün önce temsilci dahil 5 işçi işten çıkarıldığı için sabah 06:30’da Genel Başkanımız ve Merkez Yöneticilerimizle birlikte fabrikaya gidildi. 253 işçi fabrika bahçesinde noterden geçerek sendikaya üye oldu.

25 Eylül 2003
Fanset Elektrikli Ev Aletleri işyerinde 13 işçinin işten çıkarılmasıyla fabrika önünde protesto eylemi başlatıldı. İçerde çalışan diğer üyeler çay ve yemek paydoslarında bahçeye çıkarak direnen işçilere destek verdiler. Daha sonra da bölüm bölüm işçilerin çıkarılmaya devam ettiği işyerindeki eyleme Kartal ve Kocaeli Şube Yöneticileri ve Temsilcileri, İstanbul şubemize bağlı fabrikalardan işçiler de destek vermeye devam etti.

28 Şubat 2004
Hükümete karşı gerçekleştirilen “Yolsuzluğa ve Yoksulluğa Hayır” mitingine katılan DİSK, TÜRK-İŞ, KESK ve TMMOB yöneticisi 19 kişiye 18 aya kadar hapis cezası verildi.

16 Mart 2004
Pirelli,Brisa ve Goodyear Fabrikalarında sendikamız tarafından alınan grev kararı Bakanlığın kararı ile ertelenmiştir.

24 Mart 2004
En demokratik hakkımız olan “Grev Hakkımızı” elimizden alanlara karşı, lastik işçileri, eşleri ve çocuklarıyla beraber uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek Türkiye Sendikal tarihinde eşine ender rastlanan bir protesto yürüyüşü ve mitingi gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın önderliğinde, Genel Merkez Yöneticilerimizin, sendikamıza bağlı Şube Başkan ve yöneticilerimizin, kardeş sendikaların, uluslararası sendika yöneticilerinin de katıldığı bu eylemde yer alan 15 bine yakın lastik işçisi, eş ve çocuğu ilgililere gereken cevabı verdiler.

28-29 Haziran 2004
Bu tarihlerde gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ne karşı, Lastik-İş Sendikası, sivil toplum örgütleriyle birlikte bir dizi eylem planladı ve başarıyla hayata geçirdi.

6 Eylül 2004
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ve merkez yönetimi tarafından sendikamıza kazandırılan Rıza Kuas Genel Merkez binasının açılışı gerçekleştirildi.

17 Eylül 2004
Kıdem Tazminatlarına dokunulmaması konusunda üyelerimizle birlikte işyerlerinde görkemli bir oturma eylemi gerçekleştirildi.

1 Ekim 2004
İşyeri temsilcilerimize ve üyelerimize Temel İnsan Hakları, Sosyal Haklar ve Sendikal Hareket konularında Genel Merkez Eğitim Dairemiz tarafından belirlenen program çerçevesinde eğitimler verildi.

20 Ekim 2004
Almanya’dan gelen sendika yöneticileriyle birlikte Genel Merkez Eğitim Daire Başkanlığımızın Uluslararası Eğitim Programı çerçevesinde temsilci ve üyelerimize yönelik bir eğitim düzenlendi.

10 Şubat 2005
Genel Merkez Eğitim Dairesince düzenlenen, ICEM Genel Sekreteri’nin de katıldığı uluslararası seminer Genel Merkez Abdullah Karacan Konferans Salonunda yapıldı.

4 Mart 2005
Seka Fabrikası’nın kapatılmaması için verilen mücadelenin başladığı ilk günden son güne kadar Seka işçisiyle omuz omuzaydık. Bir gecemizi de direnişin sembolü olan Mekanik Atölye’de Genel Başkanımız Abdullah Karacan ve Merkez Yöneticilerimizle nöbet tutarak geçirdik.

27 Haziran 2005
İbrahim Ethem Ulugay İlaç Fabrikası önünde işverenin yetkiye itiraz etmesi nedeni ile sabah, öğlen, akşam alkışlı protesto ve yemek yememe eylemi gerçekleştirildi. Huhtamaki, Bento, Pharmavision ve Pfizer fabrikalarından işçiler de eyleme destek verdi.

14 Temmuz 2005
İbrahim Ethem Ulugay İlaç işçilerine akşam iş çıkışı Genel Merkez Eğitim Dairesince Genel Merkez Abdullah Karacan Konferans Salonu’nda eğitim verildi.

16-20 Temmuz 2005
Bilecik Osmaneli’de kurulu Delta Plastik işyerinde sendika temsilcimizin de içinde bulunduğu bir grup işçinin işten çıkarılmasına karşı işçiler üretimden gelen güçlerini kullandılar. Sendikamızın Genel Merkez ve Şube Yöneticilerinin de birlikte yer aldığı bu direniş ve protesto eylemi sonucunda mücadelemiz başarıyla sona erdi.

20-21 Temmuz 2005
Görsel Plastik fabrikasından 6 işçinin işten çıkarılması nedeniyle sabah fabrikadan çıkarılan işçiler ve Genel Merkez Yönetimi ile işyerine gidildi. Gece vardiyasında işveren ve korumaları bir işçiyi tartakladı. İşverenler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Çıkarılan işçilerle birlikte Genel Merkez Yöneticilerimizin de katılımıyla fabrika önünde protesto başlatıldı.

22-23 Ağustos 2005
Bento Lastik Fabrikası işçilerin alacaklarına mahsuben fabrika deposunda tutulan ürünleri, başka alacaklılar çıkarmak istediler. Burada yapılan direniş sonucunda ürünler fabrika dışına çıkarılmadı. Ürünlerin çıkarılmasını engellemek için direnen Genel Merkez Şube Yöneticileri, sendikaya bağlı işyeri temsilcileri ve Bento işçileri direnişini sürdürürken, polis müdahale etti ve biber gazı kullanarak ürünleri zorla çıkardılar. Yaşanan arbede de 3 arkadaşımız yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

6 Ocak 2006
Görsel Plastik işyerinde işçilerle bayramlaşmak için işyerine giden sendikamızın İstanbul Şube Yöneticileri ve Genel Merkez Yöneticileri polis barikatı ile karşılaştı. Görsel Plastik’te işverenin baskıları ve gözaltına alınmalara rağmen mücadelemiz sürdü.

19 Şubat 2006
DİSK tarafından düzenlenen sendikamızın da aktif olarak katıldığı “Yoksulluk ve Yolsuzluğa Hayır” mitingi Kocaeli’de gerçekleşti.

6 Mart 2006
İbrahim Etem Ulagay fabrikasında yetki tespiti davası sonuçlandı. İş Mahkemesi Sendikamızın işyerinde çoğunluğa sahip olduğuna ve Toplu İş Sözleşmesi bağıtlama yetkisi bulunduğuna karar verdi.  1 Mart 2006 tarihli kararın ardından İbrahim Ethem İlaç fabrikası işçileri sendikamızda toplanarak işverenin işçilerin iradesini artık tanımak zorunda olduğunu belirttiler.

6-7 Nisan 2006
Uluslararası iş kolu örgütümüz ICEM’in düzenlediği Dünya Lastik Konferansı İstanbul’da yapıldı.

28 Nisan 2006
Lastik Fabrikalarında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Genel Başkanımız Abdullah KARACAN tarafından 28 Nisan 2006 tarihinde, Kocaeli Şubesinde yapılan basın toplantısından sonra işyerlerine gidilerek üyelerimizle birlikte grev kararı asıldı.

1 Mayıs 2006
İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gücü olan 1 Mayıs’ı Lastik-İş Sendikası olarak yine Kadıköy meydanında kutladık.

22 Mayıs 2006
Goodyear, Pirelli ve Brisa işyerlerinde çalışan, yaklaşık 4000 üyemizi kapsayan ve Aralık 2005 tarihinden buyana sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

13-14 Haziran 2006
Azerbaycan’dan gelen sendikacılarla genel merkezimizde eğitim toplantısı yapıldı.

15 Haziran 2006
Cumhurbaşkanı Sezer, “Sosyal Güvenlik Kanunu’nu onayladı.”

15-16 Haziran 2006
Sendikamızın üyesi bulunduğu Avrupa Kimya, Maden ve Enerji İşçileri Federasyonu (EMCEF), Lastik-İş Sendikası’nın daveti üzerine 7. Genel Kurulu’nu İstanbul’da topladı.

28 Temmuz 2006
DİSK tarafından Ankara’da düzenlenen “İsrail’i Durdurun” mitingine Lastik-İş Sendikası olarak katıldık.

10 Ağustos 2006
DİSK’in kurucularından ve eski Genel Başkanlarından Kemal Nebioğlu vefat etti.

1 Eylül 2006
Sendikamızın Başkanlar Kurulu toplantısı Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın başkanlığında genel merkezimizde yapıldı.

Ekim 2006
Ekim ayının son haftasında Viyana’da toplanan 150 ülkeden 1500 sendika delegesi yeni bir “Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu(ITUC)” kurmayı kararlaştırdı. Bu toplantıya 200 milyondan fazla işçiyi temsil eden 360 sendika katıldı.

13 Kasım 2006
Sendikamızın İzmir Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu 5 Kasım 2006 tarihinde Dekim Otel’de toplandı. Genel kurul, Genel Başkanımız Abdullah KARACAN, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Kocaeli, Sakarya, Kartal ve İstanbul şubelerimizin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra işyerlerimizden temsilci arkadaşlarımızın da katılımıyla oldukça coşkulu geçti. Yapılan oylama sonucunda Zedin YUMLİ İzmir Şube Başkanı seçildi.

2007
TÜİK’e göre, 2007 yılında üretici fiyatları %5,94, tüketici fiyatları %8,39 arttı.

2 Ocak 2007
Asgari ücret, dünden itibaren %6’lık artışla 16 yaşından büyükler için brüt 562,5 YTL, yaklaşık net 400 YTL oldu.

6 Ocak 2007
Türkiye ekonomisinin neredeyse yarısını oluşturan kayıt dışı istihdamın parasal boyutu, TÜRMOB’a göre 2006’da 170 milyar YTL’yi buldu.

12 Ocak 2007
THY yönetimi, “Taşeron işçisi var, size ihtiyacımız yok” diyerek Ankara Esenboğa’da görevli kadrolu 10 işçiyi işten attı. İşçiler, eylemlerle bu karara tepki gösterdi.

19 Ocak 2007
Özelleştirme mağduru yüzlerce işçi AKP Genel Merkezi önünde yaptıkları eylemle kadro talebini dile getirdi.

22 Ocak 2007
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, aktif çalışma hayatından ayrılmış olanların, Dernekler Kanunu’na göre önceden izin almadan dernek veya vakıf kurma hakları bulunduğuna, bunun yerine yasalarla sadece çalışanlara yönelik olarak düzenleme altına alınmış olan “sendika” şeklinde örgütlenmelerinin mümkün olmadığına karar verdi.

13 Şubat 2007
Kuruluşunun 40. yılını kutlayan DİSK, önümüzdeki yıllarda örgütlenmeye ve dayanışmaya daha çok önem verecek. 12 Şubat 1967 yılında Çemberlitaş Şafak Sineması’nda Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş ve Gıda-İş sendikaları tarafından kurulan DİSK, 40 yılını geride bıraktı. 40. yıl kutlamaları kapsamında Şafak Sineması’nda bir araya gelen eski ve yeni DİSK mensupları, önümüzdeki yılların örgütlenme ve dayanışma yılları olacağını vurguladılar.

21 Şubat 2007
İbrahim Etem Ulagay fabrikasında çalışan sendikamıza üye olan yaklaşık 200 işçi geceyi zorunlu olarak fabrikada geçirdi. 2 yıldan bu yana sendikaya üye olan işçiler, fabrika yönetiminin sendikayı tanımaması ve toplu iş sözleşmesi yapmaması üzerine 21 Şubat’ta saat 17.30’da eylem yapma kararı aldılar.

22 Şubat 2007
İbrahim Etem Ulagay fabrikası işçileri, iş çıkışlarında yaptıkları eylemlerini sürdürüyor. Lastik-İş sendikasında örgütlenen işçiler, işverenin çoğunluk tespitine itiraz etmesi nedeniyle sürecin uzadığını, işveren temsilcilerini masa başına çağırmak için eylem yaptıklarını dile getirdiler.

25 Şubat 2007
Sendikalar Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’nda değişiklik öngören taslaklar, sosyal taraflara sunuldu.

1 Mart 2007
Topkapı Cevizlibağ’da bulunan İbrahim Etem Ulagay İlaç Fabrikası işçileri, işverenin 5 işçiyi işten atması üzerine iş bırakarak direnişe geçti. 2005 yılında Lastik-İş Sendikasına üye olan İbrahim Etem işçileri, sendikal çalışmayı başarıyla sonuçlandırınca işveren sendikayı tanımadı. Bunun üzerine yaklaşık iki yıl devam eden süreç işçilerin aralıklı olarak gerçekleştirdikleri protestolar ve iş yavaşlatma eylemleriyle geçti. En son iş yavaşlatma eylemi sonucunda ise işçiler atılan arkadaşlarının işe geri alınması ve Lastik-İş sendikasının tanınması talebiyle direnişe geçtiler.

3 Mart 2007
İbrahim Ethem Ulugay İlaç Fabrikası işçilerinin işyerini terk etmememe eylemi, 3. gününü geride bıraktı. İşveren işçilerin ‘sendika muhatap kabul edilsin ‘talebine 5 işçiyi daha işten atarak yanıt verdi. Dün akşam saatlerinde 5 işçiyi işten atan ve fabrika duvarına astığı yazı ile işçilere işten atma tehdidinde bulunan fabrika Genel Müdürü Massimo Gaiotto, kanun dışı olduğunu iddia ettiği eyleme son verilmesini istedi. Otoyol AŞ’nin Adapazarı’ndaki fabrikasından, 115 çalışan işten atıldı. Son 7-8 ay içinde fabrikadan atılan işçi sayısı 325’e ulaştı.

16 Mart 2007
Petkim’de bulunan %44’ü Özelleştirme İdaresine (ÖİB), %7’si de Emekli Sandığına ait toplam %51’lik payın özelleştirilmesine ilişkin ihale süreci, bugün gazetelere verilen ilanlarla başladı.

1 Mayıs 2007
Bu yıl disk öncülüğünde Taksim’de kutlanmak istenen 1 Mayıs İşçi Bayramı İstanbul valisinin katı tutumuyla kabusa dönüştü. Emniyet güçlerinin ölçüsüz hak ihlalleri sonucunda çok sayıda vatandaş mağdur oldu. DİSK Genel Sekreteri Musa Çam ve 1 Mayıs tertip Komitesi üyelerinin de aralarında bulunduğu 1000 kişi gözaltına alındı.

9 Mayıs 2007
1 Mayıs’ta yaşanan olayların baş sorumlusu İstanbul Valisi Muammer Güler ve görevde hak ihlali yapan emniyet güçleri hakkında DİSK önderliğinde 1 Mayıs tertip komitesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

21 Mayıs 2007
Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal İşler ve Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Talip TOPÇU’yu kaybettik.

8-9 Haziran 2007
Sendikamızın 25. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da kullandı.

30 Temmuz 2007
Genel-İş Sendikası Genel Başkanı, DİSK Genel Başkan Yardımcısı, değerli dostumuz, mücadele arkadaşımız Mahmut Seren hayatını kaybetti.

4 Ekim 2007
Gebze Şubemiz sendikanın öz malı yeni şube binamızda.

2008
Ocak ayı enflasyonu tüketici fiyatlarında (TÜFE) %0,80 üretici fiyatlarında (ÜFE) ise %0,42 artış gösterdi. Yıllık enflasyon TÜFE’de %8,17  ÜFE’de ise %6,44 olarak gerçekleşti.

17 Şubat 2008
DİSK’in 13. Olağan genel kurulunda Süleyman Çelebi yeniden genel başkanlığa seçildi.

27 Şubat 2008
DİSK, Tuzla tersaneler bölgesinde meydana gelen iş kazalarını protesto amacıyla 24 saat nöbet eylemi başlattı.

27 Mart 2008
İzmir Şubemizin Açılışını Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Kocaeli, Adapazarı, Gebze, İstanbul şubelerimizin de katılımıyla gerçekleştirdik.

16 Nisan 2008
Kendi binasına taşınan İstanbul Şubemizin açılış törenini 16 Nisan Çarşamba günü saat 17:00’da İstanbul Şirinevler’de gerçekleştirdik.

17 Nisan 2008
İstanbul Valisi Muammer Güler, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmak istenmesi konusunda, bu meydanın kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak alanlar arasında sayılmadığını bildirdi.

21 Nisan 2008
Bakanlar Kurulu’nda, 1 Mayıs’ın ”Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmasına ilişkin karar alındı.

1 Mayıs 2008
Şişli’deki DİSK binası önünde, 1 Mayıs’ı kutlamak amacıyla Taksim Meydanı’na yürüyüş başlatmayı planlayan gruba polislerce müdahale edildi. Gösterilerde 530 kişi gözaltına alındı.

5 Mayıs 2008
DİSK Genel Başkanı Çelebi, TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK adına yaptığı ortak açıklamada, 1 Mayıs için Taksim taleplerinden vazgeçmediklerini belirterek, yetkililerin 2009 için şimdiden tedbirleri almaları gerektiğini söyledi.

31 Mayıs 2008
9 Ocak 2008 tarihinde başlayan Lastik İş kolundaki müzakerelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle, 31 Mayıs 2008 Cumartesi günü, Brisa, Pirelli ve Goodyear işyerlerinde greve çıktık.

18 Mayıs 2008
Gebze şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu toplandı.

14 Haziran 2008
Sendikamız tarafından Goodyear Lastikleri  T.A.Ş., Türk Pirelli A.Ş. ve Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. A.Ş.’nin İzmit ve Adapazarı’nda kurulu işyerlerinde 31 Mayıs 2008 tarihinde başlayan grev Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşama sağlanması sonucunda 14 Haziran 2008 tarihinde sona erdi. Yapılan anlaşma ile işverenler tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılan kazanılmış haklarımız tümüyle korunmuştur.

 29 Kasım 2008
DİSK ve KESK tarafından Ankara’da düzenlenen ”İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”nde, polis ve bir grup gösterici arasında arbede yaşandı.

2009 

3 Ocak 2009
TÜİK verilerine göre 2009 Ocak enflasyon oranları aylık 0,29, altı aylık 3,54, yıllık ise 9,50 olarak açıklandı.

22 Nisan 2009
TBMM’de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs 2009
DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları 1 Mayıs’ı Taksim’de kutladı. İstanbul Valisi Muammer Güler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yasa dışı gösteriye katıldıkları ve polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle 29’u kadın toplam 108 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

5 Ekim 2009
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Şişli’deki sendika genel merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Aralarında Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Türkiye Kamu-Sen ve KESK’in bulunduğu konfederasyonlar ile bazı meslek örgütlerinin genel başkanları SGK Genel Kurulu’na katılmadı.

15 Aralık 2009
Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş Sendikası’na kayıtlı TEKEL işçilerinin ilk eylem günü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Aralık ayında TÜFE %0.53, ÜFE %0.66 artış gösterdi.

2010 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) %1,85 artarken, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) %0,58 arttığı açıkladı.

7 Ocak 2010
TEKEL işçileri, Türk-İş Genel Merkezi önünde 24 gündür sürdürülen eylemin geleceğini belirlemek amacıyla “referandum” düzenledi. Referandumdan eyleme devam kararı çıktı.

4 Şubat 2010
TÜRK-İŞ, KESK, DİSK, HAK-İŞ, TÜRKİYE KAMU-SEN ve MEMUR-SEN üyeleri, Tekel işçilerine destek amacıyla, çalışmama hakkını kullanarak bir gün süreyle hizmet üretmedi.

11 Şubat 2010
Tekel işçilerinin 9 gündür süren açlık grevinin sonlandırılması kararlaştırıldı.

2 Mart 2010
TEKEL işçileri, Ankara’da 78 gündür süren eylemleri için kurdukları çadırları kaldırarak, eylemlerine son verdi

1 Aralık 2010
DİSK genel başkanlarından Kemal Türkler’in öldürülmesine ilişkin Ünal Osmanağaoğlu’nun yargılandığı dava, zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle ortadan kaldırıldı. 2010 yılında ekonomideki büyümeye paralel olarak istihdam artmış, işsizlik oranlarında düşüş gözlenmiştir. Küresel kriz ve ekonomideki daralmayla birlikte 2009 yılı Nisan ayında %14,8’e kadar yükselen işsizlik, 2010 yılı Kasım ayında %11’e düşmüştür. 2009 yılı sonunda %5’lere kadar gerileyen yıllık enflasyon, 2010 yılında arz yönlü baskılar ve baz etkisine bağlı olarak %10’un üzerine çıkmış, yıl sonuna doğru ise düşüşe geçmiştir. Yılın son çeyreğinde enflasyon 2,83 baz puan gerileyerek %6,4 ile %6,5’lik yıl sonu hedefine oldukça yakın bir düzeyde gerçekleşmiştir. Enflasyondaki bu düşüşün en büyük nedeni işlenmemiş gıda fiyatlarındaki ciddi düşüşler olmuştur.

2011
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) %0,41, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) %2,36 arttı.

20 Ocak 2011
DİSK Yönetim Kurulu Türkiye çapında “Torba Yasası’na Karşı Genel Direniş” gerçekleştirmiştir.

1 Mayıs 2011
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve memur sendikaları konfederasyonları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden oluşan kortejlerinin bir araya gelmesiyle Taksim Meydanı’nda kutlandı.

18-19 Haziran 2011
Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurul’u, 18-19 Haziran 2011 tarihlerinde The Greenpark Pendik Hotel’de gerçekleştirildi.  Divan Başkanlığı’na eski Kocaeli Şube Başkanı Hasan Hüseyin Çakar, yardımcılığa Kocaeli Şube Başkanı İsmail Kandaz, İstanbul Şube Başkanı Bülent Yavaş, Sakarya Şube Başkanı Suat Güzel, Gebze Şube Başkanı Ziya Ünal seçildi.

15 Kasım 2011
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden devraldığımız alanda yapılacak olan Sosyal Tesislerin Temel Atma Töreni , Genel Başkanımız Abdullah Karacan, genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ve İşyeri Temsilcilerimizin katılımıyla 15.11.2011 tarihinde yapıldı.

17 Kasım 2011
DİSK’in, “Yılmayacağız, Teslim Olmayacağız, Direneceğiz” adı altında başlattığı eylemlerin ilki 17.11.2011 Perşembe günü İzmit’te 5000 işçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın önderliğinde, Kocaeli bölgesindeki Lastik-İş üyelerinin tamamına yakınının katıldığı mitingde lastik işçilerinin coşkusu mitinge damgasını vurdu.

31 Aralık 2011
Kocaeli de yayınlanan Değişim 41 gazetesi, yılın sendikacısı olarak sendikamızın Genel Başkanı Abdullah Karacan’ı seçti. Lastik-iş ‘in Rıza Kuas sonrasında gerileyen örgütü ayağa kaldırdığı belirtilerek sendikanın işverenler karşısında güçlü bir duruş sergileyebilmesinde Genel Başkanımızın büyük bir payı olduğunu vurguladı. Aralık’ta %0.58 artan tüketici enflasyonu yılı ise %10.45 ile tamamladı. Türkiye’de 2011 yılı itibarıyla yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında (TÜFE) %10,45, üretici fiyatlarında (ÜFE) %13,33 oldu.

2012
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) %0,56, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) %0,38 arttığını açıkladı. Ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE’de %10,61, ÜFE’de %11,13 artış gösterdi.

6 Ocak 2012
Sakarya Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu toplandı. Sakarya’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurula delegeler yanında üyelerimizin de yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

11-12 Ocak 2012
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Abant’ta toplandı. DİSK 14. Olağan Genel Kurulu’nun öncesinde bir araya gelen DİSK’ e bağlı sendikaların başkan ve yönetim kurulları,dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ile sendikal hareketin sorunları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

8 Mart 2012
2821 ve 2822 sayılı yasalarda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarılarının uluslar arası sendikal özgürlük normlarını içermemesi ve örgütlenme özgürlüğünü bağlamaması nedeniyle DİSK tarafından protesto edildi. DİSK ve bağlı sendikalardan temsilci ve yöneticilerin katıldığı basın toplantısı Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde gerçekleşti.

17 Nisan 2012
Sendikamızın örgütlü olduğu Goodyear, Brisa ve Pirelli toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 17 Nisan 2012 tarihinde anlaşmayla sonuçlandı. Bağıtlanan toplu iş sözleşmesiyle üyelerimizin satın alma gücü korunarak yeni haklar elde edildi.

1 Mayıs 2012
Şişli’de toplanan DİSK ve DİSK’e bağlı sendikalar 1 Mayıs Taksim alanına yürüdüler. Temel taleplerimizin haykırıldığı ve kazanılmış haklarımıza yapılan saldırıların engelleneceğinin vurgulandığı 1 Mayıs kutlamaları konfederasyonlar adına yapılan konuşmalarla sona erdi.

4 Mayıs 2012
Sakarya’da yeni satın alınan şube binası 4 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen açılış töreniyle faaliyetine başladı.

19 Mayıs 2012
Sendikamız tarafından Kocaeli’de yaklaşık 15 dönümlük bir alanda inşa edilen ve sosyal faaliyetler için kullanıma uygun sosyal tesislerimiz 19 Mayıs 2012 günü törenle açıldı.

26 Mayıs 2012
Sendikamızın Gebze Şubesinin 9. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Genel kurul, Genel Başkanımız Abdullah Karacan, Genel Merkez Yöneticilerimiz, şubelerimizin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra işyerlerimizden temsilci arkadaşlarımız ve üyelerimizin de katılımıyla oldukça coşkulu geçti. Yapılan oylama sonucunda Ziya Ünal tekrar Şube Başkanı seçildi.

17 Haziran 2012
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labour Organisation-ILO) 2012 yılı yıllık konferansı Haziran ayının ilk yarısı içinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Konferansa ILO’ya üye ülkelerin işçi ve işveren örgütleriyle devlet temsilcileri katıldı. Türkiye’den de konferansta işçi ve memur sendikalarının yöneticileri, işveren temsilcileri ve Çalışma Bakanı Başkanlığında devlet temsilcileri yer aldılar. Sendikamız LASTİK-İŞ, ILO konferansına Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın Başkanlığında bir heyetle katıldı

19-20 Haziran 2012
Yeni kurulan küresel sanayi işçileri sendikasının (IndustriAll Global) Genel Kurulu Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da toplandı. Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda Alman IG-Metal Sendikasından Berthold HUBER Genel Başkanlığa getirilirken Sendikamız Lastik-İş’in genel Başkanı Abdullah Karacan da yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

18 Ekim 2012
TBMM tarafından bir süredir Genel Kurul’da görüşmeleri sürdürülen Toplu İş İlişkileri Yasası’nın adı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası şeklinde değiştirilerek 18.10.2012 tarihinde kabul edildi. Yasa Cumhurbaşkanının onayına sunulmak üzere köşke gönderildi. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girecek. 2012 Ocak Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranlarının Ayrıntıları: TÜFE: 2012 yılı Ocak ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,95 artış gerçekleşmiştir.

 2013
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) %1,65 arttığı, üretici fiyatları endeksinin de (ÜFE) % 0,18 azaldığı açıkladı.

4 Mart 2013
Sendikamızın eski Sakarya Şube Başkanlarından Esat Gürevin vefat etmiştir.

6 Nisan 2013
Beşiktaş Kültür Merkezindeki Atilla İlhan sahnesinde toplanan DİSK Olağanüstü Genel Kurulu yeni yönetimini seçti. Yapılan seçimlerde, Genel-İş Genel Sekreteri Kani Beko DİSK Genel Başkanı, Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Atabek Çerkezoğlu DİSK Genel Sekreteri seçildi. Yönetim Kuruluna Alaaddin Sarı (Lastik-İş Sendikası), Celal Ovat (Gıda-İş), Ergun Tavşanoğlu (Tümka-İş), Metin Ebetürk (Sosyal-İş), Muzaffer Subaşı (Tekstil) getirildiler.

1 Mayıs 2013
1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde İstanbul’da sendika ve sivil toplum örgütlerinin Taksim Meydanında kutlama yapmasına, meydandaki inşaat çalışmaları gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Taksim’e çıkmaya çalışan gruplara, polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti, 72 kişi gözaltına alındı.

27 Mayıs 2013
Taksim’deki Gezi Parkı’nın Asker Ocağı Caddesi’ne bakan duvarın 3 metrelik kısmı Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında yıkıldı. 4-5 ağaç da taşınmak üzere yerinden söküldü. Taksim Dayanışma grubu eyleme başladı, 40-50 kişilik grup çadır kurup parkta sabahladı.

28 Mayıs 2013
Sabah eylemcilerin sayısı arttı. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de destek verdiği grup, yıkım çalışmalarını durdurdu. Zabıta ve polis müdahalesi geldi. Sembol fotoğraf ‘Kırmızılı Kadın’ da o gün çekildi. Bu arada parktaki nöbete katılanların sayısı da artmaya başladı.

1 Haziran 2013
Eylemciler İstanbul’un Anadolu yakasında toplandı ve Boğaziçi Köprüsü üzerinden yürüyüşe geçti. Grubun Beşiktaş’a varmasının ardından polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Kadıköy ve Anadolu yakasının diğer kesimlerinden de birçok protestocu Taksim’e varmak için yürüyüşe başladı. CHP Kadıköy mitingini iptal etti. Yaşanan gerilim ve polis müdahalesi sonrası Taksim açıldı. Eylemciler Gezi Parkı ve Taksim’i doldurdu. Ancak kısa bir sonra olaylar Beşiktaş’ta başladı. Polisten göstericilere müdahale geldi. Ankara’daki gösteriler 1 Haziran’da da devam etti. Öğlen saatlerinde Güven Park’ta toplanan göstericilere, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.  Başbakanlığa yürümeye çalışan göstericilere de müdahale geldi.

4 Eylül 2013
Kocaeli Kardeşlik Platformu tarafından organize edilen ”Dünyadaki Mazlum Kardeşlerimiz için El Ele” isimli yürüyüş yapıldı. Birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütünün katıldığı yürüyüşte sendikamız adına Genel Başkanımız Abdullah Karacan, Genel Merkez yönetimimiz, Şube yöneticilerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz de flama ve bayraklarla yerlerini aldılar.

29 Eylül 2013
İstanbul Şubesinin 9.Olağan Genel Kurulu 29 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Küçük Çekmece’de toplandı. Genel Kurula Genel Başkanımız Abdullah Karacan ile Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, şubelerimizin Yönetim Kurulları ve üyelerimiz katıldı.

5 Kasım 2013
Gebze‘de Genel Sekreterimiz Alaaddin Sarı’nın da içinde olduğu DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile DİSK’in çatısı altında olan sendikalar bir araya gelerek “Köleliğe Karşı Diren İşçi” kampanyası için yürüyüş yaptılar.

14 Kasım 2013
DİSK önderliğinde DİSK Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkanımız Abdullah Karacan, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Kocaeli Şube yönetimimiz ve üyelerimiz, diğer toplumsal örgütler ve sendikaların oluşturduğu büyük bir grup kıdem tazminatı hakları için Kocaeli’de yürüyüş yaptı.

2014 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) %1,98 arttığı, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) %3,32 arttığını açıkladı.

11 Mart 2014
Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında yaralanan ve 269 gündür komada uyutulan 15 yaşındaki Berkin Elvan, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

1 Mayıs 2014
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olaylı geçti. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. İstanbul Valiliği, polisle saldıran göstericilerden 142’sinin gözaltına alındığını bildirdi. Olaylarda, 19’u polis toplam 90 kişi tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı.

13 Mayıs 2014
Manisa’nın Soma ilçesinin Eymez mevkiinde, Soma Kömürleri Yeraltı Kömür İşletmeleri’ne ait kömür ocağında vardiya değişimi sırasında saat 15:10’da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yüzlerce işçi madende mahsur kaldı. Saatler ilerledikçe mahsur kalanların pek çoğunun yaşamını yitirdiği haberleri geldi. Kazada toplam 301 işçi öldü.

 14 Mayıs 2014
Başbakanlık tarafından 13 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 3 günlük milli yas ilan edildi. Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. İşçinin cesedine ulaşıldı.

19 Mayıs 2014
Soma’daki maden faciasıyla ilgili vardiya amiri Mehmet Ali Günay Çelik, maden ocağının genel müdürü Ramazan Doğru, şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 8’e yükseldi.

25 Mayıs 2014
DİSK, Türk-İş, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde, Manisa’nın Soma ilçesindeki maden faciası ile taşeron uygulamasını protesto etmek amacıyla Kadıköy’de miting düzenlendi.

8 Haziran 2014
Kocaeli şubemizin 9. Olağan genel kurulu 8 haziran 2014 tarihinde Kocaeli’de kurulu sosyal tesislerimizde toplandı. Genel Kurula Genel Başkanımız Abdullah Karacan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sakarya, İstanbul, İzmir ve Gebze Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ve üyelerimiz katıldılar.

6 Eylül 2014
Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen Stadyumu’nun yerine yapılan rezidans inşaatında 32. kattan zemine düşen asansördeki 10 işçi hayatını kaybetti.

23 Kasım 2014
Sendikamız Lastik-İş’in İzmir Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. İzmir Bölgesinde örgütlü olduğumuz işyerlerinde delege ve üyelerin yanı sıra sendikamızın genel merkez ve şube yöneticileri ile işyeri sendika temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda yeni dönemde görev yapacak şube yöneticileri ve yönetim organları belirlendi. Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda Zedin Yumli yeniden şube başkanlığına seçildi.

1 Aralık 2014
Türkiye’de son 25-30 yıldır giderek yaygınlaşan ve işçiler için kölelik düzeninin geçerli olduğu çalışma koşulları altında yerleştirilen taşeron uygulamasına karşı verdiğimiz mücadelede önemli bir adım attık. Brisa’ya iş yapan ve taşeron sözleşmesi ile çalışan altı taşeron firmanın Brisa ile olan sözleşmeleri sona erdirildi. Bu işyerlerinde çalışan ve Brisa işlerini yapan tüm Brisa’nın işçisi oldular. Böylece işçiler için büyük olumsuzlukların ve kötü çalışma koşullarının varlığı anlamına gelen taşeron uygulaması sona erdirildi. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 2014 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2014 yılında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %8,17, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %6,36 arttı

2015
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) %1,10 arttığı, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) %0,33 arttığını açıkladı.

1 Ocak 2015
Kocaeli’de kurulu bulunan Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. işyerinde tüm taşeron işçilerinin işten çıkarılmasına karşı direnerek işten çıkışları iptal ettiren sendikamız, işverenle yapılan müzakereler sonucunda büyük bir başarıya daha imza attı. Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın kararlı tutumu ile işlerine geri dönmesi sağlanan taşeron işçileri Pirelli kadrosuna alınarak çalıştırılacak. Yaklaşık 500 taşeron işçisini kapsayan bu uygulama ile Pirelli’de faaliyet gösteren 17 taşeron şirket ile Pirelli arasındaki alt işveren sözleşmeleri iptal edilmiş bulunuyor.

1 Mayıs 2015
İşçi sınıfının birlik ve mücadele günü tüm dünyada milyonlarca emekçi tarafından iş, ekmek, demokrasi, barış ve özgürlük talepleriyle kutlandı

8 Mayıs 2015
Başiskele sahilinde kurulan Lastik- İş kafeterya hizmete başladı.

25-26 Mayıs 2015
Industriall Küresel Sendika’nın ikinci genel kurulundan önceki son yönetim kurulu toplantısı 25-26 Mayıs 2016 günlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde yapıldı. Genel başkanımız Abdullah Karacan’ın da üyesi olduğu yönetim kurulu 4-7 Ekim 2016’da Brezilya’da yapılacak olan Industriall’un ikinci genel kuruluna hazırlık için görüşmeler yaptı.

30-31 Mayıs 2015
Olağan Genel Kurulumuzun sonucunda Genel Başkanlığa dördüncü kez Abdullah KARACAN seçilirken, Alaaddin Sarı Genel Sekreter, Nejdet Ulusoy Eğitim, Basın-Yayın, Hukuk ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, Muharrem Özen Toplu İş Sözleşmesi ve Örgütlenme Dairesi Başkanı, İhsan Malkoç Mali İşler Dairesi Başkanı oldu. Divan kurulu oluşturuldu. Divan Başkanlığı’na Sakarya Şube Başkanı Suat Güzel, yardımcılığa Kocaeli Şube Başkanı Tezcan Ay, Gebze Şube Başkanı Ziya Ünal, İzmir Şube Başkanı Zedin Yumli, İstanbul Şube Başkanı Ali Öztürk seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Divan Heyeti Genel Kurul gündemini gerçekleştirdi.

8 Mayıs 2015
Beş yıldızlı otelimizin temel atma ve ikinci sosyal tesisimizin açılış törenini gerçekleştirdik.

2016
Ocakta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %1,82, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %0,55 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında  %9,58, yurt içi üretici fiyatlarında %5,94 oldu.

12-14 Şubat 2016
Konfederasyonumuz DİSK’in 15. Genel Kurulu 12-14 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Emekçi güçlerin her açıdan büyük zorluklarla karşı karşıya bulunduğu koşullarda toplanan genel kurul, işçi sınıfının ve sendikal hareketin sorunlarının değerlendirildiği tartışmalara sahne oldu. 282 geçerli oyun kullanıldığı seçimde Genel Başkan Kani Beko 257 oy alarak Genel Başkan olurken Arzu Çerkezoğlu da Genel Sekreterliğe seçildi. Yönetim Kurulu’na seçilen kişiler ise şöyle: Alaaddin Sarı, Cafer Konca, Cemal Poyraz, Kamber Saygılı, Mustafa Saffet Yahyaoğlu.

3-7 Ekim 2016
IndustriAll Küresel Sendika’ nın İkinci Olağan Genel Kurulu Rıo’ da toplandı. Genel Kurul’da yapılan seçimler sonucunda Genel Başkanımız Abdullah Karacan yeniden IndustriAll Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Enflasyon, aralık ayında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. TÜFE, aralık ayında %1,64 arttı; yıllık enflasyon %8,53’e çıktı.

2017 
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında aylık %2,46, yurt içi üretici fiyat endeksi de Ocak’ta %3,98 arttı.

8 Ocak 2017
Sendikamızın Sakarya Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Sakarya Bölgesinde örgütlü olduğumuz işyerlerinden delege ve üyelerin yanı sıra sendikamızın genel merkez ve şube yöneticileri ile işyeri sendika temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda yeni dönemde görev yapacak şube yöneticileri ve yönetim organları belirlendi.

7 Ekim 2017
Sendikamızın İstanbul Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.  İstanbul Bölgesinde örgütlü olduğumuz işyerlerinden delege ve üyelerin yanı sıra sendikamızın genel merkez ve şube yöneticileri ile işyeri sendika temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda yeni dönemde görev yapacak şube yöneticileri ve yönetim organları belirlendi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda %0,69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %11,92, yurt içi üretici fiyatlarında %15,47 oldu.

2018
Enflasyon, ocak ayında %1,02 artarken, yıllık bazda %10,35 oldu.

22 Şubat 2018
2018-2019 yıllarını kapsayan Goodyear, Brisa, Pirelli ve Prometeon işyerlerinde uygulanacak olan Lastik işkolu toplu sözleşmeleri 22 Şubat 2018 tarihinde, altıncı oturumda, anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

21 Nisan 2018
Sendikamızın eski Genel Sekreteri Celal Küçük vefat etti.

21 Haziran 2018
Sendikamızın İstanbul Şubesi Eski Mali Sekreteri Necmettin Bayram vefat etmiştir.

15 Temmuz 2018
Sendikamızın İzmir Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.  İzmir Bölgesinde örgütlü olduğumuz işyerlerinden delege ve üyelerin yanı sıra sendikamızın genel merkez ve şube yöneticileri ile işyeri sendika temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda yeni dönemde görev yapacak şube yöneticileri ve yönetim organları belirlendi.

8 Eylül 2018
Sendikamızın oteli TRYP by Wyndham Kocaeli Başiskele’de açıldı.

13 Kasım 2018
19 yıldır sendikamızın Genel Başkanlığı görevini sürdüren Abdullah Karacan’ı uğradığı menfur bir saldırıda kaybettik. Aralık ayında enflasyon %0,40 azaldı. 2018 enflasyonu %20,30 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda %0,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %2,22 azalış gösterdi.

2019 
Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE ocakta aylık %1,06 ve yıllık %20,35 seviyesinde gerçekleşti. Beybi Plastik Fab. San. A.Ş. iş yerinde çalıştıktan sonra, Lastik-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanlığını yapan, 1983 yılı LASPETKİM-İŞ kurucularından Naci Çelikoğlu 2019 yılında bizlere veda etti.

23-24 Şubat 2019
Sendikamızın 28. Olağan Genel Kurul’unu gerçekleştirdik. Yapılan seçimler sonucunda Genel Başkanlığa Alaaddin Sarı seçilirken, Genel Sekreter İhsan Malkoç, Genel Başkan Yardımcısı ve TİS Dairesi Başkanı Ziya Ünal, Eğitim, Basın Yayın Dairesi Başkanı Salih Gür, Örgütlenme Dairesi Başkanı Alperen Şakacı, Hukuk Dairesi Başkanı Ali Öztürk, Mali İşler Dairesi Başkanı Nejdet Ulusoy oldu.

4 Nisan 2019
Sendikamız Lastik-İş’in 70. Kuruluş yıl dönümü kutlaması gerçekleştirildi. Sendikamızın Kocaeli’de kurulu otelinde gerçekleştirilen kutlamaya Genel Başkanımız Alaaddin Sarı ve Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Şube yöneticilerimiz, Konfederasyonumuz DİSK’in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Sendikamızın 70 yıllık tarihinde Genel Başkanlık görevini yürüten Vahdettin Karabay ve Durmuş Ali Yalnız, Genel Başkan Vekilliği görevini yürüten Kenan Akman, sendikamızın üyesi olan emekli işçiler ve sendikamızın üyeleri katıldılar.

1 Mayıs 2019
Genel Başkanımız Alaaddin Sarı ve bütün Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun katılımıyla Emek ve Dayanışma Günümüzü kutladık.  Sendikamızın İstanbul Şubesi, Kocaeli Şubesi, Adapazarı Şubesi ve Gebze Şubesinin katılımı ile yüzlerce üyemizle birlikte İstanbul Bakırköy Meydanındaydık. Ayrıca sendikamızın İzmir Şubesi de Emek ve Dayanışma Bayramını İzmir’de kutladı.

13 Haziran 2019
Genel Başkanımız Alaaddin Sarı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen ILO 100. Yüzyıl Toplantısına katıldı. Toplantıda sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile de görüşerek uluslararası birtakım temaslar gerçekleştirdi.

15 Haziran 2019
Konfederasyonumuz DİSK tarafından 15-16 Haziran Direnişi’nin 49. Yıl dönümü etkinlikleri arasında yer alan miting İstanbul Kartal’da gerçekleşti.

25-27 Haziran 2019
Üyesi olduğumuz IndustriALL Global (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası) tarafından 25-27 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen 45 ülkeden 230 delegeyi bir araya getiren Dünya Kimya ve İlaç İş Kolu Konferansına katıldık.

17 Ağustos 2019
1999 yılında yaşanan depremde hayatını kaybeden sendikamızın üyeleri için Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nde mevlüt okutuldu ve merhum üyelerimiz adına yakınlarına birer plaket takdim edildi.

8 Eylül 2019
1985 yılında LASPETKİM-İŞ ile aramıza katılan, Goodyear Lastikleri T.A.Ş iş yerinde çalıştıktan sonra sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı olan Şerafettin Yiğin 2019 yılında bizlere veda etti.

4 Ekim 2019
Sendikamızın 70. Kuruluş Yıl Dönümünde düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında İstanbul’da kurulu Rıza Kuas Genel Merkez Binamızda ‘Yerelden Evrensele – Evrenselden Yerele Sendikal Hareket’ başlıklı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirildi.

25 Ekim 2019
Konfederasyonumuz DİSK’in kurucularından, Sendikamızın Onursal Genel Başkanı Büyük İşçi Önderi Rıza Kuas’ı ölümünün 38. yıl dönümünde Edirnekapı Hava Şehitliği’ndeki kabri başında andık.

7-8 Kasım 2019
Üyesi bulunduğumuz Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriAll Europe) ve Avrupa Kimya İşverenleri Grubu (ECEG) tarafından ortaklaşa olarak Hollanda’nın Lahey şehrinde düzenlenen uluslararası konferansa sendikamızı temsilen sendikamızın Genel Sekreteri İhsan Malkoç ve Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman katıldı.

13 Kasım 2019
Sendikamızın Onursal Genel Başkanı Abdullah Karacan ’ı vefatının 1. yıl dönümünde saygı ve minnetle andık. 13 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz anma etkinlikleri kapsamında Kocaeli Bağçeşme Mezarlığı’nda bulunan kabri ziyaret edildi ve Kocaeli’de bulunan otelimiz TRYP By Wyndham’da anısına bir tören gerçekleştirildi. Onursal Genel Başkanımızın hayat hikayesini anlatan ve içinde mücadele arkadaşlarının, yakın dostlarının ve çok kıymet verdiği ailesinin röportajlarını da barındıran belgesel gösteriminin ardından ölümsüz Genel Başkanımız için Mevlid-i Şerif okutuldu.

21-22 Kasım 2019
Sendikamızın üyesi olduğu ve merkezi İsviçre’de bulunan IndustriALL Global Union (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası) Yönetim Kurulu 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Cenevre’de toplandı. Toplantıya sendikamız adına Genel Başkanımız Alaaddin Sarı, Örgütlenme Dairesi Başkanı Alperen Şakacı ve Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman katıldı.

2020
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak 2020’de yıllık olarak aralıktaki %11.84 seviyesinden %12.15’e yükseldi.

16 Şubat 2020
DİSK’in 16. Genel Olağan Kurulu yeni yönetimin seçilmesi amacıyla Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. 360 delegenin oy kullandığı seçimde Arzu Çerkezoğlu başkan seçildi. Yönetim kuruluna Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Sosyal-İş Genel Başkanı Mustafa Ağuş, Tekstil Genel Başkanı Kazım Doğan, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan seçildi.

© 1949–2024 LASTİK-İŞ • TÜRKİYE PETROL KİMYA VE LASTİK SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI